31, డిసెంబర్ 2013, మంగళవారం

మా తెలుగుతల్లికి మల్లెపూదండ

శ్రీ శంకరంబాడి సుందరాచారిగారు రచించిన ఈ పాటను టంగుటూరి సూర్యకుమారి గాత్రంలో ఇక్కడ వినండి.


ఈ వీడియోలో ఉన్న మా తెలుగుతల్లికి మల్లెపూదండ పాటను సూర్యకుమారిగారు 1985వ సంవత్సరంలో బర్మింగ్‌హామ్‌లో శ్రీరంగారాయ మెడికల్ కాలేజీ పాత విద్యార్థుల పునస్సమాగమం సందర్భంగా జరిగిన ఉత్సవంలో గానం చేసారు.
ఈ‌ పాట ఆంధ్రప్రదేశప్రభుత్వ అధికారిక గీతం.

ఈ‌ పాట పూర్తి పాఠం ఇదిగో:


మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూదండ
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు
కడుపులో బంగారు కను చూపులో కరుణ
చిరునవ్వు లో సిరులు దొరలించు మా తల్లి

గల గలా గోదారి కదలి పోతుంటేను
బిర బిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను
బంగారు పంటలే పండుతాయి
మురిపాల ముత్యాలు దొరలు తాయి

అమరావతీ నగర అపురూప శిల్పాలు
త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు
తిక్కయ్య కలములో తియ్యందనాలు
నిత్యమై నిఖిలమై నిలచి యుండే దాక

రుద్రమ్మ భుజ శక్తి మల్లమ్మ పతిభక్తి
తిమ్మరుసు ధీయుక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి
మా చెవుల రింగుమని మారు మ్రోగే దాక
నీ ఆటలే ఆడుతాం నీ పాటలే పాడుతాం


  ఈ పాట ఒరిజినల్ రికార్డింగ్ అంటూ మరొక వీడియో కూడా కనిపించింది:
అలాగే, బాలూగాత్రంలో ఇదే మా తెలుగు తల్లికి పాట కూచిపూడి నృత్యాభినయ యుక్తంగా:ఈ పాటకు క్రొత్త వరస కూడా ఉన్నది! చూడండి: ఇంత చెప్పుకున్నాక మరొకటీ చెప్పుకోవాలి మరి. ఈ పాటకు తెలంగాణావాదుల పేరడీ చూడండి. 
(టంగుటూరి సూర్యకుమారిగారి గురించి వికీపీడియాలో చదవండి.) (శంకరంబాడి సుందరాచార్యులవారి గురించి వికీపీడియాలో చదవండి.)