31, జనవరి 2013, గురువారం

ఆనందము నిను జూచుట


కం. ఆనందము నిను జూచుట
ఆనందము నీకు పూజ లర్పించుట బ్ర  
హ్మానందము నీ వానిగ
నేనుండుట నిన్ను కొలువ నేర్చుచు రామా


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-16)

1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.