12, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

పంపకం


అప్పట్లో,  పెద్దబ్బాయీ చిన్నబ్బాయీ కూడా అమెరికా చెక్కేసే సరికి, రాఘవయ్య గారికి పిచ్చెక్కినట్లయింది.

అక్కడికీ చిన్నబ్బాయి విమానాశ్రయానికి పరిగెత్తే హడావుడిలో ఉండగా ఉండబట్ట లేక ఒక ముక్క అననే అన్నారు. "ఒరే చిన్నాడా, ఈ తోటలూ పొలాలూ, ఈ రెండిళ్ళూ అన్నీ ఇంకెవరికోసంరా? నువ్వూ అన్నా కూడా మమ్మల్ని విడిచి ఎగిరిపోతుంటే" అని.

చిన్నోడు పెద్దాడిలా గుంభన మనిషి కాదు. నోటికేదొస్తే అదే అనేస్తాడు. "మరేం జెయ్యమన్నావూ? ఇంత చదువూ చదివి ఇక్కడ ఎడ్లను తోలుకుంటూ వ్యవసాయం చేయమన్నావా?" అని దులిపినట్లుగా ఒక్క ముక్క అనేసి చక్కా పోయాడు.

ఆరాత్రి మాత్రం పెద్దాడు ఫోన్ చేసాడు గొప్పగా ఓదారుస్తూ, "నువ్వేం  బెంగెట్టుకోకు నాన్నా, వస్తూపోతూనే ఉంటాంగా? అమ్మను చూడు ఎంత ధైర్యంగా ఉందో" అని గొప్ప మాటన్నాడు.

అసలు ఆ రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు ఎంత బెంగపడుతున్నదీ ఎంత నిరాశపడుతున్నదీ ఈ కుర్రకుంకలిద్దరికీ ఏం తెలుస్తున్నదీ అని రాఘవయ్యగారు నిర్వేదం చెందాడు. తనకైతే ఏదో వ్యవసాయం పనులూ గట్రా ఉంటాయి. ఇంటికే పరిమితం ఐన తన ఇల్లాలు ఒక్కర్తీ కూర్చుని ఈ పిల్లాళ్ళ కోసం ఎలా అంగలారుస్తున్నదీ వీళ్ళకి తెలియటం లేదే అని బాధపడ్డారు.

ఇంక ఇంట్లో మిగిలినది ముసలాళ్ళం ఇద్దరమే అనుకొని ఆయనకు క్రమంగా ఏపని మీదకూ ఆసక్తి కలగటం మానేసింది.

అదీ కాక చిన్నబ్బాయి విమానం ఎక్కివెళ్ళిపోయన ఆర్నెల్లకు పిల్లలమీద బెంగతో రాజ్యలక్ష్మమ్మ మంచం ఎక్కింది.

ఓ ఆర్నెల్లపాటు వైద్యం నడిచింది.

కోలుకుంటున్నట్లే ఉండటం మళ్ళా జబ్బు తిరగబెట్టటమూ జరిగింది.

బాగా ఆలోచించి పొలాలూ తోటలూ కౌళ్ళ కిచ్చి రాఘవయ్యగారూ ఇంటిపట్టునే ఉండసాగారు.

అయన ఉపచారాల పుణ్యమా అనో వైద్యం గొప్పదనమనో చెప్పలేం కాని రాజ్యలక్ష్మమ్మ మరొక ఆర్నెల్ల తరువాత లేచి తిరగటం మొదలు పెట్టింది.

కాని మునుపటి ఉత్సాహం లేదు.

బాగా ఆలోచించి పెద్దాడికి ఫోన్ చేసారు రాఘవయ్య గారు.

కోడలు ఎత్తింది ఫోన్. పుత్రరత్నంగారు ఎక్కడికో కేంపుకు వెళ్ళారట. వచ్చాక చెబుతాను లెండి. ఐనా ఈ సీజనులో టిక్కెట్లు బాగా ఖరీదు. అదీ కాక పిల్లలకీ వీలు కుదరాలిగా. మెల్లగా వీలుచూసుకొని వస్తాం అని పెట్టేసింది.

ఇక చిన్నాడికీ ఫోన్ చేసి చెప్పారు, ఒకసారి వచ్చె వెళ్ళరా అని. వాడు గయ్యిమన్నాడు. నీకే మన్నా పిచ్చానాన్నా. నేను వచ్చి ఏడాది ఐందో లేదో ఇప్పుడే ఎలా వస్తానూ. మళ్ళీ ఏడాది చూదాంలే అని విసుక్కుని పోను ఠపీ మని పెట్టేసాడు.

కోడలి గొంతులోని నిరాసక్తతా చిన్నకొడుకు నిర్లక్ష్యమూ రాఘవయ్యగారికి విరక్తి కలిగించాయి.

ఇంక ఆయన ఎన్నడూ పిల్లలకు ఫోన్ చేయలేదు.

వాళ్ళు ఊరికే కుశలం కనుక్కుందామని అన్నట్లు అరుదుగా చేసే ఫోనులకు ముక్తసరి సమాధానాలు చెప్పి ఊరకుంటున్నారు.

కాలం ఇలాగే గడిచిపోతుందా? మనం ఇలాగే వెళ్ళిపోతామా అని రాఘవయ్యగారు మథనపడుతూ ఉన్న రోజుల్లో - అంటే చిన్నబ్బాయి కూడా తనకు అమెరికా సిటిజెన్ షిప్ వచ్చేసిందని సంబరపడుతూ ఫోన్ చేసిన మర్నాడు వాళ్ళింటికి ఒక అనుకోని అతిథి వచ్చాడు.

ఆ పిల్లవాడి పేరు వీరేశం. వీరేశం తండ్రి రాఘవయ్యగారి దగ్గరే పాలేరుగా ఉండే వాడు. వీరేశం అన్నగారు పట్నంలో ఒక స్టీలు దుకాణంలో వాటాదారుగా చేరాడు. తండ్రిని పని మానిపించి తీసుకొని పోయాడు. కొన్నాళ్ళు సమాచారం ఏమీ లేదు రాఘవయ్యగారికి. ఇదిగో ఈమధ్యన ఆ కొట్టు ఎత్తేసి వాటాదారు డబ్బుతో సహా మాయం అయ్యాడట. అప్పులవాళ్ళు మీదకు వస్తే వీరేశం అన్న తట్టుకోలేక ఇంట్లో అందరికీ విషం కలిపి పెట్టేసాడు. అన్నా వదినా పోయారు. హాస్పిటల్లో తండ్రికీ వీరేశానికి బాగయ్యింది. కాని దిగులుతో ఆ తండ్రికాస్తా ఎంతో కాలం బ్రతకలేదు. వీరేశం చేతికి ఒక ఉత్తరమ్ముక్క ఇచ్చి, నేను పోయాక, నువ్వు పోయి రాఘవయ్యగారి పంచన బ్రతుకు అని చెప్పాడు.

ఇదంతా విని రాఘవయ్యగారూ రాజ్యలక్ష్మమ్మగారూ ఎంతో బాధపడ్డారు.

పదేళ్ళ పిల్లాడికి వచ్చిన కష్టానికి చలించిన రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు, "ఇంక వీడు నా కొడుకే" అని ప్రకటన చేసేసింది.

రాఘవయ్యగారికి మళ్ళా ఉత్సాహం వచ్చింది.  ఇదిగో ఈ పిల్లాడి చదువుసంద్యలని ఏమి, వాడికి వ్యవసాయం పనులు నేర్పటం అని ఏమి మళ్ళా మునపటి మనిషిలా అవటానికి ఆయనకు ఎంతో కాలం పట్టలేదు.

ఉన్నట్లుండి ఒకరోజున పెద్దాడూ చిన్నాడూ కలిసి అదేదో కాల్ చేసారు. సారాంశం ఏమిటంటే చిన్నోడికి అక్కడే మంచి అమ్మాయి దొరికిందట ఆరోజునే పెళ్ళి చేసుకున్నాడట.

రాఘవయ్యగారికి కోపం వచ్చి కేకలు వేసారు ఫోనులోనే.

రాజ్యలక్ష్మిగారు కూడా కొంచెం దుఃఖపడి చివరకు "అడ్డాలనాడు బిడ్డలు కాని గడ్డాలనాడా" పోనివ్వండి. అసలే ఈ మధ్య మీ ఆరోగ్యం బాగోలేదు అని ఊరడించింది రాఘవయ్యగారిని.

ఆ చిన్నాడి పెళ్ళి అంత ముచ్చటగా దేశాంతరంలో కన్నవారిపరోక్షంలో జరిగిన ఐదేళ్ళకు కాబోలు పెద్దాడి ఇంట్లో ఏదో శుభకార్యం సందర్భంగా అందరూ కలిసి జరుపుకున్న సందడి తాలూకు వీడియో ఒకటి రాఘవయ్యగారికి పంపింది చిన్నకోడలు.

దానితో పాటే ఒక ఉత్తరం. తామంతా ఎన్నో తప్పులు చేసామనీ పెద్దమనసుతో మీరు క్షమించి దీవించాలనీ మీదగ్గరకు అందరం ఒకసారి తొందరలో వద్దామనుకుంటున్నామనీ దాని సారాంశం.

ఆ ఉత్తరం చేరిన నాడో మరునాడో చిన్నాడి నుండి ఫోన్. నాన్నా ఈ నెలాఖరుకు అన్నయ్యా నేనూ కుటుంబాలతో వస్తున్నాం అని.

రాఘవయ్యగారికి ఎంతో ఆశ్చర్యం కలిగింది.
రాజ్యలక్ష్మమ్మ గారికి ఎంతో ఆనందం కలిగింది.

నెలాఖరు కల్లా ఇల్లంతా పిల్లా మేకాతో కళకళలాడి పోయింది.

చెరొక నెలరోజులూ సెలవులు పెట్టుకొని వచ్చారట. పెద్దకోడలు ఎన్నడూ ఎరుగనంత వినయవంతురా లయింది. కొడుకు లిద్దరూ తండ్రిని అరచేతితో ఆకాశానికి ఎత్తుకొంటూ గౌరవించుతున్నారు.

మనవలకైతే ఈ వాతావరణం అంతా చాలా అబ్బురంగా ఉంది. పెద్దాడి ఇద్దరుపిల్లలకీ తెలుగు అర్థమౌతుంది కాని మాట్లాడలేరు. చిన్నాడి కూతురికి తెలుగు అర్థం కూడా కాదు.

కొడుకులిద్దరూ వీరేశాన్ని గమనించుతూనే ఉన్నారు.

