16, మే 2012, బుధవారం

ఉదయమే పడకదిగి యుదరపోషణార్థమై కదలి వేవేగ యింటి గడప దాటి పోవలెగా

edited 10/12/19
ఉదయమే పడకదిగి యుదరపోషణార్థమై
కదలి వేవేగ యింటి గడప దాటి పోవలెగా

ఎఱుకపరచు పుస్తకముల నెప్పుడు జదివేది
ఎఱుకగలుగు వారి సేవ నెప్పుడు జేసేది
కరువు దీర నీపూజల గావించు టెప్పుడు
పరమపుణ్యక్షేత్రముల దరిసించు టెప్పుడు

విమలచిత్తు డగుచు నున్న విద్వాంసు డైనను
భ్రమలు విడచి వైరాగ్యపు బాటలో నున్నను
శ్రమపడక దినము గడచు సాధనమే లేక
సమయ మేది బోధ బడయ సాధనలో దనియ

అన్నిటికిని నీవే గల వన్న బుధ్ధి గలిగి
నిన్ను నమ్మి యుందు గాక నేనేమి  చేయుదు
మిన్నకుంటి నిన్ను మరచి యన్న తలపు లేక
మన్నించి రామచంద్ర నన్ను  కావ వయ్య

original 5/16/12
ఉదయమే ప్రక్కదిగి యుదరపోషణార్థమై
కదలి వేవేగ యింటి గడప దాటి పోవలెగా

ఎరుకపరచు పుస్తకముల నెప్పుడు జదివేది
ఎరుకగలుగు వారి సేవ నెప్పుడు జేసేది
కరువు దీర నీపూజలు కావించేదెపుడు
పరమపుణ్యక్షేత్రములు దరిసించేదెపుడు

విమలచిత్తుడగుచు నున్న విద్వాంసుడైన
భ్రమలు విడచి వైరాగ్యపు బాట బట్టి యున్న
శ్రమపడక దినము గడచు సాధనము లేక
సమయమేది బోధ బడయ సాధనలో దనియ

అన్నిటికిని నీవే గల వన్న బుధ్ధి గలిగి
నిన్ను నమ్మి యుందు రామ నేనేమి  సేయుదు
మిన్నకుంటి నిన్ను మరచి యన్న తలపు విడచి
మన్నించి పరమపురుష నన్నుగావ వయ్య

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.