9, ఆగస్టు 2017, బుధవారం

జగ మిది కలయా ఒక చక్కని నిజమా


జగ మిది కలయా ఒక చక్కని నిజమా
తగు సమాధానము దయచేయ వయ్య

కలయైనచో మరి కనులు తెరచి నేనేడ
కలగానిచో రేపు కనులు మూసి నేనేడ
విలువైన వివరము వినిపించవే
చెలుడా యిది నీవు కాక చెప్పేదెవరయ్యా

కలలలో పలుతావుల పలురూపుల నుందునే
అలలవలె మంచిచెడులు కలిగి మలగుచుండునే
చెలికాడ తెలుపవే యిలపై నాకు
కలుగు జన్మములు పెద్ద కలలోని సంగతులా

కలయందువా ఈ కల నీదో నాదేనో
కలకానిచో నా కలరూపు కథయేదో
చెలికాడ యికనైన దయచూపవే
తెలుపవే కల్లనిజము తీయతీయగ రామ

6 కామెంట్‌లు: 1. కలయో నిజమో యనుచు
  న్నిలలో తహతహ జిలేబి నీల్గుడదేలా !
  వలలో పడినావు గదా
  సలసల కాగెడు చమురిక సరి సరి మనకే !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. దయచేసి యిలాంటి అవకతవక పద్యాలను ఇక్కడ వ్యాఖ్యలుగా వ్రాయకండి. ప్రచురించలేను.

   తొలగించండి
 2. కల యిది వరమిది
  కల నిజమౌనో కాదో నను కలవరమిది
  కలని నిజము చేసి
  కలవరము - ప్రభు! బాపవయా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చక్కగా చెప్పారు. ఈ జగత్తు అంతా దేవుని కల అని ఒకరు చమత్కరించారు. మనకు సంబంధించి జగత్తు సత్యం - అలా అనుభూతం అవుతూ ఉంది కాబట్టి. శంకరులైతే విశ్వం దర్పణదృశ్యమాననగరీ తుల్యం అన్నారు. అసలు సంగతేమిటో అయనకే యెఱుక. అందుకే ప్రశ్నవేయటం.

   తొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.