ఇంటిపనులన్నీ వాడే చూసుకొంటూన్నాడు. వ్యవసాయం పనులన్నీ వాడే చక్కబెడుతున్నాడు.  అమ్మేమో నాన్నా వీరేశా అంటుంది.  నాన్నైతే అబ్బిగా అంటాడు.

వీడూ మరీ అన్యాయమే, నాన్నగారూ అంటున్నాడు. ఇదిగో ఈముక్క కంపరంగా తోచింది అన్నదమ్ములిద్దరికీ.

ఓరోజున అమ్మకు హితోపదేశం చేసాడు చిన్నబ్బాయి. అమ్మా పాలేరును పాలేరుగానే చూడాలి కాని వీడికి ఈ చనువేమిటమ్మా అని.

రాజ్యలక్ష్మమ్మగ్సారు చర్రుమంది. ఒరే, మీరిద్దరూ దేశాలట్టుకుపోతే మాకు రెక్కాసరా ఇస్తున్నది వీడేరా - వీరేశాన్ని ఎప్పుడూ పరాయి చేసి ఎవ్వరూ మాట్లాడటానికి వీల్లేదు అని ఖరాఖండిగా చెప్పేసింది.

అరోజు రాత్రే ఆస్తిపంపకాల గురించి తండ్రితో మాట్లాడాడు పెద్దబ్బాయి. ఆలోచించి ఏదో ఒకటి చేస్తాలే అన్నాడు కాని రాఘవయ్య గారు అలాగే అన్నాడు కాదు.

అక్కడే వింటూనే ఉన్న చిన్నబ్బాయి అందుకున్నాడు. అదికాదు నాన్నా, నువ్వా పెద్దాడివి ఐపోయావు - నీ ఆరోగ్యం కూడా అంత బాగాలేదు. పంపకాలు చేస్తేనే బాగుంటుంది కదా అని.

రాఘవయ్యగారు కంటగించుకొన్నాడు. ఒరే ఎప్పుడేమిచేయాలో నాకు నువ్వు చెప్పాలా గ్రుడ్డొచ్చి పిల్లని వెక్కిరించినట్లు? ఈ ఆస్తి అంతా నాస్వార్జితం. ఇప్పుడు నువ్వూ నీ అన్నా వచ్చి ఆస్తి పంచివ్వూ అంటే కాదు - నాకు తోచినప్పుడే ఆస్తి పంపకాలు చేస్తాను సరా అని ఉరిమాడు.

కొడుకులకు ఇంక మాట్లాడటానికి ఏమీ దారి ఇవ్వలేదు ఆయన.

నెల పూర్తవుతూనే వెళ్ళారిద్దరూ కుటుంబాలతో తమతమ స్వస్థలాలకి.

పోతూపోతే చిన్నబ్బాయి వీరేశాన్ని పిలిచి ఒక్క ముక్కన్నాడు. ఎక్కడుండ వలసిన వాళ్ళు అక్కడుండాలి, నువ్వు మా పాలేరువు కదా మాయింట్లోనే ఉండట మేమిటీ?  లోకంలో ఇలా ఎక్కడన్నా ఉంటుందా? ఇదేమీ బాగోలేదు అని.

వీరేశం ఏమీ సమాధానం చెప్పలేదు.

వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన మర్నాడు చిన్నబ్బాయిగారు ఇలా అన్నారండీ అని రాజ్యలక్ష్మమ్మగారితో పనమ్మాయి చెప్పికళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంది.

రాఘవయ్యగారు అగ్గిరాముడై పోయాడు.

ఇదంతా జరిగి మూడేళ్ళు కావస్తున్నది.

ఇప్పుడు మళ్ళా ఇల్లంత పెద్దబ్బాయీ చిన్నబ్బాయిల కుటుంబాలతో బిలబిలలాడుతూ ఉంది.

కార్యక్రమాలన్నీ ముగిసిన మరునాడు, పెద్దబ్బాయి తల్లిదగ్గర ఆస్తి పంపకాల సంగతి ఎత్తాడు.

రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు ఏమీ మాట్లాడలేదు.

నాన్న పంపకాలు చేసి వెళ్ళిపోతే బాగుండేదా. ఇప్పుడు మేమే చేసుకోవాలి అన్నాడు చిన్నబ్బాయి.

ఆవిడ ఏమీ మాట్లాడలేదు.

కొంచెం ఆగి నాన్నా వీరేశా అంది.

వీరేశం వచ్చి పిలిచావా అమ్మా అన్నాడు.

స్టుపిడ్ అమ్మగారూ అనలేవా అమ్మా ఏమిటీ అన్నాడు చిన్నబ్బాయి.

అమ్మని అందరూ అమ్మా అనే పిలుస్తారు అన్నాడు వీరేశం శాంతంగా,

వీరేశా నువ్వెళ్ళి పోష్టుమేష్టార్నీ గవర్రాజుగారిని పిలుచుకురా నాయనా అంది రాజ్యలక్ష్మమ్మ.

గవర్రాజుగారికి చెప్పి పొలం వెళ్తానమ్మా చాలా పనులుండిపోయాయీ అన్నాడు.

సరే నాన్నా అంది రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు.

ఓ. నాన్నగారు పంపకాలు చేసారన్న మాట ఐతే అన్నాడు పెద్దాడు,  వీరేశం అటు వెళ్ళగానే

రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు ఏమీ మాట్లాడలేదు,

గవర్రాజు గారూ రాఘవయ్యగారూ బావా అంటే బావా అని పిలుచుకొనే వారు - ప్రాణస్నేహితులు. పోష్టుమేష్టారు కూడా రాఘవయ్యగారికి ఒకప్పుడు చదువుచెప్పిన మాష్టారి కొడుకున్నూ రాఘవయ్యగారికి సన్నిహితుడున్నూ. వాళ్ళిద్దరితో పాటు గవర్రాజు గారి కొడుకూ, కూతురూ వచ్చారు. వాళ్ళ వెనకాలే పోష్టుమేష్టరు గారబ్బాయి శేఖరం వచ్చాడు. అతను లాయరు.

పనమ్మాయి అందరికీ ఫలహారాలూ కాఫీలు అందించింది.

అన్నట్లు శేఖరానికి చిన్నబ్బాయి క్లాసుమేటే.

మీ నాన్నగారు విల్లు వ్రాసి రిజిష్టరు చేయించారు అన్నాడు శేఖరం.

రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు కొడుకుల ముఖాల్లోకి తొంగిచూసింది.

ఆస్తిపాస్తులన్నీ ఆయన రెండు భాగాలుగా విభజించారు అన్నాడు శేఖరం.

చెప్పండి నా వాటలోకి ఏం వచ్చాయో అన్నయ్య వాటా యేమిటో అన్నాడు చిన్నబ్బాయి.

శేఖరం చిరునవ్వు నవ్వి. "మీ అన్నదమ్ము లిద్దరికీ రాఘవయ్యగారు ఏమీ ఇవ్వలేదు" అన్నాడు.

మీద పిడుగుపడిన ట్లైంది అన్నదమ్ములకీ వాళ్ళ భార్యామణులకీ,

"మరి?" అన్నాడు పెద్దాడు ముందుగా తేరుకొని.

సగం ఆస్తి రాజ్యలక్ష్మమ్మగారికి చెందేలాగున్నూ మిగతా సగమూ తన పెంపుడుకొడుకు వీరేశానికి చెందేటట్లున్నూ వీలునామా వ్రాసారు మీనాన్నగారు, రాజ్యలక్ష్మమ్మగారు తనతదనంతరం తనవాటా ఆస్తిని తన ఇష్టానుసారం ఎవరికైనా ఇవ్వవచ్చును అని కూడా వ్రాసారు. అన్నాడు శేఖరం వీలునామా చూపుతూ.

"ఇదంతా అన్యాయం అమ్మా. నీక్కూడా తెలియకుండా నాన్నెంత పని చేసాడో చూసావా?" అని చిందులేశాడు చిన్నబ్బాయి.

"ఇలా పంచమని మీనాన్నగారికి నేనే చెప్పాను. మరొక సంగతి వినండి, నా తదనంతరం నా వాటాకూడా వీరేశానికే ఇస్తాను." అంది స్థిరంగా రాజ్యలక్ష్మమ్మ.

"అన్యాయం అమ్మా" అన్నాడు పెద్దాడు నోరు తెరచి.

 "మీకు అమ్మ అక్కర్లేదు. నాన్న అక్కలేదు. స్వదేశం అక్కర్లేదు. ఎక్కడికో పోయి కూర్చున్నారు. అక్కడ మీరు బాగానే ఉన్నారు. ఇక్కడి ఆస్తులెందుకు అమ్ముకుందుకు కాకపోతే? ఆమధ్య చిన్నాడేమన్నాడూ 'ఇక్కడేముందమ్మా మట్టి అని కదూ'. ఇప్పుడు ఆ మట్టికే రేట్లు బాగా పెరిగి కోట్లు పలుకుతున్నాయని కదా మళ్ళా మీకు మా మీద ప్రేమ పుట్టుకొచ్చిందీ? అందుకే కదా మీరంతా ఆమధ్య వచ్చి వెళ్ళిందీనూ? మీ యిద్దరూ ఇక్కడి పొలాలు ఏమాత్రం పలుకుతున్నాయో వాకబు చేసుకొని వెళ్ళిన సంగతి మీ నాన్నగారికి తెలియలేదని అనుకుంటున్నారా ఇద్దరూ? మీ యిద్దరూ ఇల్లు వదలి మీదారిన మీరు పోయాక దైవికంగా దొరికిన బిడ్ద ఈ వీరేశం. వాడు మమ్మల్ని అమ్మా నాన్నా అంటుంటే మీ కెందుకు అంత కంటగింపుగా ఉన్నదీ? మీ అమ్మానాన్నల్ని వాడూ అమ్మా నాన్నా అంటున్నాడనా? ఎక్కడ మీ నాన్న వాడికేదన్నా దోపుతాడో అన్న కచ్చ తోనా అన్నది నాకు తెలియదా మీ నాన్నకి తెలియదా?  వాడికీ ఏదో ఏర్పాటు  చేయండీ అన్నాను. అన్నీ ఆలోచించే ఇలా విల్లు వ్రాస్తానన్నారు మీనాన్న. సరే అన్నాను. అప్పుడే మీనాన్న సలహా ఇచ్చారు. వీరేశానికే ఇవ్వు నీ వాటాకూడా అని."

పెద్దాడి ముఖంలోనూ చిన్నాడి ముఖంలోనూ కత్తి వాటుకు నెత్తురుచుక్క లేదు.

