10, జూన్ 2022, శుక్రవారం

శ్రీరామ నీనామమాహాత్మ్యమునుగూర్చి చెప్పంగ శక్యంబుగాదు కదా

శ్రీరామ నీనామమాహాత్మ్యమును గూర్చి చెప్పంగ శక్యంబుగాదు కదా
ఔరౌర ఆఆదిశేషునకే యైన నదిచెప్ప శక్యంబుగాదు కదా

పరమపురుషుడ వీవు పరమాత్ముడవు నీవు ప్రభవించె విశ్వంబు నీవలన
మరి విశ్వసంరక్షకుడ వీవు నీయందు చొరబారు తుదకెల్ల విశ్వంబును
మరిమరి పుట్టుచు చచ్చుచు జీవాళి తిరుగుచు నుందురు విశ్వంబున
హరి నీదు శ్రీరామ నామంబు గొనువారు తిరుగుట మాని సుఖింతురయ

పరమభక్తాళికే తెలిసిన సుళువైన పధ్ధతి పామరు లెఱుగరయా
తరచుగ దేహంబు నందాత్మ భావంబు దాల్చి పామరు లుర్వి నుండుటచే
విరుగక మోహంబు వేలాది జన్మల తిరుగుచు దీనులై ఏనాటికో
హరి నీదు శ్రీరామ నామంబు పైకొంత ఆసక్తి కలుగుట సంభవమౌ

మరి చూడ నిదియెల్ల నీలీల కాకున్న మాయలోపడి జీవు లుండుటేమి
హరి నీదు శ్రీరామ నామంబు పైనిష్ఠ యబ్బుట బహుకష్ఠ మగుటేమిటి
హరి నీదు శ్రీరామ నామంబు చేసిన నామాయ మటుమాయ మగుటేమిటి
హరి నీదు శ్రీరామ నామంబునకు సాటి యనదగిన దీసృష్టిలో లేదుగా

 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.