28, మార్చి 2015, శనివారం

బొమ్మనురా నే బొమ్మనురాబొమ్మనురా నే బొమ్మనురా నీ బొమ్మలలో ఒక బొమ్మనురా బహు
కమ్మనైన పాటలు పాడే బొమ్మనురా నీ బొమ్మనురా


మాయదారి ఆటల వాడ మనసు నీకు సేదదీర
వాయాడించుచు నీకై పాడే చక్కని బొమ్మనురా
తీయనైన మాటలనే తేనెలూరు బొమ్మనురా
హాయిగొలుపు పాటలతో అలరించే బొమ్మనురా
బొమ్మనురా

వింతవింత రూపులు దిద్ది వేయించేవు వేషాలు
పంతగించి యాడించేవు పలుకులెన్నొ పలికించేవు
తంతు నీవు నడిపేదైనా కొంత పేరు దీనికి గలుగు
సంతసమున నిన్నే పొగడే చక్కనైన బొమ్మనురా
బొమ్మనురా

ఈ యాటపాటలు నీకు హితవైన నంతియ చాలు
వేయేల నీ ముచ్చటకే వేసాలు బాసలన్ని
మాయగాడ నీవు కూడ మాతోకలిసి యాడేవయ్య
నీయంత వాడెవడయ్య మా యయ్య రామయ్య
బొమ్మనురా1 కామెంట్‌:

  1. బొమ్మలాట నిజమన్న స్పృహ నిలబదటం లేదండీ, మళ్ళీ మాయలో పడిపోతున్నాం.

    రిప్లయితొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.