"మనం ముందే మేలుకొని ఈ వీరేశం గాడిని ఇంటినుండి తరిమి వేసుంటే ఈ తిప్పలొచ్చేవి కావు" అంది చిన్నకోడలు అక్కసుగా.

"మా నాన్నగారితో మాట్లాడదాం. మనకు వాటాలు ఎందుకురావో తేల్చుకుందాం" అంది పెద్దకోడలు. ఆవిడ తండ్రి కూడా ప్లీడరేను.

"లాభం లేదమ్మా. ఈ ఆస్తిపాస్తులన్నీ రాఘవయ్యగారి స్వార్జితం." అన్నాడు శేఖరం.

"మావయ్య గారు పూర్తి స్వస్థతతో ఉండే వ్రాసారా ఈ విల్లు? ఈ వీరేశం ఏదో మతలబు చేసి వ్రాయించాడేమో" అంది ప్లీడరుగారమ్మాయి. "పైగా అయన ఆరోగ్యం గత యేడాదిగా బాగుండటం లేదుట కదా? ఈ విల్లు చెల్లదేమో "అని కూడా అంది.

"అలాగా? ఈ సంగతి  కూడా వినండి. పోష్టుమాష్టార్నీ గవర్రాజుగార్నీ సంప్రదించి మరీ ఇలా విల్లు వ్రాసారు. మీరు ఆమధ్య వచ్చి వెళ్ళిన మూడోరోజునే ఈ విల్లు వ్రాయటం రిజిష్ట్రీ చేయటం  కూడా జరిగింది. అప్పుడు మీ మావయ్యగారు నిక్షేపంగా ఉన్నారు. ఆయనా పెద్దమనుషులూ పట్నం వెళ్ళి విల్లు రిజిష్టరు చేయించుకొని మరీ వచ్చారు." అని నిష్కర్ష చేసింది రాజ్యల్క్ష్మమ్మ.

"అమ్మాయీ, నేను గవర్నమెంటు డాక్టర్ని అన్న సంగతి నీకు తెలియదేమో" అన్నాడు గవర్రాజు గారు.

"ఇంకేం పని మనకిక్కడ" అంది పెద్దకోడలు విసురుగా.

కొడుకులూ కోడళ్ళు రుసరుసలాడుతూ లేచ్చక్కాపోయారు అక్కణ్ణుంచి.

ఆ రాత్రికి రాత్రే ఇల్లు ఖాళీ ఐంది.

నువ్వూ నీ వీరేశం గాడూ ఉట్టికట్టుకొని ఊరేగండి. మాకింత అన్యాయంచేసిన వాడు ఎలాబాగుపడతాడో చూస్తాంగా అని తల్లిముందు రంకెలు వేస్తూ మరీ వెళ్ళాడు చిన్నబ్బాయి.

పెద్దబ్బాయి కాస్త గుంభన మనిషి అని చెప్పాను కదా.  తమ్ముణ్ణి సముదాయించాడు, బోడి ఈ మట్టి లేకపోతే మనం బ్రతకలేమా? జస్ట్ డోంట్ కేర్. వీళ్ళిలాంటి ప్రేమలూ అభిమానాలూ లేని మనుషులనే నాకు ఇక్కడికి రావటానికే అసహ్యం. లెట్స్ గో" అన్నాడు.

10, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

పరమదయాశాలి యైన వాడు రాముడు


పరమదయాశాలి యైన వాడు రాముడు వాడు
దరిజేరిన వారి నెల్ల దయజూచెడు వాడు

చెడుబుధ్ధులు కైకమ్మకు చెవిలో నూది
వడిగా పట్టాభిషేకభంగము చేసి
అడవికంపు మంథర యడుగుల బడిన
కడుగడు కరుణతో కాపాడిన వాడు

కావరమున సీతమ్మను కాకియై హింసించి
శ్రీవిభుడు బ్రహ్మాస్త్రము చేగొని విసర
తీవరమున లోకములు తిరిగివచ్చి వాడు
కావుకావు మనగానే కాపాడిన వాడు

పగతుని తమ్మునకు మంచిపదవి నిచ్చు వాడు
పగతుని చారులను కూడ వదలిన వాడు
పగతుడా యలసిన రావణ రేపు రమ్మని
తెగవేయక కాపాడిన దేవుడు వాడు

9, ఆగస్టు 2018, గురువారం

వలదు వలదు వలదు


వలదు వలదు వలదు మీకు వలదయ్యా వలదు
తెలిసి తెలిసి తప్పుజేయ వలదయ్యా వలదు

రామనామ సుజపానురక్తుల కేల
పామరులను జేరి వాదప్రతివాదములు
రామహిత కార్యానురక్తుల కేల
పామరులను జేరి పిచ్చి పనుల నుండుటలు

రామచంద్రకీర్త నానురక్తుల కేల
పామరుల ప్రశంస జేసి భంగపడుటలు
రామపాద పూజానురక్తుల కేల
సామాన్యదేవతల సాగి కొల్చుటలు

రామకథాపఠ నానురక్తుల కేల
ఏమేమో యైహికకథ లిక చదువుటలు
రామపదము జేరగోరు వారలకేల
ఈ ముల్లోకముల యందెట్టి పదవులు

8, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

చిరుజీవికి హితవు.


ఓయి చిరుజీవీ,

ముదుక నని తిట్టినట్టి యో మూర్ఖ జనుడ
మొగ్గ పూవౌను కాయౌను ముదిరి పండి
నేల వ్రాలును సృష్టిలో కాలగతిని
ముసలితన మేల నీకు రాబోదు చెపుమ

కాలగతి జేసి బాల్యము కరిగిపోవు
కాలగతి జేసి యుడుకు రక్తము శమించు
కాలగతి జేసి వార్థక్య గరిమ కలుగు
కాలగతి జేసి తొలగెడు క్షణము కలుగు

కాలమున జేసి సర్వము కలుగుచుండు
కాలమున జేసి సర్వము తొలగుచుండు
కాలమున జేసి విశ్వమే కలుగు తొలగు
కాల మెఱుగు విజ్ఞానులు గర్వపడరు

స్వస్తి.


(Originally posted today as a comment at blog racca banda.)

7, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

మనఃపుష్పార్చన


ఉన్న దొకే చిన్న పూవు మన్ని కైన పూవు
నిన్ను చేరు తహతహతో నున్నదీ పూవు

సేవించగ వచ్చినదీ చిన్న పూవు దాని
తావి నీవు మెచ్చిన కడు ధన్యమగు పూవు
ఈ వెఱ్ఱి మనసనే యెంతో చిన్నపూవు
నీవు గైకొన్న గాని నిలువలేని పూవు

నీ పై యనురక్తితోడ నిండిన దీ పూవు
ఓప లేని తహతహతో నున్నదీ పూవు
చేపట్టి యేలుదువని చేరిన దీ పూవు
నీ పాదసన్నిధిని నిలచిన దీ పూవు

తనరు భక్తిపరీమళము దాల్చిన పూవు
జనకజారమణు కరుణ జాలను పూవు
తనకు వేరు గతి వలదని తలచు పూవు
మనసనే పూవు మంచి వినయము గల పూవు

28, మే 2018, సోమవారం

రామరామ పాహిమాం


రామ రామ అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాథ పాహిమాం
రామ రామ నిజభక్తలోకక్షేమదాయక పాహిమాం

రామ రామ జయ రావణాది ఘనరాక్షసాంతక పాహిమాం
రామ రామ జయ సత్యధర్మపరాక్రమా హరి పాహిమాం
రామ రామ జయ నిర్మలాచరణ రమ్యసద్గుణ పాహిమాం
రామ రామ జయ కోసలేంద్ర  ఘనశ్యామలాంగ పాహిమాం

రామ రామ నిజపాదుకాపరి రక్షితోర్వీ పాహిమాం
రామ రామ ఘనశాపమోచనరమ్యపాద పాహిమాం
రామ రామ పవమాననందనారాధ్యపాద పాహిమాం
రామ రామ నిజభక్తసేవిత పాదయుగళ పాహిమాం

రామ రామ సురనాథసంస్తుత రమ్యవిక్రమ పాహిమాం
రామ రామ అజ శంకరస్తుత పరాక్రమా హరి పాహిమాం
రామ రామ భవబంధనాశన నామవైభవ పాహిమాం
రామ రామ యోగీంద్రహృదయవిరాజమాన పాహిమాం

23, మే 2018, బుధవారం

హరిని వదలి ఇటులనటుల


హరిని వదలి ఇటులనటుల నలమటించ నేల
మరలమరల పుట్ట నేల మరణించ నేల

చాలును నీ మంత్ర్రపునశ్చరణాయాసంబులు
చాలును నీ వివిధవ్రతాచరణోద్యోగంబులు
చాలును పలుచోట్ల నదీజలములలో మునకలు
మేలు వీటి వలన నీకు మిక్కిలిగా లేదు

తన యనంతవిభూతికి తబ్బిబ్బు పడు నీకు
తనను చేరు దారి చూప ధరమీద పుట్టెను
తన దివ్యనామమిచ్చి ధర్మమాచరించి చూపి
యినకులేశుడై హరి యెంతెంతో చేసెను

మనాసార రామనామ మంత్రపఠన చేయక
తనివారగ రామపాదముల కీవు మ్రొక్కక
దినదినమును రామసేవనమున నీ వుండక
మనుజుడా నీకు ముక్తి మాటయే లేదు


21, మే 2018, సోమవారం

హరికి నచ్చెడు రీతి


హరికి నచ్చెడు రీతి నరు డుండ నేర్చిన
పరమసుఖము వాని పరమగును

హరినామమును నోట ననిశము పలికించు
నరుని నాలుక దుష్టనామముల
పొరబడి యైనను చెఱబడి యైనను
కెరలి పలుక కుండు దాని హరిమెచ్చ

హరిగుణములు మెచ్చు నంతరంగం బది
పరుల గుణముల కడు స్వల్పముల
పరిగణించక నొల్లక స్వప్నమందైన
హరి మెచ్చు నటు లుండి యలరేను

శ్రీరాము డైనట్టి శ్రీహరి సత్కథను
పారవశ్యమున చదువు భక్తునకు
చేరదే కష్టము సిధ్ధము సుఖము
ధారాళమైన హరి దయవలన


8, మే 2018, మంగళవారం

ఒక్కటే నామము


ఒక్కటే నామము చక్కగ సరిపోవును
అక్కజ మగు బాధలైన అణగిపోవును

ఆ యొక్క నామమే యన్ని తాపములకు
తీయనైన మందనుచు తెలియము
ఆ యొక్క నామమే యందరు సజ్జనులకు
ధ్యేయ మైన మంత్రమని తెలియుము

