23, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

రామా రామా రామా యనుమని


రామా రామా రామా యనుమని రాముని కీర్తన పాడుమని
మీ మీ పెద్దలు బోధించిరని మీ రెరుగుదు రది మరచిరని

కామితార్థములు ఘనముగ నొసగే రామచంద్రునే మరచిరని
ప్రేమగ నొకపరి పిలచిన పలికే స్వామినామమే మరచిరని
కామక్రోవవశులై మీరు కాని పనులతో చెడితిరని
మీ మనసులకే తెలియునుగా మిక్కిలి కుందుచు నుంటిరిగా

రామనామమే హరినామంబుల రమ్యతరంబని తెలియుడయా
రామనామమే హరిదయ గొనుటకు రాజమార్గమని తెలియుడయా
రామనామమే సప్తకోటిమంత్రముల దొడ్డదని తెలియుడయా
రామనామమే ముక్తిమార్గమని మీ మీ‌మనసుల తెలియుడయా

జరిగిన దేదో జరిగిన దికపై చక్కగ రాముని నామమును
మరువక మీరు మనసున నిలిపుట మంచిదని లో నమ్ముచును
తరియించుడయా దానికి మించిన తరణోపాయము చూడగను
ధరనే కాదీ త్రిభువనములలో దొరుకదు దొరుకదు జనులారా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.