24, జులై 2016, ఆదివారం

సరసవచోనిథివి చాల మంచివాడవు ...

సరసవచో నిథివి చాల మంచివాడవు
ధరణిజాపతివి చాల దయగల దొరవు


నిదురను గూడ నిన్ను మరువక
ఎదురు చూచుచు నిన్నేళ్ళు
పదిలముగా శుభభావన నిలిపిన
యెదలో ఆశల నింకగ నీకుము
సరస

నీ కృపచే నిట నిర్మిత మైనది
నాకు నెలవుగ నీవు చేసినది
నీ కటాక్షమున నిలచియున్నది
చీకి కూలి ధర చేరక మునుపే
సరస

సువిశాలంబును సుందరమగు నొక
భవనము గాదిది పాతయిల్లు  నీ
కవరోధము వలె హాయి గొల్పగా
సవరించితి నే శక్తికొలదిగా
సరస


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.