ఆ యొక్క నామమే అఖిలలోకాధార
మైయున్న దని పెద్దలందురు
ఆయొక్క నామమే ఆన్నివేళల శివుడు
హాయిగా ధ్యానించు నందురు

ఆ యొక్క నామమే ఆ రామనామమే
మాయపైన జయమునకు మార్గము
ఆ యొక్క నామమే అందుకొన్నచో
వేయేల మముక్తుడౌ విబుధుడు


ఏమమ్మ సీతమ్మ


ఏమమ్మ సీతమ్మ యిత డెంత వాడో చూడు
ఏ మెఱుగనటు లుండి యెన్ని చేసేను

చారెడేసి కన్నులతో సభలోన నిలచెను
ఊరక  విల్లు చూడ నుంకించెనట
చేరదీసి యెక్కుపెట్టి చిటుకున విరచెను
ఔరా పదాఱేండ్ల అతిసుకుమారు డట

రాముని నిన్ను నొక్క రాకాసి విడదీసె
తామసమున వాని పోర తాకి వీరుడు
ఏమో వాడలసె నని యెడమిచ్చి పంపెను
ఏమమ్మ యిట్టి చోద్య మెందున్న దందుము

ఎంచ పరమభక్తు డైన ఎంతగ సేవించిన
కంచర్ల గోపన్నను కారనుంచెనే
అంచితమగు కరుణ నమ్మరో నీవు  చెప్ప
త్రెంచి బంధములు జేరదీసి దీవించెను

7, మే 2018, సోమవారం

పరమసుఖద మీ హరిపదము


పరమసుఖద మీ హరిపదము
పరమాత్ముడు శ్రీ హరిపదము

పరమయోగిగణ భావితపదము
కరుణాకర మీ హరిపదము
నిరుపమాన మీ హరిపదము
సురసేవ్యము శ్రీ హరిపదము

పరమభక్తుడగు బలితలనిలచి
వరమిచ్చిన దీ హరిపదము
భరతుని చేత పట్టము గట్టుక
ధరనేలిన శ్రీ హరిపదము

మురియుచు తలచు హరిభక్తులకు
పరమనిధానము హరిపదము
సరిసిజాసనుడు చక్కగకడిగి
మురిసిన దీ శ్రీహరిపదము
5, మే 2018, శనివారం

ఎందుకయా యొకరి తప్పు లెంచగ నాకు


ఎందుకయా యొకరి తప్పు లెంచగ నాకు
ముందు నా తప్పు లవే వందలు కావా

ఇతడు సత్యసంధుడని యినకులేశ్వరుని పొగడి
ప్రతిదినమును మురియు నే నబద్ధములు లాడి
మతిమాలి మరల యితర మానవుల తప్పెంచి
యతి డాంబికముగ లోక మందు వర్తించెదను

పరమదయాశాలి యని భగవంతుని రాముని
తరచుగా పొగడు నేను దయలేక నడచుచు
పొరపాటున గాక బుధ్ధిపూర్వకముగ సాయము
పొరుగువారి కొనరించక పరుల తప్పెంచెదను

రాముడు నిష్కాముడని రమ్యముగా పొగడుదు
నా మనసున కోరికలే నాట్యమాడు చుండును
కామాదుల వదలరని కసరుదు నే నితరులను
సామాన్యము కాదు నా జన్మసిధ్ధడాంబికము


దేవున కొక కులమని


దేవున కొక కుల మని తెలుపవచ్చునా
ఆవిధమగు భావనయే యపరాధము

వామనుడై పుట్టినపుడు బ్రాహ్మణ కులము
రాముడై పుట్టినపుడు రాజుల కులము
పామరత్వమున నీవు పలుకవచ్చునా
యేమయ్యా యీశ్వరున కిందేది కులము

అల్లరి రాజుల నణచినట్టివాని దేకులము
గొల్లలింట పెరిగిన నల్లవాని దేకులము
ప్రల్లదనమున నీవు పలుకవచ్చునా
చెల్లునా యీశ్వరునకు చెప్ప నొక్క కులము

నరహరియై వెలసెనే నాడతని దేకులము
తిరుపతిలో వెలసెనే మరి యిపు డేకులము
నరుడా యీ కులపిచ్చి నాశనకరము
హరికిలేదు కులము నరులకేల కులము

25, ఏప్రిల్ 2018, బుధవారం

ఇదిగో యీ రామనామ మింత గొప్ప దున్నది


ఇదిగో యీ రామనామ మింత గొప్ప దున్నది
వదలక సేవించు నాకు ప్రాణ మదియై యున్నది

అన్ని సౌఖ్యము లాత్మకింపుగ నందజేయుచు నున్నది
అన్ని కష్టము లందదే నన్నాదు కొనుచు నున్నది
అన్ని వేళల తోడు నీడై యనుసరించుచు నున్నది
అన్ని విధముల జన్మజన్మల పెన్నిధి యన దగినది

కనులు తెరచిన క్షణము నుండి మనసున మెదలాడుచు
కనులు మూసిన క్షణము నుండి కలల తానే మెదలుచు
మనసున తా నిండి యుండి మధురమధుర మగుచును
తనకు తానై కరుణతో‌ నన్ననుక్షణమును నడపుచు

నియమనిష్ట లెఱుగడే‌ యని నింద జూపి వదలక
భయము భక్తి లేని వాడని వదలి దూరము పోవక
దయయు సత్యము వీని బ్రతుకున తక్కువే‌ యని జూడక
జయము నిచ్చును బ్రోచుచున్నది చాలునది ముమ్మాటికి


22, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

మణులు మంత్రాలు మనకు మంచి చేయునా


మణులు మంత్రాలు మనకు మంచి చేయునా
మనసులోని రాముడే మంచి చేయునా

మణులు మంత్రాలతో మనకబ్బు నట్టివి
మనసుల రంజింపజేయు మాట సత్యమే
తనువుండు నన్నాళ్ళె మన కవి భోగ్యములు
మన వెంట రానట్టివి మన కెంత మంచివి

అకళంక చరితుడై యలరు శ్రీరాముడు
సకలసుగుణధాముడు సద్భక్త వరదుడు
సకలలోక హితునిగా సంభవించిన వాడు
ఒకనాటికి విడువక నొడ్డు చేర్చు వాడు

జనులార యోచించుడు చక్కగా మీరు
తనకు మాలిన ధర్మ మనగ లేదు కనుక
వెనుకముందు లెంచి సద్వివేకబుధ్ధి కలిగి
మనసెటు మ్రొగ్గునో జనుడటు హాయిగా

21, ఏప్రిల్ 2018, శనివారం

తీయనైన మాట యొకటి తెలిపెద


తీయనైన మాట యొకటి తెలిపెద వినుమా
హాయిగొలిపి మంచి చేయు నందమైన మాట

ఎవరెంత తీయగా నేమి మాట్లాడినను
చివర కట్టి మాటలలో చిన్నగా నేని
యవలివారి స్వార్థమే యగుపించును
భువి నట్టిది కానిదై రవళించు నీమాట

ఇది మేలు చేయనని యెవరేమని చెప్పిన
నది కొంతగ మేలు చేయు నట్టి దైనను
వదలక నిహపరముల పట్టి మేలు చేయు
సదమలమై నట్టి దిది చక్కగా వినుడు

అన్నిమంత్రముల సారమైనట్టి మాట
చిన్నదైనను మోక్షసింహాసనమున
నిన్నుంచెడి మాట నీవుపాసించుమా
అన్నా శ్రీరామమంత్ర మదే గొప్పమాట

20, ఏప్రిల్ 2018, శుక్రవారం

హరి నీ వుండగ నన్నిటికి


హరి నీ వుండగ నన్నిటికి నిక
పరుల నెంచెడు పనిలేదు కద

కలదని లేదని కలహము లాడుచు
కలదో లేదో కలయో నిజమో
తెలియని మాకు తెలివిడి కలుగ
నిలపై కలిగి యినవంశమున

రాముడనే శుభనామముతో మా
భూమిని ధర్మము పొసగ నిల్పితివి
కామితార్థములు కలిగించెడు నీ
నామమె చాలును నరులందరకు

ఇహమో పరమో యెట నగు గాక
మహిమలు జూపుచు మాకడ నీవే
యహరహ ముండగ నానందమున
విహరింతుము నిర్భీతులమై

18, ఏప్రిల్ 2018, బుధవారం

దేవతలూ అప్సరసలూ

ఈ రోజున మిత్రులు మధుసూదన్ గారి నుండి ఒక ప్రశ్న విన్నాను. అందఱను స్వర్గ సౌఖ్య సంతృప్తులనుగాఁ జేయుచున్న దేవవేశ్యలందఱను సతులుగాఁ బరిగణింపవచ్చునా?" యని.

కొంచెం‌ బాధ కలిగినా అది అనేకమందికి ఉండే సందేహమే‌ కాబట్టి అలా వారు అనటాన్ని తప్పుబట్టలేను. ఇది లోకసహజమైన అభిప్రాయం కాబట్టి.

ఈ విషయంలో నాకు తెలిసిన నాలుగు ముక్కలు వ్రాయాలని అనిపించింది.

దేవతలు ప్రధానంగా తైజసమైన రూపం కలవారు. అంటే వారందరూ తేజోమూర్తులే ఐతే వారు శారీరకంగా కరచరణాద్యవయవాలూ మానసికమైన కామాదిక వికారాలూ లేని వారా అంటే లేని వారే కాని కార్యార్థం రూపధారణం చేస్తా రంతే.

మనం ఇంద్రుడు అంటాం. విశ్వనాథవారు శచీపురందర ఋషి అంటారు. సినిమాల్లోనూ‌ నాటకాల్లోనూ వారి అవసరాలకోసం నీచపాత్రను చేసి చూపుతారు నిరభ్యంతరంగా. అంటే కథాగమనం కోసమూ, వారు పైకెత్తవలసిన పాత్రలు పండటం కోసమూ వంటి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇంద్రుడైనా మరెవరైనా సరే దుష్టపాత్ర కావలసి వస్తుంది తరచుగా.

కాని నిజం ఏమిటి చూదాం.

ఇంద్రుడు త్రిలోకాలనూ‌ పాలించే కర్తవ్యం ఉన్నవాడు.

ముఖ్యంగా అయన మునులందరకూ‌ పరీక్షాధికారి.

మీరొక పోటీ పరీక్షకు బాగా తయారవుతారు. ప్రశ్నాపత్రం మరీ సులభంగా ఉందనుకోండి.

