27, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

ఆలసించరాదు రాము నాశ్రయించరా


ఆలసించరాదు రాము నాశ్రయించరా
కాలగతి యెటులుండునొ కనలేమురా

కొఱగాని చదువులతో కొల్లబోయె బాల్యము
నెఱజాణ యిచ్చకములు నెట్టెను యౌవనము
తఱచు కాసులగోల తరిగించె నడివయసు
తఱుముడువడ నాయె కాలసర్పము చేత
ఆల..

కనులు హరినిజూడగ కలువరించలేదు
మనసులోన నాటలేదు మాధవుని కథలు
తనువుగూర్చి నేటికి తహతహలు పుట్టగ
పనవుదువా హరిహరి యని పరిహసించను
ఆల..

పదిజన్మల నెత్తినను బ్రతికెడు తీరిట్టిదే
పదేపదే విషయంబుల భావించి చెడుటయే
వదలక శ్రీరాముని పదములాశ్రయించిన
వదిలిపోవు చెడుగు రామ వాల్లభ్యము చేత
ఆల..


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.