11, జులై 2012, బుధవారం

తోడై యుండెడి వాడు లేడు వేరొకడు

edited 10/28/19

తోడై యుండెడి వాడు లేడు వేరొకడు నే
నేడ బోవుదును మారాడ వేమి రామ

గడచిన జన్మంబుల నడచినట్టి కథలకు
పడిన కష్టంబులకు పరగ సాక్షివి నీవె
ఒడిదుడికుల కావలి యుత్తమం బగు స్థితికి
నడిపించు వారింక నా కెవ్వరున్నారు

ఉన్నది నీ వొక్కడవె యన్న సంగతి నమ్మి
యున్నందు కే ఫలము తిన్నగ నిచ్చితివి
నన్ను తిప్పలు బెట్టుచున్న ప్రకృతిమాయ
నన్నన్న తొలగించకున్నావు న్యాయమా

మనకు బేధము లేని మాట సత్యమె గాని
వినుము దేహభ్రాంతి నను వీడకున్నదే
తనువుల దూరి యిటు దారితప్పిన దాని 
గొనుము నీ ప్రతిబింబమును నీవు గొబ్బున


original 7/11/12

తోడై యుండెడి వాడు లేడే వేరొకడు 
మారాడవు నే నేడ బోవుదు నయ్య
ఏడుగడవు నీవె వీడక మౌన మి
ట్లేడిపించెద విప్పు డేమి చేయుదు రామ

గడచిన జన్మముల నడచిన కథలకు
పడిన కష్టములకు పరగ సాక్షివి నీవె
ఒడిదుడికులు లేని  యుత్తమ మైన స్థితికి
నడిపించు దిక్కు వేరు నా కెవ్వరున్నారు

ఉన్నది నీ వొక్కడవె యన్న సంగతి నమ్మి
యున్నందు కేమి ఫలము తిన్నగ నిచ్చితివి
నన్ను తిప్పలు బెట్టు చున్న ప్రకృతిమాయ
నన్నన్న తొలగించ కున్నావు న్యాయమా

మనకు బేధము లేని మాట సత్యమె గాని
వినుము దేహభ్రాంతి నను వీడ కున్నది
తనువుల దూరి యిట్లు దారి తప్పిన దాని 
గొనుము నీ ప్రతిబింబమును  గొబ్బున నీవు

4 వ్యాఖ్యలు:

 1. కొంచెం నిందాస్తుతితో కలిసి...
  చాలా చక్కగా ఉంది శ్యామలరావు గారూ!
  అభినందనలు మీకు...
  @శ్రీ

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. chaalaa baavundi.

  నడిపించు దిక్కు వేరు నా కెవ్వరున్నారు.. :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. మీ గీత రచన చాలా బాగున్నది .
  ఏడుగడ మున్నగు పదాల సొగసులు గొప్పవి.
  అన్నమాచార్య ఒరవడి చాల కష్టం,
  మీరు ఆ శైలిని సాధించారు శ్యామలీయం గారూ!
  ;
  ;

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.