5, మార్చి 2021, శుక్రవారం

శివదేవు డుపాసించు చిన్నిమంత్రము

శివదేవు డుపాసించు చిన్నిమంత్రము
భవతారకమైనట్టి పరమమంత్రము

పలుకునట్టి పెదవులపై కులుకుచు నీమంత్రము
తులలేని సంపదలే చిలకరించును
తలచునట్టి మనసులోన కులుకుచు నీమంత్రము
కొలువుదీర్చు నేవేళ కోదండరాముని

మునిమానసమోహనుని మోక్షప్రదాయకుని
కనులకు చూపించు నిది కాంక్షతీరగ
ధనధనేతరముల నిచ్చు దబ్బరమంత్రంబు
పనుయేమి మనికిదేను పరమమంత్రము

నిక్కువమగు మంత్రము నిరుపమాన మంత్రము
దిక్కుచూపు మంత్రము దివ్యమంత్రము
ఒక్కడగు పరమాత్ముని యొద్దజేర్చు మంత్రము
అక్కజమగు రామనామ మనెడు మంత్రము

 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.