10, నవంబర్ 2013, ఆదివారం

అవునా? - 13
కొన్ని కొన్నింటిని కొందరే ఇవ్వగలరు
వెన్నెలను పంచటం వేరే వాళ్ళ తరమా
ఎన్నిజన్మలైనా వేచి ఉండవలసిందేగా
మన్నించి నువ్వు మోక్షమిచ్చేదాకా
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.