21, మార్చి 2015, శనివారం

తరచుగా రాముని తలచుచుండు ధన్యుడు

తరచుగా రాముని తలచుచుండు ధన్యుడు
తరచుగా రామునే మరచును సామాన్యుడు

అవని యెల్ల జనులార అవనిజ పుట్టిల్లు
అవనిజనులు సర్వులును అవనిజ కాత్మీయులు
అవనిజాపతి రాముడె అందరికీ ప్రభువు
అవనిబడ్డ జీవులగతి యాతడై యుండు గాన        ॥తరచుగా॥

అర్మిలి మన నేలుచుండు నట్టివాడు రాముడు
ధర్మసంకటములందు దారి జూపు రాముడు
కర్మబంధములనుండి కాచువాడు రాముడు
నిర్మలాత్ము లందరిని నిజముగ రక్షించుగాన           ॥తరచుగా॥

నిదురయని శ్వాసతీయ నెవడైన మరచునా
ముదిమియని రుచులవిడచి పుడమి నొక్క డుండునా
మదిలో శ్రీరాముడున్న మరపుగల్గు టుండునా
హృదయమది రామజపము వదలలేకుండు గాన     ॥తరచుగా॥

1 కామెంట్‌:

 1. నిదురయని శ్వాసతీయ నెవడైన మరచునా
  ముదిమియని రుచులవిడచి పుడమి నొక్క డుండునా
  మదిలో శ్రీరాముడున్న మరపుగల్గు టుండునా
  హృదయమది రామజపము వదలలేకుండు గాన
  చక్కటి మాట.

  రిప్లయితొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.