18, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

రామమంత్రమునకు సాటిరాదు వేరుమంత్రము


రామమంత్రమునకు సాటిరాదు వేరుమంత్రము
రామదేవునకు సాటిరాడు వేరుదైవము

సప్తకోటి మంత్రములకు సారమైన మంత్రము
గుప్తము కా దెల్లవారు కోరదగిన మంత్రము
లిప్తలోన జ్ఞానజ్యోతి వ్యాప్తి చేయుమంత్రము
శప్తుల ఘనపాపులను చక్కజేయు మంత్రము
రామ

మునిజనసంభావితశుభమూర్తి శ్రీరాముడు
వనజభవభవవాసవవినుతమూర్తి రాముడు
ఘనభవసాగరము మీద గట్టినౌక రాముడు
జనార్దనుడు నారాయణస్వామి శ్రీరాముడు
రామ

కోరిన లౌకికము లీయ కొల్లలా దేవతలు
వారి నుపాసించ కావలసినన్ని మంత్రములు
మీరు మోక్షార్ధులైన మీ‌కిదియే మంత్రము
మీరు మోక్షార్ధులైన మీకితడే దైవము
రామ


2 కామెంట్‌లు:

 1. జయతు జయతు మంత్రం - జన్మ సాఫల్య మంత్రం
  జనన మరణ చ్ఛేద - క్లేశ విచ్ఛేద మంత్రం
  సకల నిగమ మంత్రం - సర్వ శాస్త్రైక మంత్రం
  రఘుపతి నిజ మంత్రం - రామ రామేతి మంత్రం.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అవునండీ అంతేను. శ్రీశంకరులు సంస్కృతభాషలో పరమమనోహరంగా రచన చేసినది శ్రీరామకర్ణామృతం. అంతశక్తుడు కాని ఈజీవుడు దేశభాషలో యథాశక్తిగా చేస్తున్నది శ్రీరామసంకీర్తనం.

   తొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.