18, నవంబర్ 2013, సోమవారం

అవునా? - 20ఎన్నెన్నో‌ ఈ సృష్టినిండా ద్వంద్వాలు
అన్నీ సత్యశుధ్ధి యెరుగని అబధ్దాలు
అన్నన్నా ఈ నువ్వూ - నేనూ అన్నది
అన్నిటిలో మొదటి దైన పెద్ద అబధ్ధంకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.