5, మే 2018, శనివారం

ఎందుకయా యొకరి తప్పు లెంచగ నాకు


ఎందుకయా యొకరి తప్పు లెంచగ నాకు
ముందు నా తప్పు లవే వందలు కావా

ఇతడు సత్యసంధుడని యినకులేశ్వరుని పొగడి
ప్రతిదినమును మురియు నే నబద్ధములు లాడి
మతిమాలి మరల యితర మానవుల తప్పెంచి
యతి డాంబికముగ లోక మందు వర్తించెదను

పరమదయాశాలి యని భగవంతుని రాముని
తరచుగా పొగడు నేను దయలేక నడచుచు
పొరపాటున గాక బుధ్ధిపూర్వకముగ సాయము
పొరుగువారి కొనరించక పరుల తప్పెంచెదను

రాముడు నిష్కాముడని రమ్యముగా పొగడుదు
నా మనసున కోరికలే నాట్యమాడు చుండును
కామాదుల వదలరని కసరుదు నే నితరులను
సామాన్యము కాదు నా జన్మసిధ్ధడాంబికము


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.