15, మార్చి 2016, మంగళవారం

కాలము - దైవము


కం. కాలము తప్పులు చేయదు
కాలము తానొకట తప్పు కాచదు మరియా
కాలమున కొదగ  నట్టిది
యే లోకంబునను గాని యేర్పడ దెపుడున్

కం. దైవము తప్పులు చేయదు
దైవము తానొకట కాచ దలచదు తప్పుల్

దైవమున కొదగ నట్టిది
భావింపను గూడ వలనుపడదీ సృష్టిన్

కం. తనవస్తువు పరవస్తువు
తనవారలు బయటివారు తనసౌఖ్యంబున్
తనహితమును పరహితమును
కనుగొన కాలమున కేమి కల దించుకయున్

కం. తనవస్తువు పరవస్తువు
తనవారలు బయటివారు తనసౌఖ్యంబున్
తనహితమును పరహితమును
కనుగొన  దైవమున కేమి కల దించుకయున్

కం. సర్వము తనలో‌ పొడమును
సర్వము తనయందు నిలచి సంవృధ్ధియగున్
సర్వము తనయం దడగును
సర్వము విశ్వమున కాలశాసిత మనగన్

కం. సర్వము తనలో‌ పొడమును
సర్వము తనయందు నిలచి సంవృధ్ధియగున్
సర్వము తనయం దడగును
సర్వము విశ్వమున  దైవశాసిత మనగన్

కం. మొదలిదియని లేనట్టిది
తుదియను నది కూడ లేక తోచెడు నదియున్
సదమల చిద్రూపంబగు
నదియును కాలంబు సర్వ మందే‌ కలుగున్

కం. మొదలిదియని లేనట్టిది
తుదియను నది కూడ లేక తోచెడు నదియున్
సదమల చిద్రూపంబగు
నదియును దైవంబు సర్వ మదియే నడపున్


కం. నిరుపాధికమగు కాలము
సురవరులకు తెలియరాని సొంపున నుండన్
నరులకు తెలియగ వశమా
నిరవధికము దాని నెఱుగ నేర్చుట గలదే

కం. నిరుపాధికమగు దైవము
సురవరులకు తెలియరాని సొంపున నుండన్
నరులకు తెలియగ వశమా
నిరవధికము దాని నెఱుగ నేర్చుట గలదే

కం. చాల విధంబుల నొకటగు
పోలికగా రెండు నిట్లు బుధ్ధికి తోచన్

మేలు వివేచన చేయగ
కాలము దైవంబు నొకటిగా కనుపట్టున్


కం. దైవము కాలము నొక్కటి
కావున పరమాత్ముడనెను కాలోస్మి యటం
చీ విధమంతము చక్కగ
భావించిన కలుగు ఫలము పరమశుభంబౌ.
 

తే. కనుక కాలస్వరూపుడౌ ఘనుడ రామ
వినుతి చేసెద నేవేళ వేదవేద్య
మనసు నీనుండి మరలని మంచివరము
నాకు దయచేయ వయ్య యీనాడు నీవు13 కామెంట్‌లు:

 1. శ్రీ శ్యామలీయం గారూ, మంచి భావనములు. అయితే,

  > దైవము తానొకట తప్పు కాచదు ... యతి సరి చూడండి.
  > సర్వము తనయందు నిలిచి సమృద్ధమగున్ - మృ కు ముందున్న స లఘువే కదా! సంవృద్ధి యగున్ అని మార్చండి. గణ దోషం తొలగుతుంది.
  > సర్వ సృష్టియును కాల శాసితమనగన్ లో 'సర్వ సృష్టి ' దగ్గర కూడా ఇదే లోపం. సరిదిద్దగల సామర్థ్యం మీకుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విష్ణునందనుల వారూ, మీరు చెప్పిన దోషాలు సరిచేసానండి. అనేక ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
 2. శ్యామలీయం!
  చాలా బాగుంది,
  ఒకే విషయాన్ని రెండు సార్లు రెండు విధాలుగా చెప్పి
  ఆ రెంటినీ కలిపి ముడివేశారు - ద్వైతాద్వైత శుద్ధాద్వైతం!
  చిన్న సందేహం....
  నాకు మరోసారి మన కాలాల గురించిన చిన్న వివరణ కావాలి.మనం ఇంగ్లీషులో Summer Solstice అంటుంటామే,దానికి మన సంప్రదాయిక పంచాంగంలో ఉత్తరాయణ ప్రారంభమా,దక్షిణాయన ప్రారంభమా?

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సాయనసూర్యుడి దక్షిణక్రాంతిగమనం ఇంచుమించుగా జూన్ 21న ప్రారంభం అవుతుంది. మనం నిరాయనవిధానంలో పంచాంగం గణనం చేస్తాం. ఆయనాంశలు ప్రస్తుతం దాదాపు 24భాగలుగా ఉన్న కారణాన, ఒక్కోభాగకు సూర్యగమనం రమారమి ఒక రోజు కాబట్టి మనకు ఆ దినం జూలై 14లేదా 15అవుతుంది. అది దక్షిణాయన పుణ్యకాల ప్రారంభం.

