9, నవంబర్ 2013, శనివారం

అవునా? - 12
ప్రతిరోజూ కలలొస్తాయి
ప్రతికలలో నువ్వొస్తావు
ప్రతిరోజూ రాత్రికోసం
బ్రతకట మొక సంతోషంకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.