11, జనవరి 2022, మంగళవారం

వైకుంఠ పురమునకు స్వాగతమయ్య

వైకుంఠ పురమునకు స్వాగతమయ్య
     మాకు నిన్నుగూర్చి తెలియ మనసాయెను

హరిశాస్త్రము లేమి నీవు చదివినావు
    హరిహరీ యట్టి వేమి చదువలేదు
హరిచింతన మెంత నీవు చేసినావు
    హరిహరీ యట్టి చింతన చేయలేదు
హరికీర్తన లెంత భక్తిగ పాడినావు
    హరహరి యట్టి పాటగాడిని కాను
హరిభజన మెంత శ్రధ్ధగ చేసినావు
    హరిహరీ యట్టి భజన చేయలేదు

హరియాగము లేమి నీవు చేసినావు
    హరిహరీ యట్టి వేమి చేయలేదు
హరివ్రతముల నేమి నీవు సలిపినావు
    హరిహరీ యట్టి వేమి సలుపలేదు
హరిపూజల నేమి నీవు చేసినావు
    హరిహరీ యట్టి వేమి చేయలేదు
హరితీర్ధము లేమి నీవు తిరిగినావు
    హరిహరీ యట్టి వేమి తిరుగలేదు

హరిభక్తుల నెవరిని సేవించినావు
    హరిహరీ యంత భాగ్య మబ్బలేదు
హరిమంత్రము లేమి నీవు పొందినావు
    హరిహరీ యంత భాగ్య మబ్బలేదు
హరికి నీవు దూరమై యన్నివిధముల
     మరియు భవము నెట్లు తరించినావు
పరమపామరుడ రామ నామ మొక్కటి
     నిరంతరము చేసితిని నే తరించితి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.