  ఈ 2016వ సంవత్సరంలో హైదరాబాదులో సాయనవిధానంలో ఈ సారి ఆ సమయం 21 జూన్ 2016, గం.04:04ని. మన పంచాంగం ప్రకారం ఆయనాంశలు తగ్గించిన రవిస్థానాన్ని పరిగణిస్తాం కాబట్టి అది జూలైలో వస్తుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృతజ్ఞతలు!
   Summer Solstice అంటే దక్షిణాయన ప్రారంభం అన్నది నిజమేననై తేలింది!మరి,రెండవదైన Spring Equinox అనేది ఉత్తరాయణ ప్రారంభం అనేది కూడా సమంజసమేనా?

   ప్రస్తుతం నాకు Cosmic Order and Cultural Astronomy అనే గ్రంధానికి సంబంధించిన ఇంట్రో దొరికింది.దాని రచయిత అయిన Rana P.B. Singh గారు ఒక ఇరవై యేళ్ళపాటు ప్రపంచ వేదికల మీద భారతీయ విజ్ఞానశాస్త్రం యొక్క ప్రతిభని ప్రదర్శించి మంత్రముగ్ధుల్ని చేశారు.శ్రీమాన్ Rana Singh గారు ఇదంతా మొదలుపెట్టింది 13 జనవరి 1993 నుంచి,మొత్తం ప్రపంచంలోని కాస్మాలజిస్టు లందరితో కలిసి ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి సుమారు 15-20 ఏళ్ళ పాటు శ్రమించి ఒక 5 గ్రంధాలు రాశారు.ఐవేవీ మనలో చాలామందికి తెలియనే తెలియదు.ప్రస్తుతం ఇంట్రోలో చదివిన కొని విషయాల్ని రూఢి పర్చుకోవడానికి మిమ్మల్ని ఇలా అడుగుతున్నాను.

   ప్రస్తుతానికి ఇంట్రోని తెలుగులోకి అనువదించి పోష్టుగా వేస్తున్నాను.నమ్మకం కుదిరితే మొత్తం పుస్తకాన్ని ఆయన అనుమతి తీసుకుని తెలుగులోకి అనువదించాలనే ఆలోచన ఉంది.
   hari.S.babu

   తొలగించండి
  2. పొరబడ్డారు. equinox వేరు solstice వేరు.
   సూర్యుడు 0 లేదా 180 అక్షాంశ మీద ఉన్నప్పుడు అది equinox.
   సూర్యుడు 90 లేదా 270 అక్షాంశ మీద ఉన్నప్పుడు అది solstice.
   ఉత్తరాయణపుణ్యకాలారంభం సూర్యుడు 270 అక్షాంశపై ఉండగా మొదలు.

   తొలగించండి
 4. I want to clear myself.

  There are two equinoxes
  March 21st and Sep 22. On these days the sun will be on the equator and the time of day and night are equal.

  There are two solstices.
  june 21st and Dec 22nd.
  On june 21 the sun will be on the north side of earth on 23.5 degrees i.e on tropic of cancer. This is the longest day
  On Dec 22nd the sun will be on the south side of earth on 23.5 degrees i.e on the tropic of Capricorn.This is the shortest day.
  This clears all misunderstanding.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. దక్షణాయనం కర్కాటక సంక్రమణం జరిగినరోజు ప్రారంభమవుతుంది. సాధారణంగా సంక్రమణం ప్రతి నెల ౧౪ నుంచి ౧౯ తేదీల మధ్య జరుగుతుంది. మకర సంక్రమణం జనవరి ౧౪,౧౫ తేదీలలో జరుగుతుంది. ఇప్పటిను౮ంచి ఉత్తరాయణం ప్రారంభం. ఐతే జూన్ ౨౧ నే కర్కాటకరేఖ మీద సూర్యుడుంటాడని చెబుతుంది అధునిక విజ్ఞానం, కాని సూర్యుడు జూలై నెలలో జరిగే సంక్రమనం రోజున కర్కాటక రేఖ మీద సూర్యుడుంటాడంటారు. అందుచేత ఈ మధ్య కాలం అనగా దగ్గరగా ౨౧ రోజుల తేడా వస్తోంది. ఒకసారి దక్ష్ణాయనం ప్రారంభకాలం సరిపోతే ఉత్త్రాయణం ప్రారంభకాలమూ సరిపోలినట్టే. ఎందికంటే ఇవి సంవత్సరానికి రెండు సార్లూ ఆరునెలలకొకసారి సంభవించేవి కనక.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శర్మగారు,
  మన్నించాలి. జవాబు చెప్పటానికి కొంచెం ఆలస్యం అనివార్యం ఐపోయింది. ఎందుకంటే రోజంతా ఆఫీసుతోనే సరిపోతున్నది కదా - అందుకని.

