22, డిసెంబర్ 2020, మంగళవారం

రారా?

వ్రాయించుట నీ‌ముచ్చట
వ్రాయుట యీ యాత్మ కీవు బహుమానముగా
చేయించెడు గౌరవమని
నా యాత్మేశ్వర యెఱిగి వినమ్రుడ నగుదున్

వ్రాయుచుంటి నన్న భావనయే లేదు
మాటలన్ని నీదు మహిమ చేత
పరచుకొనుచు నుండ బహుకీర్తనంబులై
నే నుపకరణమును నిశ్చయముగ

ఏమి కొఱత కలుగు నెవరు చదువకున్న
చదువ వచ్చునట్టి సజ్జనులకు
కొఱత లేదు సూవె కోదండరామ నీ
కరుణవలన నేటి వరకు నాకు

రారా విబుధవరేణ్యులు
రారా హరిభక్తియుతులు రారా మిత్రుల్
రారా మోక్షాపేక్షులు
రారా శ్రీరామచంద్ర రమ్యచరిత్రుల్

రాకపోరు రాకపోరు
నీ కొఱకని రాకపోరు
నాకు వారి రాక చాలు
నీకు వారి రాక చాలు

3 కామెంట్‌లు:

 1. // “ ఏమి కొఱత కలుగు నెవరు చదువకున్న” //

  అంతే కదా మరి.
  మీకున్న అచంచలమైన రామభక్తి వలన మీరు చేస్తున్న రచనలు ఇవి. మీకు తృప్తి కలిగితే చాలు కదా.

  మరొక సంగతి. చదివే వారుంటారు, ఉండరని కాదు. అయితే చదివిన వారందరూ స్పందించక పోవచ్చు. చదివి ఆస్వాదించి ఊరుకుంటారేమో అధికులు. అట్లే కానివ్వండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రాకాసుధాంశుచంద్రుడు,
  రాకాసుల పీచమడచు రాముడు, వచ్చే
  దాకా నిరీక్షణయెయిది ,
  రాకా మానం డిటకు, వరదుడుగ వచ్చున్ .

  రిప్లయితొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.