9, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

సంతోషముగా రామనామమును స్మరణ చేయవలయు

సంతోషముగా రామనామమును స్మరణ చేయ వలయు
చింతలులేని సుఖజీవనము సిధ్ధింపగవలయు

ఆనందముగా హరిభక్తులతో నాడిపాడ వలయు
శ్రీనారాయణ తత్త్వచింతనము చేయుచుండ వలయు
మానక నిత్యము హరికార్యంబుల మసలుచుండ వలయు
మానవజీవిత పరమార్ధమిదే మరువకుండ వలయు

పరమేశ్వరుడగు  హరియిచ్చినదే పదివే లనవలయు
పరమకృపాళువు హరికృపనే యెద భావించగ వలయు
పరమాద్భుతములు హరిచరితంబుల చదువుచుండ వలయు
హరి కెవ్వరును సరిరా రన్నది మరువకుండ వలయు

తరుణులకొఱకై ధనములకొఱకై పరుగు మానవలయు
పరులమెప్పుకై వెంపరలాడక హరిని కొలువ వలయు
హరి మెచ్చినచో నదియే చాలని నెఱనమ్మగ వలయు
హరిమయమే యీ జగమంతయు నని మరువకుండ వలయు
2 కామెంట్‌లు:

  1. జపము స్థానంలో స్మరణ జపముకు నియమములు కలవు
    పరమార్థంబని
    హరిచరితంబుల అని ఉంటే బాగుండు ననిపిస్తున్నది

    రిప్లయితొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.