14, మే 2012, సోమవారం

ఎవరేమి యన్న దోయిలి యొగ్గి యుంటిని

edited on 12/09/19
ఎవరేమి యన్నను దోయిలి యొగ్గి యుంటిని
భువిని నింద పడకుండ నివసింప శక్యమే

నీ వింత వాడ వనుచు నిన్న పొగడిన నోరు
నీ వెంత వాడ వనుచు నేడు తెగడెడి సౌరు
భావించ నెంతేనియు బాధించ కుండునా
యేవారిని తప్పెంచి యేమిలాభము కాన

నీ యందే నాబుధ్ధి నిలిచి యుండుట తెలియ
నీ యల్పల బుధ్దుల కెట్లు సాధ్యం బగును
వాయివిడచి తప్పులుపట్టి చూపింతునో
నా యల్ప బుధ్ధి నెన్ని నవ్వు నిధ్ధర  గాన

వచ్చి చూచినది చాలు భగవంతుడా జనులు
మెచ్చి యిచ్చినది చాలు మేలు మేలిక నైన
నచ్చమైన బ్రతుకేదో యదియె నీవిచ్చుచో
రచ్చచేయు మాయను రామా గెలుతు గాన


original published on 05/14/12
ఎవరేమి యన్న దోయిలి యొగ్గి యుంటిని
భువినింద పడకుండ నివసించె నే జీవి

నీ వింత వాడవని నిన్న పొగడిన నోరు
నీ వెంత వాడవని నేడు తెగడెడి సౌరు
భావించినను కాద బాధించ వచ్చును
ఏవారు నావారయ్యా యేమాట లెంచగను

నీ యందు నా బుధ్ది నిలిచి యుండుట తెలియ
నీ యల్ప బుధ్దుల కెట్లుసాధ్యము గాని
ప్రాయికాని వలె తప్పు పట్టి చూపించగ
నీ యంతవాడనా నేను మన్నించగ

వచ్చి చూచినది చాలు భగవంతుడా నరులు
మెచ్చి యిచ్చినది చాలు మేలు మే లికనైన
అచ్చమైన బ్రతుకేదో అదియే నీవీయగను
రచ్చరచ్చ మాయ  దాటి రాజిల్లేద రామ

2 వ్యాఖ్యలు:

 1. తిట్లు పొగిడింపులును దాటు తీరు దెలిసి
  భగవదారాధనా నిష్ఠ పాదుకొన్న
  మీకు వేదన దైవసామీప్యములకె
  గాక వేరొండు గలుగునే ? ఘనుడ ! చూడ

  బ్లాగు సుజన-సృజన

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.