20, ఆగస్టు 2016, శనివారం

బ్లాగుకు ప్రత్యామ్నాయ వేదిక సూచించండి.


నా సాహిత్యవ్యాసంగానికి తగిన ప్రత్యామ్నాయ వేదిక గురించి అన్వేషిస్తున్నాను. ఇంతవరకూ శ్యామలీయం ప్రథానబ్లాగుగా నడిచిన ఈ వ్యాసంగానికి అనివార్యకారణాల వలన ప్రత్యామ్నాయం ఆలోచించుకొనక తప్పటం‌ లేదు. తగిన ప్రత్యామ్నాయం దొరికే వరకూ బ్లాగుల్లో కొనసాగటం‌ జరుగుతుంది.

నా శ్రేయాభిలాషులు ఎవరైనా తమదృష్టిలో ఉన్న ప్రత్యామ్నాయాల గురించి తెలియచేస్తే సంతోషిస్తాను. వారు తమ సూచనలను syamaliyam@gmail.com అనే నా మెయిల్‌కు పంపవలసిందిగా విజ్ఞప్తి.

నేను నా కృషిని మరొక తగిన వేదికకు మార్చుకొనే వరకూ బ్లాగుల్లోనే కొనసాగవలసి ఉంది కాబట్టి, ఇబ్బందులకు గురిచేసి ఆనందించే వారి నుండి సురక్షితంగా ఉండటానికి దారులు వెదుక్కొనక తప్పదు. అందుచేత ఈ‌క్రింది విధానాలను ప్రకటిస్తున్నాను.

  • శంకరాభరణం, కష్టేఫలీ వంటి అతికొద్ది బ్లాగుల్లో తప్ప మరెక్కడా వ్యాఖ్యానించను. 
  • ఎవరన్నా ప్రత్యక్షంగా కాని పరోక్షంగా కాని నాపైన వ్యాఖ్యలు చేసినా సమాధానం ఇవ్వను. 
  • నా వ్యాఖ్యలకు ఎవరైనా ప్రతివ్యాఖ్యను వ్రాసినా నేను సమాధానం ఇవ్వటం‌ కష్టం. చర్చలకు నాకు సమయం ఉండదు.
  • శ్యామలీయం బ్లాగులో వ్యాఖ్యల మీద ప్రతివ్యాఖ్యలను ప్రోత్సహించను. వ్యాఖ్యలు నేరుగా టపాకు సంబంధించి మాత్రమే ఉండాలి. ఇతరవ్యాఖ్యాతల అభిప్రాయాలపై ఖండన మండనలు వద్దు. చర్చలకు తావు బాగా తక్కువ.

అందరూ‌ సహకరించ వలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.