2, ఆగస్టు 2012, గురువారం

ఇంత కన్న లోకాన యెన్న డైన గాని వింత మాట పుట్టేనా వేయి మాట లేల

edited 11/15/19
ఇంత కన్న లోకాన యెన్న డైన గాని
వింత మాట పుట్టేనా వేయి మాట లేల

మంచి చెడు లంటకుండ మసిలెద వట నీవు
మంచిమంచి పనులుసేయ మంచినేర్పరి వట
అంచితముగ నేను నీకు మంచిచాయ నంచు
మంచిదారి నడువశక్యమా నీకందువు రామ

గుణము లంటకుండ నీవు కులుకుచుండెద వట
రణములాడి దుర్గుణులను రాల్చుచుండెద వట
గణుతింప నీయందు నేకలిగితి నందువు దు
ర్గుణపాశలతలు నేను కోయలే నందువు రామ

ఒంటిగాడవై హాయిగనుండ నీవు నేర్చెద వట
తంటాలను తీర్చి మంచిదారి చూపుచుందు వట
వెంటబడి నిన్నింక నే విడువబోను నేనంటే
అంటకాగి నేనుండుట అక్కజం బందువు రామ

original 8/2/12
ఇంత కన్న లోకాన యెన్న డైన గాని
వింత మాట పుట్టేనా వేయి మాట లేల

మంచి చెడు లంట కుండ మసిలెద వట నీవు
మంచి మంచి పనులు సేయ మంచి నేర్పరి వట
అంచితముగ నేను నీకు మంచి చాయ నంచు
మంచి దారి నడువ శక్యమా నీ కందువు రామ

గుణము లంట కుండ నీవు కులుకు చుండెద వట
రణములాడి దుర్గుణులను రాల్చు చుండెద వట
గణుతింప నీయందు నే కలిగితి నందువు దు
ర్గుణపాశలతలు నేను కోయ లేనందువు రామ

ఒంటి గాడ వై హాయిగ నుండ నీవు నేర్చెద వట
తంటాలను తీర్చి మంచి దారి చూపు చుందువట
వెంటబడి నిన్నింక నే విడువ బోను నేనంటే
అంటకాగి నే నుండుట అక్కజం బందువు రామ

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.