12, సెప్టెంబర్ 2011, సోమవారం

బండి


ఐదు గుఱ్ఱాల బండి
అవకతవక బండి
అతికష్టం మీద నేను
తోలు తున్న బండి

అప్పుడప్పుడీ బండి
విరిగి పోతుందండి
అప్పుడేమొ కొత్తబండి
చేతికొస్తుందండి

గుఱ్ఱాలైతె అవేలెండి
భలేగొప్ప బండి
దీన్ని తోలుతుంటె భలే
మజా వస్తుందండి

నేను బండివాడి నండి
యజమాని వేరండి
ఆయనకై వెతుక్కుంటు
బండి తిరుగుతోందండి

ఆనవాళ్ళు తెలుసండి
నేను చూడలేదండి
వెతుక్కుంటు లోకాలన్ని
తిరుగుతున్నా మండి

భలేమొండి గుఱ్ఱాలండి
చెప్పినట్లు వినవండి
నాకే దారి తెలియదని
వాటి కులాసా లెండి

తోలకుంటె యెట్లాగండి
తప్పక చేరాలండి
పెద్దాయన నాకోసం
కాచుకు నున్నాడండి

1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.