12, జూన్ 2019, బుధవారం

నిన్ను పొగడువారితో నిండెను నేల


నిన్ను పొగడువారితో నిండెను నేల రా
మన్న నీ యశము నిండె నన్నిదిక్కుల

సురలునరులు పొగడ నీవు హరుని వింటిని
విరచి మా సీతమ్మను పెండ్లాడితివి
సురలునరులు పొగడ రాజ్యసుఖములు నీవు
పరగ తండ్రిమాటకై వదలుకొంటివి

సురలునరులు పొగడ నీవు జొచ్చియడవుల
పరిమార్చితి వెందరో సురవిరోధుల
సురలునరులు పొగడ లంకజొచ్చితి వీవు
పరదారాహరణు రావణు జంపితివి

సురలునరులు పొగడు ధర్మమూర్తివి నీవు
హరి యచ్యుత భక్తలోకపరిపాలక
సురలునరులు పొగడు నిన్ను శరణు జొచ్చితి
కరుణించుము నరనాయక వరదాయక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.