8, మే 2018, మంగళవారం

ఏమమ్మ సీతమ్మ


ఏమమ్మ సీతమ్మ యిత డెంత వాడో చూడు
ఏ మెఱుగనటు లుండి యెన్ని చేసేను

చారెడేసి కన్నులతో సభలోన నిలచెను
ఊరక  విల్లు చూడ నుంకించెనట
చేరదీసి యెక్కుపెట్టి చిటుకున విరచెను
ఔరా పదాఱేండ్ల అతిసుకుమారు డట

రాముని నిన్ను నొక్క రాకాసి విడదీసె
తామసమున వాని పోర తాకి వీరుడు
ఏమో వాడలసె నని యెడమిచ్చి పంపెను
ఏమమ్మ యిట్టి చోద్య మెందున్న దందుము

ఎంచ పరమభక్తు డైన ఎంతగ సేవించిన
కంచర్ల గోపన్నను కారనుంచెనే
అంచితమగు కరుణ నమ్మరో నీవు  చెప్ప
త్రెంచి బంధములు జేరదీసి దీవించెను

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.