17, జులై 2012, మంగళవారం

తెలిసీ తెలియని వారున్నారు తెలియని వారున్నారు తెలిసిన వారే కనరారే యిక తెలిసే దారే లేదా

తెలిసీ తెలియని వారున్నారు తెలియని వారున్నారు
తెలిసిన వారే కనరారే యిక తెలిసే దారే లేదా

తెలియని వారికి నీ వున్నావని తెలియ జెప్ప లేము
తెలిసీ తెలియని వారము మాకు తెలియదు నీ యునికి
తెలిసిన వారిని యడగా లంటె తెలియదు వారెవరో
పలుకవె నిన్ను కనుగొను దారిని పరమాత్మా దయతో

తెలియని వారికి జననమరణములు దేహపు పరిమితులే
తెలిసీ తెలియదు భవసాగరమను దీని విధము మాకు
తెలిసిన వారే దొరుకుట లేదే తెలియ జెప్ప మాకు
కలవరపడు మా కలత దీర్చ నీకన్న దిక్కు గలదె

తెలిసిన వారికి తోడు నీడవై తిరుగు చుండు స్వామీ
తెలియని వారికి తెలిసీ తెలియని తెలివిడి గల మాకు
కల బాధలు వెస తొలగించి యిక కావ వయ్య రామ
తలచు కొన్న నీ‌ వలన గానిది కలదె జగము లందు

1 వ్యాఖ్య:

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.