27, మే 2019, సోమవారం

కృపజూడవయా నృపశేఖర నే నపరాధిని కానని యెంచవయా


కృపజూడవయా నృపశేఖర నే
నపరాధిని కానని యెంచవయా

మనసా నిను నమ్మిన వాడనురా
విను మన్యుల నెన్నని వాడనురా
వనజేక్షణ యాపద లాయెనురా
యినవంశవిభో నను కావవయా

హరి సేవకు లెవ్వరితో కలి యే
పరియాచకముల్ పచరించదని
ధర నెంతయు వార్తగ నున్నదిరా
మరి దానిని దబ్బర సేయకురా

పరమాత్ముడ యాపద లాయెనురా
హరి నీదయ చాలని నమ్మితిరా
దరి జేర్చవయా కరుణాలయ నా
తరమా భవసాగర మీదగను

2 వ్యాఖ్యలు:

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.