14, నవంబర్ 2013, గురువారం

అవునా? - 17ఈ‌ కళ్ళతో ఎంతో గాలించాను
లోకా లన్నింటినీ మరి నీ కోసం
నాకు తెలియలేదే యిన్నాళ్ళూ
నీ కాపురం నా గుండెలోనే ననికామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.