21, అక్టోబర్ 2015, బుధవారం

హతభాగ్యుడు     చ. కరయుగళంబు రామహిత
          కార్యప్రయుక్తము కాక యున్నచో
     చరణయుగంబు రామహిత
          కార్యనియుక్తము కాక యున్నచో
     నిరతము రామనామజప
          నిష్ఠను నాలుక యాడకున్నచో
      హరహర యేమి జన్మమది
            యా హతభాగ్యుని కేది దిక్కయా

      


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.