4, ఆగస్టు 2020, మంగళవారం

రామభజన చేయరే రామభజన చేయరే

రామభజన చేయరే రామభజన చేయరే
రామభజన మోక్షసామ్రాజ్యదయకం

రాముడిచ్చిన ధనములా రామునకే యంకితమని
రాముడిచ్చిన పదవులా రామునికే‌ యంకితమని
రాముడిచ్చిన పలుకులా రామునకే‌ యంకితమని
రాముడిచ్చిన జీవితమా రామునకే‌ యంకితమని

రామచరితమే మనోరంజకమైనట్టిదని
రామనామామృతమే ప్రాణాధారకమని
రామసంసేవనమే రమ్యమైనవృత్తియని
రామనామ మొక్కటే రక్తిముక్తిప్రదమని

రామచంద్రుడు త్రిలోకారాధ్యుడనుచు తెలిసి
రామరక్ష సకలజగద్రక్ష యనుచు తెలిసి
రామచంద్రుడు శ్రీమన్నారాయణుడని తెలిసి
రాముని హృదయమున నిలిపి రామ రామ యనుచును

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.