18, డిసెంబర్ 2014, గురువారం

నీకునై ఘనతపోనిష్ఠల పనిలేదు

నీకునై ఘనతపోనిష్ఠల పనిలేదు
తన మనంబున నిన్ను తలచుచున్న

నీకునై విద్యల నేర్వగ బనిలేదు
తన బుధ్ధి నీయందు తగిలియున్న

నీకునై జగమును ఛీకొట్ట బనిలేదు
తన యహమిక నిన్ను దాల్చియున్న

నీకునై యందదు నెమకెడు పనిలేదు
తన చిత్తమున నిన్ను గనుచునున్న

ఇల మనోబుధ్యంహకారములను నిన్ను
తవిలి యుండిన చాలదె భవము విడగ
నీశ్వరా యేను వెఱ్ఱినై యిన్ని నాళ్ళు
నింద్రియంబల దవిలితి నెఱుక లేక
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.