అయ్యయ్యో‌ అందరూ సుబ్బరంగా చాలా బాగా వ్రాసేస్తారు. నాలా బాగా తెలివైన వాడికి అది చూపించే‌ అవకాశం ఈ‌డొక్కు పరీక్ష పుణ్యమా అని తప్పిపోయింది అని అనుకుంటారు. ఇబ్బడిముబ్బడిగా అందరికీ మంచి మార్కులు పడిపోతే మనం గుంపులో గోవిందా ఐపోతామే అని ఆదుర్దా పడతారు. నిజమే‌ కదా?

సరే నండి. వీళ్ళిలా అనుకుంటారు అభ్యర్థు లంతానూ అని ఊహించుకొని ప్రశ్నపత్రాన్ని కాస్త కఠినంగా బిగించి ఇచ్చారను కోండి. ఏమవుతుంది?

హారి వీడి దుంపతెగా. ఇంత కర్కోటంగా పరీక్షాపత్రం ఉంటే ఎలాగూ? అందరినీ‌ బాగా ఏడిపించాలని ఎవడో శాడిష్టు మన కొంపముంచాడే! ఏంత బాగా తయారయ్యానూ, ఎంత కాలం నుండి తరారయ్యానూ, దీనికోసం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డానూ, వేరే అవకాశాలు ఎన్ని వదలు కున్నానూ అంటూ రాగాలు తీస్తారు. ఇదీ నిజమే‌ కదా.

అసలు పరీక్షా పత్రం అనేదానిలో కాఠిన్యం ఎందుకూ అవసరమా?

మీరే ఒక పరీక్ష పెడుతున్నారనుకోండి. మీ‌ అఫీసులో‌ ఒక జూనియర్ సైంటిష్టో మరొకటో‌ అని.

ఉన్నదేమో ఒక్క పోష్టు. అభ్యర్థులు అక్షరాలా మూడువేలమంది అని కూడా అనుకోండి.

సరే లెక్కప్రకారం పరీక్షలో ఫష్టు పదిమందికీ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి మీరో మరొక టీమో చివరకు ఒకరిని నిర్థారించాలి. అదీ ప్లాను.

ఐతే మూడువేల మందిలో దాదాపు అందరూ ఒకేలా సరైన సమాధానాలు ఆటోమాటిగ్గా గీకి పారేసేలా PV = RT అనే సూత్రాన్ని ఏమని పిలుస్తారూ. అందులో R అంటే ఏమిటీ అనొకటీ, సోడియం క్లోరైడ్ అనే రసాయనపదార్థాన్ని ఏమంటారూ దాన్ని ఎందుకు వినియోగిస్తారూ, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్లు ఎందుకు పనుకొస్తాయీ లాంటి ప్రశ్నలు సంధించారనుకోండి. చివరికి ఏంజరుగుతుందీ. సగానికి పైబడి అభ్యర్థులంతా నూటికి నూరు తెచ్చికొని గుమ్మంలో కూర్చుంటారు? ఏ పదిమందిని పిలుస్తారు వాళ్ళలోంచి?

అందుచేత ప్రశ్నాపత్రం అవసరానికి తగినంత కఠినంగా ఉండవలసి వస్తుంది. తప్పదు. నిజానికి అవసరమైన దానికన్నా కూడా సాధారణంగా కష్టంగానే ఉంటుంది మరి.

ఏదో నూరు యజ్ఞాలు చేసేస్తే చాలు ఇంద్రుడి పదవి ఊడగొట్టి ఆ యజ్ఞకర్త కాస్తా ఇంద్రుడైపోతాడూ అందుకే ఇంద్రుడు ఎవరి యాగాలూ సాగనివ్వడూ. అలాగే మునులు తపస్సు చేస్తుంటే వాళ్ళ తపస్సు వల్ల ప్రకృతి వారికి వశమై పోతుందీ‌ తన ప్రభ పదిపోతుందీ అని అందరి తపస్సులనూ ఇంద్రుడు చెడగొడుతూ ఉంటాడూ‌ అని కూడా జనం అనుకుంటారు.

నిజం‌ కాదు.

అయనకు తపస్సూ తెలుసును. దాని విలువా తెలుసును. ఆయస స్వయంగా గొప్ప ఋషి, వేదమంత్ర దృష్ట. అమ్మవారి ముఖ్యభక్తులలో ఒకడు.

ఎవరైనా తపస్సు ద్వారా ఏదన్నా ఉద్దేశాన్ని సాధించుకొనేందుకు చేస్తున్నా రనుకోండి. అది ఫలిస్తే వారికి అపూర్వమైన అవకాశంగా ప్రకృతిపై పెత్తనమే వస్తుంది అనుకోండి. ఇంకా గొప్పగొప్ప మంచీ చెడులు వారి అధీనంలోని వస్తాయనుకోండి.

అప్పుడు ఇంద్రుడు కలుగ జేసుకోవాలి.

అదికావాలీ‌ ఇదికావాలీ అని తపస్సు చేసే వాళ్ళకు ఆ తపఃఫలితంగా లభించే‌ శక్తిని భరించే సామర్థ్యం ఉండాలి ముందుగా.

అది ఉందా వాళ్ళకి అని చూసే పూచీ ఆ ఇంద్రుడు తీసుకోవాలి.

ఉదాహరణకు విశ్వామిత్రుడు కేవలం వశిష్ఠమహర్షి పైన కక్షసాధింపు కోసమే తపస్సును ఎన్నుకున్నాడు. తపశ్శక్తితో ఆయన ముందుకు వెళ్ళి చూడూ‌ ఇప్పుడు నా తపస్సే గొప్పది అని చూపా లనుకున్నాడు. ఆయన లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకొన్న బ్రహ్మర్షిత్వం అన్నది ఎంత గొప్ప శాంతమూర్తికి తప్ప సాధ్యం కానిదో ఆయన తొలుత అవగాహన చేసుకోలేదనే చెప్పాలి.

ఇంద్రుడు ఆయనకు పరీక్షలు పెట్టాడు. రకరకాలుగా విసిగించాడు.

ఆయనతో కాపురంచేసిన మేనక అలాంటి ఒక కథానాయకి.

ఆయన కోపాగ్నికి బలై శిలారూపం ధరించిన రంభ మరొక పాత్ర.

కాని ఈ‌పరీక్షలే విశ్వామిత్రుడిలో మొదట అసహనాన్నీ కోపాగ్నినీ‌ రగిల్చినా ఆయన చివరకు విషయం అర్థం చేసుకున్నాడు.

విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి కావటమే‌ కాదు. విష్ణ్వతారమైన రామచంద్రమూర్తికి గురువు కూడా కాగలిగాడు.

ఇంద్రుడి పరీక్షల వలన మంచే‌ జరిగించి.

ఆయన స్వయంగా అందరూ నిత్యం ఆరాధించే గాయత్రీ మంత్రదఋష్ట అన్నది మనకు తెలుసు.

అయన గొప్పదనానికి ఇంద్రుడు కూడా గొప్ప కారణమే.

అనవసరంగా ఇంద్రుడి సోది ఎందుకు చెప్పాను అనవచ్చును. సరే, ఇంక అప్సరసల సంగతి చూదాం.

పురూరవుడు అని గొప్పరాజు. అయన ఊర్వశిని వలచి ఇంద్రుడి అనుమతితో‌ భార్యను చేసుకొన్నాడు.

కొన్నాళ్ళ తరువాత ఆవిడ కాస్తా గడువు తీరిపోయింది. సెలవు అని చులాగ్గా అనేసి వెళ్ళిపోతే పురూరవుడు అక్షరాలా లబలబ లాడాడు.

మళ్ళీ కాళ్ళావేళ్ళా పడి ఆమెను వెనక్కు తెచ్చుకున్నాడు.

ఒకసారి ఊర్వశి పురూరవుడితో ఒక కొండమీద విహారానికి వెళ్ళింది ఆ కొండమీద అడవుల్లో కొంత కాలం విహరించారు. అప్పుడు ఆవిడ పురూరవుడితో, రాజా ఈ‌కొండమీద సాక్షాత్తూ విష్ణుమహాదేవుడు వరాహనారసింహద్వయ రూపిగా వెలసి ఉన్నాడు సుమా- ఇది మహనీయమైన పుణ్యక్షేత్రం అన్నది. పురూరవుడికి ఎంతో అబ్బురం‌ కలిగింది. ఎక్కడ ఎక్కడ అని ఆరాట పడ్డాడు. ఆవిడ తాపీగా ఈ కొండమీదా నిశ్చయంగా ఉన్నాడు. ఎక్కడో మనం వెదుకుదాం అన్నది.

ఇద్దరూ శ్రమపడి చెట్లూ పుట్టలూ గుహలూ వగైరా బాగా గాలించి స్వామిని దర్శనం చేసుకొన్నారు.

అదే పరమపవిత్రమైన సింహాచల మహాక్షేత్రం.

ఈవిధంగా ఊర్వశీదేవి మనకు వరాహనరసింహస్వామిని పరిచంయం చేసింది. మహనీయురాలు.

అవిడ దేవత. మనలాగా పరిమితులు కల మానవశరీరి కాదు.

అవిడకు ఆకొండమీద దేవు డున్నాడని ముందే గమనిక కలిగింది.

తన దివ్యశక్తితో భవద్దర్శనం చేసుకొన్నది.

కాని పురూరవుణ్ణి తరింపజేయాలన్నది ఆమె సంకల్పం.

అందుకే తనకు సరిగా తెలియదు అని అమాయకంగా చెప్పి, ఆయనతో జాగ్రత్తగా స్వామిని భక్తితో వెదకించింది.

నిజానికి ఇది ఆమెసంకల్పమా?

దేవతల సంకల్పం.

దేవప్రభువూ‌ పురూరవుడికి శ్రేయోభిలాషీ మిత్రుడూ ఐన ఇంద్రుడి సంకల్పం ఇది.

ఊర్వశి మంచి పాత్రపోషించింది ఈ వ్యవహారంలో.

ఇంద్రుడు ఒక పధకం ప్రకారం ఊర్వశిని పురూరవుడికి పరిచయం చేసాడు నాటకీయంగా. ఆమెను సశరీరంగా చూడటంతో పురూరవుడు ఆమెపై మరులు గొనటమూ దేవసంకల్పమే.  ఆయనద్వారా సింహాచలం దేవుణ్ణి మనకు చూపటం అన్నది దేవతల పధకం. దాని కారణంగా పురూరవుడు నిత్యస్మరణీయుడూ తరించిన వాడూ అయ్యాడు.

చివరికి ఊర్వశీ పురూరవుల కథలో ఏమి జరిగింది.

దేవసంకల్పం నెఱవేరింది,

ఊర్వశి వెనుదిరిగింది.

మళ్ళా ఆ పురూరవుడు ఆమెకోసం‌ ఈ సారి పెద్ద తపస్సు చేసాడు.

