20, జులై 2017, గురువారం

దేవుడికో విన్నపం

నీకు మ్రొక్కుట కొఱకునై నాకు రెండు
హస్తములు కల్గె దేవుడా యందువలన
చెడ్డ వారల కెన్నడు చేతులెత్తి
వందనము చేయు దుర్దశ పట్టనీకు

నీవిభూతులు మీఱిన తావులందు
సంచరించగ కలిగె నీ చరణయుగళి
దుష్టులుండెడు చోటులు త్రొక్కకుండ
వాని నేవేళ రక్షించ వయ్య నీవు

నిన్ను చూచుట కొఱకునై నాకు రెండు
కన్నులివి కల్గె దేవుడా కనుక నీవు
కలుష మతులను కనులలో కనులు పెట్టి
చూచు దుర్దశ గలుగక కాచవయ్య

నీ కథామృతమాలింప నాకు గల్గె
శ్రవణములు రెండు దేవుడా చవుకబారు
సంగతులు విన నెప్పు‌డు పొంగులెత్తు
నట్టి దుర్దశ రాకుండ నరయవయ్య

సర్వదా నీదు నామాళి జపము చేయ
కలిగె దేవుడా యీ జిహ్వ కనుక నీవు
పనికిరానట్టి మాటలు పలుకు నట్టి
బేల తనమది రానీక యేల వయ్య

నీకు తగినట్టి దివ్య మందిరము కాగ
నొప్పి యున్నది మనసిది యుర్విజనులు
దాని దరిజేరు నట్టి దుర్దశను నాకు
పట్టనీయక రక్షించ వలయు నీవు

దేహమా యిది నీదయా దృష్టి వలన
కలిగె నిది నిన్ను సేవింప కాంక్షచేయు
నితరులను కొల్వ దిది దీని వ్రతము గాన
దేవుడా యది నెఱవేర నీవె నీవు

2 కామెంట్‌లు:

  1. బావుంది,బావుంది గాని చిరు స్వార్ధం తొంగి చూస్తున్నట్టుందే :) సరదాగా అన్నా ఏమనుకోకండీ :)

    రిప్లయితొలగించండి
    రిప్లయిలు
    1. ఒక దేహాన్ని ధరించి ఉన్నప్పుడు అది సద్వినియోగం‌ కావాలనీ ఏమాత్రమూ దానిని దుర్వినియోగం‌ కానీయరాదనీ దేహధారి తపనపడటం అన్నది ఈ‌ ఖండిక సారాంశం. ఇది 'స్వ'దేహం అనుకుంటే దాని గురించిన చింతనలో స్వార్ధం ఎంతోకొంత ఉండక తప్పుతుందా మరి. అందుకే ముక్తాయింపుగా చెప్పిన దేహాన్ని ఇది ఇది అని ప్రస్తావించటం‌ జరిగింది కాని దాన్ని 'నాది'అని ఉటంకించలేదు. అందుచేత సద్వినియోగం కావాలన్న తపన దేహానిదా దేహిదా అన్న ప్రశ్న వేయవచ్చును మీరు. అప్పుడు పైనున్న అన్నిపద్యాల్లోనూ నేను-నాకు అన్న మాట యొక్క వాడుక ఉంది కదా అది దేహిదా, దేహానిదా అని ఆలోచించాలి. దానికి సమాధానం మళ్ళా చివరి పద్యంలోనే ఉంది. దేహమా ఇది నీదయాదృష్టి వలన కలిగె అని దేహం అనదు కదా? అనేది దేహియే కదా. అంటే ఇవన్నీ దేహి మాటలే. అక్కడ ఉన్న స్వార్థం అంతా ఈజన్మలో ధరించిన దేహం సద్వినియోగం కావాలన్న తపనమాత్రమే. అస్వార్థలేశమూ కేవలం దేవుడికి సేవచేయటంలో అలసత్వం కలగకూడదన్న భావన వలననే. పోనివ్వండి ఆమాత్రం చిరుస్వార్థం మంచిదేను.

      తొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.