  ఖగోళగణితం చేసి గ్రహాదులస్థానాలను నిర్ణయించటం నిశ్చయంగా సరైన పధ్ధతి. విదేశజ్యోతిషవిధానాల్లో గ్రహస్థితిగతులు యధాతధంగా వినియోగం చేస్తారు. దానిని సాయనవిధానం అంటారు. మన దేశపు విధానం నిరాయనం అంటారు. ఈ‌ సాయన-నిరాయనల గురించి http://syamaliyam.blogspot.in/2013/10/blog-post_14.html టపాలో కొంచెం వ్రాసాను. మనం స్థిరరాశిచక్రం ఆధారంగా లెక్కించటం చేస్తాం. కాని యధార్థరాశిచక్రం అప్పటికే కొన్ని భాగలు జరిగి ఉంటుంది కదా -వాటిని ఆయనాంశలు అంటాం. ఈ‌ఆయనాంశలను గ్రహస్థానాల విలువల్లోంచి తీసివేసి నిరాయన విలువలు లెక్కిస్తాం మనం. ప్రస్తుతం ఈ విలువ ౨౪భాగలుగా ఉంది. అంటే ఉదాహరణకు నిజంగా మకరంలో రవిప్రవేశం ఐన ౨౪ రోజులకు మనం మకరసంక్రమణం పండుగదినంగా చూస్తామన్నమాట. summer solistice = జూన్ 21 + ఆయనాంశలు 24 = జూలై 15న కర్కాటక సంక్రమణం ఇలాగే అన్ని చోట్లా చూడాలి. equinoxes and solstices అన్నీ రవిసంక్రమణాలే‌ను.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శ్యామలీయంగారు,
  సాయన - నిరయన బేధాల గురించి చర్చని చూసి ఇటొచ్చాను. జ్యోతిష్యం గురించిన నా పరిజ్ఞానం చాలా ప్రాధమికమైంది. అదీ కాస్తో కూస్తో విదేశజ్యోతిష్య విధానంలో ప్రెడిక్షన్స్ గురించే. ఇప్పుడిప్పుడే గణన పద్దతి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను.

  నేను ఇన్నిరోజులు భారతీయ జోతిష్య విధానమైన నిరయన విధానంలో వచ్చే రాశిచక్రం ఖగోళశాస్త్ర ఫలితాలతో సరిపోలతాయని అనుకునేవాడ్ని. ఈ టపా, ఇంకా ఇక్కడ లింక్ ఇచ్చిన పాత టపా చదివాక వారి సాయన విధానమే ఖగోళశాస్త్ర ఫలితాలకి సరిపోలుతుందని, మన లెక్కే వేరుగా ఉంటుందని అర్థమయ్యింది. గణనంలోనే మన పద్దతి వేరుగా ఉంటే ప్రెడిక్షన్స్ ఎలా సరిపోతాయి. రెండు గణన పద్దతుల్లో ఒకటి స్థిరమైన రాశిచక్రాన్ని, మరోకటి కదిలే రాశిచక్రాన్ని వాడుతుంటే, ఒకే జనన కాలానికి రెండూ వేరే రాశుల్ని సూచిస్తాయి కదా. కాబట్టి ఒకే జననకాలానికి ఒక విధానం గ్రహల్ని ఫలానా రాశుల్లో ఉంచితే, మరో విధానం పక్క రాశుల్లో ఉంచుతుంది. ఒక విధానంలో ఒక గ్రహం అగ్నితత్వ రాశిలో ఉంటే, వేరేదాంట్లో భూతత్వరాశిలోనో, లేక జలతత్వరాశిలోనో ఉంటుంది. అప్పుడు వీటిల్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే నిజమవ్వాలి కదా. కొందరు జ్యోతిష్యులు రెండిటిని అంగీకరించి వేరువేరు సందర్భాలలో వాడుతున్నారు. మన విధానం భవిష్యత్తు చెప్పటానికి, వారి విధానం మనస్తత్వ విశ్లేషణకి(దీనితో నాక్కాస్త పరిచయం ఉంది). ఈ సమన్వయం ఎలా సాధ్యమని నా సందేహం. వీలుంటే దీని పై మీ అభిప్రాయం తెలపగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శర్మగారూ,

  మీ సౌకర్యార్థమూ, ఇతర చదువరులకూ స్పష్టంగా ఉండేటందుకూ నేను Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac పుస్తకం glossary నుండి నిర్వచనాలను ఇస్తున్నాను.

  equinox either of the two points on the celestial sphere at which the ecliptic intersects the celestial equator; also the time at which the Sun passes through either of these intersection points; ie., when the apparant longitude (see apparent place, longitude, celestial) of the Sun is 0 or 180 degrees. (see catalog equinox; dynamic equator for precise usage.)


  solstice either of the two points on the ecliptic at which the apparent longitude (see longitude, celestial) of the Sun is 90 or 270; also the time at which the Sun is at either point.

  రిప్లయితొలగించండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.