13, మార్చి 2013, బుధవారం

జరుగనీ నీ యిఛ్ఛ జగదీశ్వరా

edited 2015-01-15

జరుగనీ జరుగనీ జగదీశ్వరా
జరుగనీ నీ యిఛ్ఛ పరమేశ్వరా

పరమయోగిరాజగణవందితచరణా
వరదాయక సకలలోకపాలననిపుణా
నిరుపమానశుభవితరణకరుణాభరణా
పరాత్పరా భక్తహృదయపద్మవిహరణా

సకలజగంబులను నీవె చక్కగా చేసి
అకళంకస్థితినిల్పి యాదరము నించి
ఒకనా డన్నింటిని నీ వుపసంహరించి
ప్రకటింతువు శ్రీరామ పరమమగు లీల

భావింపగ నీ యంశనె పకృతిలో నించి
జీవుడనని నన్ను నీవె చేసితివి బలిమి
నీవు కరుణ నా యవిద్య నీవేళ విరచి
కావించితివి స్వస్వరూపావబోధమునుoriginal 2013-03-13

జరుగనీ జరుగనీ జగదీశ్వరా
జరుగనీ నీ యిఛ్ఛ పరమేశ్వరా

పరమయోగిరాజగణవందితచరణా
వరదాయక సకలలోకపాలననిపుణా
నిరుపమానశుభవితరణకరుణాభరణా
పరాత్పరా భక్తహృదయపద్మవిహరణా

సకలజగంబులను నీవె చక్కగ చేసి
అకళంకస్థితినిల్పి యాదరమున బెంచి
ఒకనాడు వాటిని నీ వుపసంహరించి
ప్రకటింతువు శ్రీరామ పరమదివ్యలీల

భావింపగ నీ యంశనె పకృతిలోన పరచి
జీవుడనని నన్ను నీవె చేసినావు బలిమి
నీవే నేడీ యవిద్య నిన్నాళ్లకు విరచి
కావించినావు స్వస్వరూపావబోధ నెలమి

1 వ్యాఖ్య:

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.