24, మార్చి 2015, మంగళవారం

ఊరూరా వెలసియున్న శ్రీరాముడుఊరూరా వెలసియున్న శ్రీరాముడు మాకు
కోరగనే వరములిచ్చు శ్రీరాముడు

నారదాదిమునివినుతుడు శ్రీరాముడు ఆది
నారాయణు డితడండీ శ్రీరాముడు
శ్రీరమారమణుడీ శ్రీరాముడు సూర్య
నారాయణకులభవుడు శ్రీరాముడు ॥ ఊరూరా॥

క్షీరాబ్ధిశయనుడు హరి శ్రీరాముడు లోక
కారణకారణుడు మా శ్రీరాముడు
భూరికృపాకరుడండీ శ్రీరాముడు దనుజ
వీరనిర్మథనశీలి శ్రీరాముడు ॥ఊరూరా॥

చేత శివుని విల్లెత్తిన శ్రీరాముడు మా
సీతమ్మమెప్పు గొన్న శ్రీరాముడు
చేతలవాడండి మా శ్రీరాముడు మా
సీతమ్మను పెండ్లాడిన శ్రీరాముడు ॥ఊరూరా॥
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.