23, మే 2012, బుధవారం

పండువే యగునయ్య భావాంబరవీధి


edited 10/2019
పండువే యగునయ్య భావాంబరవీధి
మెండుగా నీ తలపు మెదలు నట్టి దినము

నిండుగా నీవందు నిలచియుండుట చేత
నుండుటకు తావు లేకుండి దురూహలకు
దండిగా శాంతి హృదంతరంబున కగుచు
నుండగా సుఖముగా నుండగా నాకు

మరల మరల నీవు మహితదయావృష్టి
కురిసి సంతోషమే కొల్లగా పండించి
మురిపించగా తనువు మరిపించగా నగుచు
పరమసుఖానంద పరవశుడగు నాకు

చ్యుతిలేని నీకలిమి శోభిల్లు నా యెడద
ధృతియుక్తమై యోగస్థితి నిష్టమై నిలచి
ప్రతి చోట పండువై ప్రతిదినము పండువై
అతులితసుఖస్థితి ననుభవింతు రామ 

original 5/23/12
పండువే యగునయ్య భావాంబరవీధి
మెండుగా నీ తలపు మెదలు నట్టి రోజు

నిండుగా నీవందు నిలచియుండుట చేత
నుండుటకు తావు లేకుండి దురూహలకు
దండిగా శాంతి హృదంతరంబున కగుచు
నుండగా సుఖముగా నుండగా నాకు

మరల మరల నీవు మహితదయావృష్టి
కురిసి సంతోషమే కొల్లగా పండించి
మురిపించగా తనువు మరిపించగా నగుచు
పరమ సుఖాంబోధి పడియుండగా నాకు

చ్యుతిలేని నీకలిమి శోభిల్లు నా యెడద
ధృతియుక్తమై యోగస్థితి నిష్టమై నిలచి
ప్రతి చోట పండువై ప్రతిక్షణము పండువై
అతులితానందస్థితి ననుభవింతు రామ


( ఎవరో శ్రీ kishore గారు క్రిందటి గీతం "ఈ చిన్నపూజకు నన్ను మన్నించవయ్యా అనే దానికి"aaaa....mannincham le! pandaga chesuko!" అని కామెంటు పెట్టారు.  దానికి సమాధానం వ్రాయటానికి బదులు పొరబాటున దాన్ని తొలగించాను.  అలా చేసినందుకు విచారిస్తున్నాను.  పండుగ చేసుకోకేమి!  నా కెప్పుడూ పండగే ఆయన దయవలన.  అది తెలియజేసుకోవాలనే, వివరించాలనే ప్రస్తుత గీతం. ఏది వెలువడినా అది ఆయన ఆదేశం మేరకేనని నా విశ్వాసం. స్వస్తి. )

2 వ్యాఖ్యలు:

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.