దేవతలకు నియమం. తమకోసం తపస్సు చేస్తే వాళ్ళకు యోగ్యమైన వరాలు ఇవ్వాలి. తప్పదు.

ఊర్వశీ దిగిరాక తప్పదు.

వచ్చి ఏమిచేసింది?

ఓ రాజా, శరీరధారులకు ఉండే ఈ‌కోరికలు స్వల్పప్రయోజనం కలవి మాత్రమే సుమా అని చెప్పింది. ఆయనకు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఉపదేశం చేసింది.

పురూరవుడు జ్ఞానవంతుడై తన శరీరాన్ని కాక సంపూర్ణంగా భగవంతుని ప్రేమించి తరించాడు.

ఈ‌కథలు ఎందుకు చెప్పానో‌ పాఠకులు కొంచెం అవగాహన చేసుకొని ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను.

దేవతల తప్పులు వెదకకండి. అది దోషం.

భగవంతుడి తప్పులు వెదకకండి. అది అపచారం.

మన శక్తియుక్తులు అతిస్వల్పమైనవి. మొన్న రాత్రి భోజనంలో ఏమి కూర తిన్నావు అంటే ఈ‌ ఉదయం ఎంతో‌మందికి సరిగా గుర్తుకు రాదు. ఎన్నో‌ జన్మల గురించీ వాటిలో మనం ప్రోగుచేసుకొన్న కర్మఫలాల గురించీ ఎవరికి తెలుస్తుంది?

దేవతలకు తెలుస్తుంది.

వారు సహాయం చేస్తారు.

మనకోసం, అవసరమైతే, మనమధ్యనే ఉండి వారు నయానో భయానో, మనకు అభ్యున్నతిని చేకూరుస్తూ ఉంటారు.

ఒక్కొక్క సారి వాళ్ళు మనని కష్టాల పాలు చేస్తున్నారని అనిపించవచ్చు. వాళ్ళు క్రూరులనీ అనిపించవచ్చును.

వారు ఉద్దేశించిన మంచిని మనం అందుకొన్న నాడు వాళ్ళు సంతోషిస్తారు.

అందుచేత దయచేసి దేవతల పట్ల కాని అప్సరసల పట్ల కాని చులకన మాటలు మాట్లాడ కూడదని అర్థం చేసుకోండి.

మాట వరసకు ఒక అప్సరస స్వర్గంలో ఒకనికి కామాది సుఖాలను అందిస్తున్నది అనుకుంటే దాని అర్థం ఆమె మానవలోకం నుండి వచ్చిన ఒకడి కోసం మానవస్త్రీలాగూ ఐపోయి మన లోకంలో ఉంటారని చెప్పబడే ఒక వేశ్యలాగా ప్రవర్తిస్తుందని కాదు. కానే‌ కాదు. ఆ భోగాల పట్ల ఆజీవికి మిగిలి ఉన్న ఆసక్తిని తగ్గించి నయంచేసేందుకు ఆవిడ దగ్గర ఉపాయం ఉందని. తేజో‌జీవులైన వారి వద్ద ఉండే ఉపాయం ఏమిటంటే వారి తేజస్సుల ప్రభావం ఆ జీవులను ఆకర్షించి వారి నుండి మోహాదులను తొలగించటం. ఆమె అలా తొలగిస్తున్నది అని అర్థం.

లౌకిక సాహిత్యంలోనికి తెచ్చేసరికి ఈ అవగాహనలన్నీ కూడా పరమపవిత్రము లన్నవి పరమ జుగుప్సాకరంగా ప్రతిబింబించబడ్దాయి.

అది కవుల తప్పా మనతప్పా అన్నది పక్కన బెడదాం. ఆచర్చ వలన మనకు ఉపయోగం లేదు.

ఇప్పడు సరైన దృక్పథంతో అర్థం చేసుకోవటం మేలు చేస్తుంది.

చివరగా పాఠకులకు ఒక విన్నపం. నాకు తోచిన ముక్కలు నాలుగు చెప్పాను. అందరికీ‌ నచ్చకపోవచ్చును. ఏదో‌ పత్రికల వాళ్ళకు నా స్వబుధ్ధి వ్యవహారమే అని హామీ ఇచ్చినట్లుగా మీకు కూడా ఇది నాకు తెలిసిన నాలుగుముక్కలే‌ కాని ఎవర్నీ‌ మెప్పించటానికి కాని నొప్పించటానికి కాని కావని వివ్నవించటమైనది అని చెప్పుకుంటున్నాను.

మరిమరి నిన్నే మనసున దలచుచుమరిమరి నిన్నే మనసున దలచుచు
మురియగ భక్తులు ముచ్చటగ

చిరుచిరు నగవులు చిందులు వేయుచు
దొరలుచు నుండును నిత్యమును
పరమానందసంభరితులు వారల
నరయుట పండువ యన్నట్లు లుండు

పరమాత్మ నిను భావన చేయుచు
కురియగ కనులు పరమహర్షమున
హరిహరి రామా యనెడు వారలను
ధర నెవ్వడు గను ధన్యుడు వాడు

వసనము జారుట పట్టని వారల
కసరెడు నితరుల గాంచని వారల
దెసలను వేళలు తెలియని వారల
నసదృశుల గను నట్టిడు ధన్యుడు


17, ఏప్రిల్ 2018, మంగళవారం

నానా విధముల


నానా విధముల నేను భ్రష్టుడ
ఐనను నిన్నెఱిగితి నింక శిష్టుడ

నాదైన నాబ్రతుకు నా గొప్పదన మనుచు
నీ దయా లేశముగ నే నెఱుగనైతి
చేదోడుపడు నిన్ను చిన్నబుచ్చితి నని
లో దలపగ నీదు నీలోని దయాగుణము

భయపడుచు భయపడుచు పదిమందికిని
జయపెట్టుట మానితిని స్వామీ నీకు
దయగల దొఱవైన నీకు తప్పు తోచదే
రయమున నాకష్ట మెఱిగి రక్షించినావు

దీనుడ నను దయతోడ తీర్చిదిద్ది నావే
ఈ నాటికి మంచిదారి నెఱిగెడు దాక
దీనిని నీ దయాధర్మదివ్యబిక్ష మందు
నేనెఱిగితి రామచంద్ర నిన్నెఱిగితి నిటుల

16, ఏప్రిల్ 2018, సోమవారం

చందురు వర్ణుడు రాముడు


బంగారానికి సువర్ణము అని పేరు.ఇక్కడ వర్ణము అంటే ప్రకాశం. అంటే బంగారం  మంచి ప్రకాశం కలది అని అర్థం సువర్ణం అన్నమాటకు. అంతే‌కాని వర్ణం అంటే సాధారణంగా మనం రంగు అని అర్థం తీసి మంచిరంగు కలది అని చెప్పుకుంటే అన్వయం అంత అందంగా ఉండదు.

నిత్యజీవితంలో కూడా ఒక వస్తువు రంగు బాగుంది అని చెప్పేటప్పుడు ఆ రంగు తగినంత ప్రకాశమానంగా ఉందనే అర్థంలో చెబుతాం కదా. సాధారణార్థంలో వర్ణం అంటే రంగు అన్నప్పుడు దాని మంచి అని చెప్పి సు- చేర్చి చెప్పటం ఆరంగు ఆకర్షణీయంగా ఉందీ మనస్సుకు బాగాపట్టిందీ అని చెప్పటానికే‌ కదా. అందుకే ఇక్కడ వర్ణం అన్నదాని ప్రకాశం అనే భావనయే గ్రాహ్యం.

అదే కోవకు చెందిన సమాసమే చందురువర్ణుడు. ఇక్కడ రాముడు చందురువర్ణుడట. అంటె చంద్రుని వలే మంచి ప్రకాశం కలవాడు అని అర్థం. మంచి ప్రకాశం‌ కల వస్తువు మన కంటిని ఇట్టే ఆకర్షిస్తుంది. అవునా కాదా? అది ఏరంగు అన్నది ప్రశ్న కాదు. రాముడు చందురుని వలె మంచి ప్రకాశగుణం కలవాడని అనటం ఉద్దేశం ఏమిటట? చంద్రుడు ఎలాగైతే తన ప్రకాశం చేత అందరి మనస్సులకూ ఆహ్లాదం కలిగించి ఠక్కున ఆకట్టుకుంటున్నాడో రామచంద్రుడూ అదేవిధంగా చూడగానే మనస్సును ఆకట్టుకొనే మహానుభావుడు అని చెప్పటం.

నిజానికి చంద్రుణ్ణి చూసి నప్పుడే కాదు - స్మరించినంతనే మనస్స్సులకు చాలా ఆహ్లాదం కలుగుతున్నది! కాకపోతే చూడండి చందమామ మీదనే తిన్నగా అన్ని భాషల అన్ని దేశాల సాహిత్యాలలోనూ ఎంతో కవిత్వం‌ ఉంది. అది సాంప్రదాయయికమే కాదు ముఖ్యంగా జానపదమూ సర్వేసర్వత్రా బోలెడు. అది కాక  తిన్నగా చందమామ పైనే కాకపోయినా  ఏదో రకంగా చందమామను స్మరించే సాహిత్యం దానికి వేల రెట్లు ఉంటుంది కదా. కొంచెం ఆలోచించండి. తెలుగులోనే చందామామా అంటునే చందూరూడా అంటూనే చందామామయ్య అంటునే జానపదాలూ - సినిమపాటలూ కుప్పలు తెప్పలు.

అదే విధంగా రాముడి సంగతీను! ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాముడి ఉన్న ఖ్యాతికి ఎందరో రంగనాయకమ్మలు వచ్చినా సరే ఎప్పటికీ‌ ఢోకా ఉండేట్లు లేదు. అనేకానేక దేశాల్లో రామకథ గొప్ప ప్రచారంలో ఉంది. అనేకాకానేకభాషల్లో రామకథ వివిధ సాహిత్యప్రక్రియల్లో నిలబడి ఉంది.  ఇక భారతీయుల సంగతి చెప్పనే‌అక్కర లేదు. నిజానికి నిన్నమొన్నటి దాకా రామాలయం లేని ఊళ్ళే ఉండేవి కావు. ఇప్పటి ఆధునికుల పోకడ వల్ల ఆమాట కొంచెంగా తప్పిందేమో తెలియదు. ఐనా రామకథ ఆధారంగా సినిమాలూ సినిమాపాటలూ ఎంతో ఆదరణ పొందాయి - ఇప్పటికీ పొందుతున్నాయి. ఎప్పటికీ పొందవచ్చును కూడా. అరవైల్లోని లవకుశను బాపూ గారు మరలా కొత్తగా సినిమా తీస్తే అది ఒరిజినల్ లవకుశతో పోటీ అవునా కాదా అన్న చర్చ అటుంచితే బహుళ ప్రజాదరణ పొందింది.

