29, ఆగస్టు 2016, సోమవారం

ఈ బొమ్మ ఆడేది యెన్నాళ్ళు ?ఈ బొమ్మ ఆడేది యెన్నాళ్ళు
ఈశ్వరు డాడించి నన్నాళ్ళు
ఈ బొమ్మకు సౌబ తెన్నాళ్ళు
డాబుగ నిది యాడు నన్నాళ్ళు

తానెందు కాడేది తానెరుగదే బొమ్మ
తానే యాడుదు నని తలచేను బొమ్మ
తానే గడసరి నని తలచేను బొమ్మ
దాని సంగతి చెప్ప తరముగా దమ్మ
ఈ బొమ్మ

నీటుతనముల బొమ్మ నిండైన బొమ్మ
మేటి యాటల బొమ్మ మేలైన బొమ్మ
మాటిమాటికి రూపు మార్చెడు బొమ్మ
పాటున కోర్వని బంగారు బొమ్మ
ఈ బొమ్మ

అక్కజమగు నడత నలరారు బొమ్మ
చక్కని దిది రామచంద్రుని బొమ్మ
దిక్కు వాడే నని తెలిసిన బొమ్మ
మిక్కిలి భక్తితో మెలగెడు బొమ్మ
ఈ బొమ్మ


(వ్రాసిన తేదీ 2014-09-12)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.