17, ఆగస్టు 2016, బుధవారం

రాముని తలచవే మనసా ....


రాముని తలచవె మనసా శ్రీ
రాముని తలచిన సేమము కలుగును
రాముని తలచవె మనసా


ఎవరే బంధుగణంబులు నీకు
ఎవరే మిత్రగణంబులు నీకు
అవలి యొడ్డునకు చేరే వేళ
ఎవరే నీతో నడచే వారు

రాముని

నిందలు వేసే వారిని చూసి
ఎందుకు నీవు చింతించెదవే
అందుకు వారే ఆ సమవర్తి
ముందర నిలచి వాపోయేరే

రాముని

తెగడే వారిని తెగడ నీయవే
పొగడే వారిని పొగడ నీయవే
జగమును విడచే టప్పుడు నీతో
వగపులు మురిపెము లేవీ రావే

రాముని

వచ్చిన కార్యము రాముడు మెచ్చగ
ముచ్చటగా నెఱవేర్చుకు పోవే
ఇచ్చట మొఱిగే కుక్కలు నీతో
మచ్చరించు టవమానము కాదే

రాముని


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.