8, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

తప్పు లుంటే వేరు రీతి దండించవయ్యా

తప్పు లుంటే వేరు రీతి దండించవయ్యా నన్ను
తప్పించుకు తిరిగే విది దారుణమయ్యా నే
నెప్పటికీ నీ వాడను నీ వెరుగుదు వయ్యా

ఏడేడు లోకాల నీవు దాగ గలవు నే
చూడరా లేను వాటి జాడ లే నెరుగ
వాడుక తప్పించి దాగ వచ్చునా నీకు
వేడుక మీరగ నీవే విచ్చేయ వయ్య

నిజమే నా‌ బోటి వారు నీకు కోట్ల మంది
నిజము చెప్పు చుంటి నాకు నీవే సర్వస్వము
ఋజువు లేల నీవు నా హృన్మందిరమున
విజయము చేసితి వింక వేరు మాట కలదె

నీవు నే నొకటి యని భావించ మంటివే
ఆ విధముగు స్నేహంబు నంతలోనె మరచి
నీ వెటనో దాగికొన్న నేనేమి చేయుదును
రావయ్యా నా స్వామి రావయ్యా నా కొరకు

2 వ్యాఖ్యలు:

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.