23, జూన్ 2020, మంగళవారం

చెత్త ఆప్స్ గుర్తించి సహాయపడగలరా?


నా దగ్గర ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ నిండా బోలెడన్ని అప్లికేషన్లు ఉండటంతో కొంచెం చిరాకు కలుగుతోంది. నిజానికి వాటిల్లో అత్యధికం‌ ఇంతవరకూ నేను ఎప్పుడూ వాడనివే.చూసారు కదా, బోలెడన్ని అప్లికేషన్లు!  వీటిలో కొన్ని మాత్రమే  నేను డౌన్‌లోడ్ చేసినవి. మిగతావి అన్నీ‌ ఫోన్ తీసుకున్నప్పుడే దానితో వచ్చాయి. అప్పటికీ ఒకటి రెండు నేను పీకేసినట్లు గుర్తు.

ఇప్పుడు ప్రజలందరికీ నా విన్నపం ఏమిటంటే,మీకు తెలిసినంత వరకూ అనవసరమైనవి, అవసరమైనవి అన్న విభజనకు తోడ్పడవలసింది అని.

చెత్త ఎత్తివేస్తే ఫోన్ మరింత బాగా పనిచేయవచ్చును కూడా.