ఎందరో కవులు ఇంకా రామాయణాలు వ్రాస్తూనే ఉన్నారు. అలా వ్రాస్తూనే ఉంటారు. రామస్మరణ ఎంత ఎలా చేసినా తృప్తి కలగదు. ఇంకా చేయాలి రకరకాలుగా అనే కవులకు అనిపిస్తుంది. అనేకభాషల్లో ఇదే పరిస్థితి. మరాఠీలో కాబోలు నూట ఎనభై రామాయణ గ్రంథాలు ఉన్నాయట.

ఇప్పటికీ చిన్నపిల్లలకు అమ్మలూ నాన్నలూ రామాయణం కథ చెబుతూనే ఉన్నారు. ఫక్తు కమ్యూనిష్టు లేదా వీరహేతువాద కుటూంబాల సంగతి ఏమో‌ నాకు తెలియదు కాని ఇంకా అలాంటి బహుస్వల్పశాతం మినహాయిస్తే కొత్త తరాల పిల్లలకు రామనామమూ రామకథా అందుతూనే ఉన్నాయి.


శ్రీనిథి రామాయణం

ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాను? నాకు రామభక్తి అనా - అది కాదు. రామనామానికి రాముడికీ‌ ఉన్న డిమాండు గురించి ఒకసారి పర్యావలోకనం చేయటానికి అన్నమాట.

అందుచేత అనేకమంది హృదయారవిందాలకు రామనామం చెవిసోకగానే రాముడు స్ఫురణకు రాగానే ఎంతోకొంత భావోద్వేగం కలుగుతున్నది.

చందురూ వర్ణుని అంద చందమును హృదయారవుందమున
జూచి బ్రహ్మానందమనుభవించు వారెందరో మహానుభావులు

అదే హృదయారవిందంలో ఆ చందురువర్ణుడైన రామమూర్తిని భావించగానే బ్రహ్మానందం అనుభవించటం అవుతున్నది. మన భక్తివిశేషంగా ఉంటే మనవిషయంలో అది సత్యం. కాకపోయినా తెలుగు పుట్టువుల దృష్టిలో రాముడు అనగానే ఎంతో కొంత ఆహ్లాదం కలుగుతుంది. చంద్రుణ్ణి స్మరించగానే ప్రజల మనస్సులకు ఆహ్లాదం కలుగుతున్నట్లుగానే.

యుగయుగాలుగా ఈ‌లాగునే అందరికీ మనస్సులలో ఆహ్లాదం పంచే వాడు కాబట్టే అయనను రామచంద్రుడు అన్నారు.

సామాన్య జనానికి బంగారం అంటే అహ్లాదం కలుగుతుందా అంటే దాని ధరమీద ఆధారపడిన సంగతి అదెంత సువర్ణం ఐనా సరే.

అందరికీ చంద్రుణ్ణి స్మరిస్తే ఆహ్లాదం కలుగుతుంది. అందుకు చంద్రుడికి మనం ఏమీ చెల్లించనక్కర లేదు కదా.

అలాగే జనానికి రామచంద్రుడిని స్మరించినా చంద్రుడిని స్మరించినట్లే గొప్ప ఆహ్లాద భావన కలుగుతుంది. చెప్పాను కదా. మన భక్తిస్థాయిని బట్టి అది నిజంగా బ్రహ్మానందం కావచ్చును. చంద్రుడి లాగే రాముడూ మననుండి ఏమీ ఆశించకుండానే తన నామరూపాలను స్మరించగానే గొప్పగా అనందం కలిగిస్తున్నాడు.


చందురుని కంటె నీ వందగాడివే


చందురుని కంటె నీ వందగాడివే
యందు కింకేమి సందియము

శృంగారరామ నీ చేసిన సృష్టి నె
బ్భంగిని నినుమించు వాడుండును
అంగజగురుడా యందాల దేవుడా
బంగారు తండ్రి ఏ వంక నీకుండు

అందమైన యీ సృష్టి యందాల నీకళల
యం దొక్కకళ కాక యన్యము కాదే
యిందుగల చరాచరము లీనీచిత్కళలో
పొందెను తదంశలౌ నందచందములు

చందురున కున్న మచ్చలు నీకు లేవుగా
చందురుడు నీ కెటుల సాటివచ్చు

నందరిని చక్కగా నాదరించెడు రామ
చందురుడా నీకిదే సాగి మ్రొక్కేము

15, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

వైదేహీవిభునకు వేదస్వరూపునకు


వైదేహీవిభునకు వేదస్వరూపునకు
కోదండరామునకు కోటిదండాలు

పరమసన్నిహితునకు పరమాత్మరూపునకు
సురగణశరణ్యునకు నిరుపమాన వీరునకు
వరమునిప్రస్తుతునకు కరుణాసముద్రునకు
తరణికులోత్తంశునకు ధర్మావతారునకు

పావనాతిపావనునకు పతితపావనునకు
జీవలోకనాయకునకు చింతితార్ధప్రదునకు
దేవారిమర్దనునకు ధీమతాంవరునకు
భావనాగమ్యునకు దైవస్వరూపునకు

నీరేజనేత్రునకు నిరుపమానశాంతునకు
వారాశినియంతకు ఘోరాసురహంతకు
కారణకారణునకు తారకబ్రహ్మమునకు
నారాయణరూపునకు శ్రీరామచంద్రునకు

ఈమధ్యయదువంశమున బుట్టి


ఈమధ్యయదువంశమున బుట్టి
    యామధ్య రఘువంశమున బుట్టి
భూమిపై రాకాసిమూకలను బట్టి
    పొగరణచితివి కాదె తొడగొట్టి

ఔరౌర రాకాసులగు వారలును దేవ
    యోనులని విందుమే దేవతల వోలె
ఆరయ ధర్మాత్ములగుటచే సురజాతి
    కన్నిటను తోడునీడై  యుండు వయ్య
కోరి ధర్మంబును గొంకు పఱచెడు నట్టి
    వారౌట నసురుల నణచేవు నీవు
తీరి కూర్చొని నిన్ను తిట్టిపోసెడు వారు
    ధారుణి నసురుల తలపింతు రయ్య

సూటిగా నొకమాట సీతామనోహరా
    నాట నీమనసున ననుబల్క నిమ్ము   
నేటి కాలము నందు నూటికో కోటికో
    నిన్ను చింతించెడు నిజభక్తుడుండు
మాటిమాటికి ధర్మమార్గమ్ము తప్పుచు
     మనుజులే దనుజులై  చెలరేగుచుండ
పాటితంబగు ధర్మభావనంబును వేగ
    పాటిగొన నీవేల పరుగున రావు
   
తప్పు చేసెడి వారి దండిచ వచ్చిన
    ధర్మావతారుడా దశరథ రామ
తప్పులే‌ బ్రతుకైన ధరపైని రాజుల
    గొప్ప లణగించిన గోపాల కృష్ణ

ఇఫ్ఫుడీ ధరమీద నెందరో దనుజులై
    తిప్పలు పడగ నీ దేవి భూదేవి
చప్పుడు చేయక చక్కగా లచ్చితో
    సరసల్లాపాలు సాగింతు వేమి

ఎందుకు నరులార యీ యాతనలుఎందుకు నరులార యీ యాతనలు చే
యందించుచు మనకు గోవిందుడు లేడా

పరమసుఖాకరములు పరమపవిత్రంబులు
హరిదివ్యనామములే యబ్బి యుండగ
నరులార నాలుకలకు నానా నామముల
పరిపరి ప్రాకృతికముల పట్టించ నేటికి

హరియిచ్చిన రామనామ మమృతమై మీకు
పరము నిహము హాయిగా పంచుచుండగ
నరులార యితర మంత్రములజోలి యేల
పరమాన్నము వదలి గడ్డి భక్షిించ నేటికి

అరవచాకిరి చేసి యాస్వామి యీస్వామి
పరమార్థము లేనట్టి పనుల పంచగ
పరితోషమిచ్చు రామబ్రహ్మమును విడచి
హరికి దూరమై చిత్త మల్లాడగ నేటికి

పరితోషమిచ్చు రామబ్రహ్మమును మఱచి
పరమార్థవిదూరతత్త్వభావనంబుల
నిరతము బోధించు లొట్టగురువుల జేరి
యరవచాకిరితో నాత్మ లల్లాడగ నేటికి

14, ఏప్రిల్ 2018, శనివారం

కీటో జెనిక్ డైట్ గురించి

ఈరోజు 2018-04-14న పల్లెప్రపంచంలో ఈ కీటోజెనిక్  డైట్ (కీటోడైట్ క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే)   పైన పుంఖానుపుంఖాలుగా వస్తున్న సమాచారాన్ని గురించి ఈ క్రింది వ్యాఖ్యను ఉంచాను:

శ్రీరామకృష్ణ గారు కాని, మీరు కాని వైద్యరంగనిపుణులు కారు. ముఖ్యంగా ఎండోక్రైనాలజీ రంగానికి సంబంధించిన పరిజ్ఞానం ఉన్నవారు కాదు.

మీరు ప్రచారం చేస్తున్న ఆహారవిధానాన్ని కీటోడైట్ అంటారు. సరే ఏదో ఒకటి. ఇది పాటించటం వలన కలిగే అద్భుతఫలితాల గురించి రామకృష్నగారు ఎలాగూ ఊదరగొడుతున్నారు. మీరూ ఆయనవిధానానికి ప్రచారకార్యకర్తృత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ విధానం దీర్ఘకాలంలో ఎలాంటి ఫలితాలనిచ్చేదీ అన్నవిషయంపై ఇంకా కూలంకషంగా పరిశోధన జరగవలసి ఉంది.అది జరుగకుండా ఏదీ మా అమ్మగారు వాడారూ, మా స్నేహితులు వాడారూ మీరందరూ వాడండీ అని ప్రచారం చేయటం సరైనదిగా అనిపించదు. అది పధ్ధతి కూడా కాదు. అది శాస్త్రీయవిధానం అస్సలు కానేకాదు. కాని మీ దృష్టిలో అదే సరైన విధానం - ఎందుకంటే మీకు వైద్యపరిశోధనా విధానం గురించి అవగాహన లేకపోవటమే కారణం. దురదృష్టం ఏమిటంటే ఒకరంగంలో సాధికారికంగా మాట్లాడాలంటే ముందు ఆరంగంలో నైపుణ్యం ఉండాలన విషయం మీరు ఒప్పుకోరు. మీ‌ నమ్మకాలే మి దృష్టిలో నిజాలు! అంతే.

