3, జులై 2012, మంగళవారం

నాకు కలిగితివి గురుడవై తొలిభవము నందునే

చెలికాడ నని నీవు చెప్పుకున్నా నాకు 
కలిగితివి గురుడవై తొలిభవము నందునే
మెలకువతో నీ వెంట మసలుచుందును నేను
కలనైన నీ యానతి కావల చరియించనును

నా సంగతి  నెరిగినట్టి నీ సాంగత్యమును మాని 
మోసకారులను నమ్ము మూర్ఖశిఖామణిని గాను
దోసములా నరవేషము తొడుగుటతోనే మొదలు
నా సద్గురు దేవ యింక నన్ను  రక్షించ రావె

లోకగతి కఠిన మయ్య లోపములే యెంచుచుండు
నా కేమో నీవు దప్ప లోక రీతి యెరుక గాదు
నా కొంచెపు దనము నెరిగి నాపై దయ జూపుదువు
నాకు కలిమి బలిమి గూడ నా సద్గురు దేవ నీవె

మరలమరల పుట్టు చుంటి మరలమరల చచ్చుచుంటి 
తరచు పాపపుణ్యములను దాల్చి యిచట తిరుగుచుంటి
వెరపు గొరపు యీ యాతన విడుచున్నది నీ కృపచే
పరమదయామయ సద్గురు పరమాత్మా ప్రియసఖా

2 వ్యాఖ్యలు:

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.