రాబోయే కాలంలో ఏమైనా దుష్పరిణామాలు వెలుగులోనికి వస్తే, ముఖ్యంగా తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదురైతే ? వాటికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు చెప్పండి?

రామకృష్ణ గారే కాదు, మీలాంటి ప్రచారసారధులూ‌ ఆ దుష్పరిణామాలకు సంపూర్ణంగా బాధ్యులే అన్నది మరవకండి. అప్పుడు మీరు ఎన్ని కొత్త వ్యాసాలు వ్రాసినా ఎంత దిద్దుబాటు ప్రచారం చేసినా జరిగిన నష్టం పూడ్చలేనిదే అవుతుంది. అది మరొక థలిడోమైడ్ ట్రాజెడీగా సంఘాన్ని దెబ్బకొట్ట వచ్చును! ఆలోచించండి.

మీ‌ ప్రచారపుహోరులో వైద్యరంగం పైనా వైద్యులపైనా కూడా కొన్ని అనుచితవ్యాఖ్యలు - ముఖ్యంగా దొంగడాక్టర్లు వగైరా అంటూ - చూసాను. ఇదంత సరైన పధ్దతి కాదు. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ‌ కాదు.

మీ దృష్టిలో మీరు నూటికినూరుపాళ్ళు ప్రజాసేవకులమని భావిస్తున్నారని అనిపిస్తున్నది. కాని తమకు తెలియని రంగాల్లో వేళ్ళూ కాళ్ళూ పెట్టి జనానికి హితబోధలు చేయటం అంత హర్షణీయమైనది కాదు.

ఇలా వ్రాసినందుకు మీకు ఆగ్రహం కలుగవచ్చును. దానికి నేనేమీ చేయలేను. నా అభిప్రాయాన్ని నిర్మొగమాటంగా తెలియజేయాలనే తప్ప మీపైన ఏమీ దురుద్దేశంతో వ్రాయలేదని గమనించవలసినదిగా అభ్యర్థిస్తున్నాను.

శ్రీ కొండలరావు గారి నుండి సమాధానం ఇలా వచ్చింది:

మీ వైఖరి గతంలోనూ నాకు తెలుసుకనుక మీరిలా మాత్రమే చెప్పగలరు. జ్ఞానం కొందరికే తెలుసునన్న అహంకారపు వైఖరి అలా మాట్లాడిస్తుంది. అది మీరు కావచ్చు. ఇంకొకరు కావచ్చు. మీరు పూజించే దేవుడు రామాయణాన్ని మీవంటి అద్భుత మహా పండితులు కాకా బోయవాడైన వాల్మీకే వ్రాశాడంటారని మీ వంటి పండితులు చెప్తుండగా నేను విన్నాను. రామక్రుష్ణ కూడా బోయవాడిలాంటి వాడే. ఆయన డాక్టర్లను విమర్షించడం లేదా వారి పాత్రను తక్కువ చేయడం లేదు. నేను కూడా డాక్టర్లు దొంగలు అనలేదు. కొందరు దొంగ డాక్టర్లు అన్నాను. దానికి కట్టుబడి ఉన్నాను. డాక్టర్లలోనూ నీచులు, దుర్మార్గులు, దౌర్భాగ్యులు ఉన్నారు. వైద్యం పేరుతొ సమాజాన్ని ఎంత చిన్నా భిన్నం చేస్తున్నారో, బ్రతకలేక చావలేక సామాన్య మధ్య తరగతి ప్రజలు ఎలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారో, పడ్డా వాలాది ఖర్మఫలమని వదిలేయాలనుకునే మీ వంటి ప్రబోధకులు ఆలోచించరు. అలా చేయడం పాపమనుకునే బాపతు కాదా మీరు. దయచేసి క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పండి ఫలాయనవాదం చేయకుండా..... నేను చర్చకు సిద్ధం. 

1) ఫలితాన్ని మించిన శాస్త్రీయత ఏముంది? 
2) ఇపుడు షుగర్ కు, గుండె జబ్బులకు వాడుతున్న మందుల వల్ల వస్తున్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కు సమాధానం ఏమి చెప్తారు మీలాంటి మహా విజ్ఞానులు?
3) ఇప్పటిదాకా కోడిగుడ్డు ఎల్లోని ఎవరు ఎందుకు తినోద్దన్నారు? ఫేట్ ని నెయ్యి, మీగడ వంటి వాటికి ఎవరు దూరం చేసారు?
4) మళ్ళీ ఇపుడు తూచ్ కోడిగుడ్డు ఎల్లో తినాలి అని చెప్తున్నదెవరు?
5) డాక్టర్లు సైతం వారి ఫెమిలీలను, స్వయంగా వారి శరీరాలను నాశనం చేసుకున్నారు. కేవలం వారు మెడికల్ గైడ్లిన్స్ ప్రకారమే నడుచుకుంటారు. వారికా పరిధి ఉంది. కాదంటారా? చదివింది బట్టీ పట్టి అప్పజెప్పడానికి, పరిశీలన ద్వారా కనుక్కొవడం సైన్సె అవుతుందని మీవంటి మేధావులు గుర్తించాలని మనవి. ప్రక్రుతిలో ఉన్నదానినే సైన్స్ కనుక్కోగలదు తప్ప సైన్స్ ప్రక్రుతిని స్రుష్టించలేదని గుర్తించాలి. మేధావులు, జ్ఞానులు మాత్రమే ఏదైనా చెప్పాలనుకునె మూర్ఖత్వం అంత మంచిది కాదు. మేధావులు, జ్ఞానులు సైతం సామాన్యులనుండీ, ప్రక్రుతినుండీ నేర్చుకోవలసిందే.
6) కొన్ని దశాబ్దాలపాటు కోడిగుడ్డు ఎల్లో తినోద్దన్న డాక్టర్లు, ఇపుడు తినమని చెప్తున్నారు. ఫేట్ వలన గుండె జబ్బులు రావని తేల్చారు. మరి అప్పటి గైడ్లైన్స్ ఎందుకలా చెప్పారు, మీరు మొత్తుకునే సైన్స్. ఇపుడు అదే సైన్స్ ఇపుడిలా ఎందుకు చెప్తున్నది? ఇందులో డాక్టర్ల ను తప్పు పట్టాల్నా? మెడికల్ గైడ్లైన్స్ ని తప్పు పట్టాల్నా? దీనివల్ల ఇన్నాళ్లూ కొన్ని కోట్లమంది బలయ్యారు. లక్షల కోట్ల మెడికల్ మాఫియా జరిగింది. దానికి మీరు ఏమి చెప్తారు శ్యామలీయం గారు.
7) అసలు మీకు జీవన విధానం కు , వైద్య విధానం కు తేడా తెలుసా?
8) రామకృష్ణ విధానం ను పూర్తిగా స్టడీ చేసారా?
9) రామకృష్ణ మందులు వాడకం గురించి చెప్తున్నారా? ఆహార నియమాలు గురించి చెప్తున్నారా? నేను స్టడీ చేసే ప్రచారం చేస్తున్నాను. మీవంటి వారి అనుమానాలను, జ్ఞానం కొందరి సొత్తే కావాలని ఆశించేవారి వైఖరిని నేను సమర్ధించను. భయపడను.
10) రామకృష్ణ సూచించిన ఏ పదార్ధం వలన ఏ అనర్ధం ఉంది? భవిష్యత్తులోనైనా అనర్ధం వచ్చే అవకాశం ఉందీ చెప్పగలరా? ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహారం మనిషికి ఎపుడూ కీడు చేయడాన్న ప్రాధమిక సత్యాన్ని సైతం మీరు ఒప్పుకోరు. ఎందుకంటే మీకు తెలిసిందే జ్ఞానం. మీరు చెపితే జ్యోతిష్యం కూడా శాస్త్రీయం అయి తీరాలి. లేకుంటే కూడదన్న మొండి వైఖరి మీది.
11) ఈ విధానం ను ప్రచారంలోకి తెచ్చింది రామకృష్ణ కాదు వైద్యులే నన్నది, ఇప్పటికే వైద్యులు దీనిని ఆమోదిస్తూ తమకు తమ పేషంట్లకు చక్కని ఫలితాలు రాబడుతున్నది గమనించారా? కెనడాకు చెందిన జాసన్ ఫంగ్ దీనిని బయటకు తెచ్చారు. ఆయన వైద్యుడే. కొన్ని వందల ఏళ్లుగా కీటో డైత్ గురించి తెలిసినా మెడికల్ గైడ్లైన్స్ ఎందుకు ప్రచారం చేయడం లేదు. వైజాగ్ కు చెందిన పి.వి.సత్యానారాయణ గారు ప్రముఖ వైద్యులే. ఆయన ఈ విషయంలో డాక్టర్లు అప్డేట్ కావాలని చెప్తున్నది మీరు గమనించారా? నాకు తెలిసి మీరు ఈ విషయాన్ని అధ్యయనం చేయకుండా ప్రతిభా పాఠవం కోసమె కావాలని విమర్షిస్తున్నారు. కాదంటారా? అద్యయనం చేస్తే ఈ విధానంలొ ఏమి తప్పు ఉంది చెప్పండి? దానినీ ప్రచారం చేస్తాను.
12) డాక్టర్ పి.వి.సత్యానారాయణ స్వయంగా పాటించి ఫలితం పొంది, పేషంట్లకు మంచి ఫలితాలు అందిస్తున్నారు ఈ విధానం తోనే నన్నది మీకు తెలుసా?

మంచిని ప్రచారం చేయడానికి నేను ఎపుడూ ముందే ఉంటాను. నేను వాడి ఫలితం పొందాను. నాకు తెలిసిన వందాలది మంది ఉన్నారు. ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతున్నది. డాక్టర్లే ప్రిస్క్రిప్షన్లొ దిక్కుమాలిన మందులు బదులు ఆహారం గురించి వ్రాసేలా మంచి రోజులు రావాలని ఆశిద్దాం.

ఐతే ఆయన, తన వ్యాఖ్యను ఉపసంహరించుకొని మరలా ఇలా అన్నారు:

మీ ప్రశ్నకు కాస్త సమయం తీసుకుని సంయమనంతో సమాధానం చెప్తాను. ముందొక కామెంట్ వ్రాసాను. దానిని డిలీట్ చేసాను.

సరే, కొండలరావు గారు సంయమనంతో ఏదో చెబుతానన్నారు కాబట్టి వేచి చూడాలి. ఆయన తొలగించిన వ్యాఖ్యను ఎందుకు ప్రచురిస్తున్నట్లు నా బ్లాగులో? ఎందుకంటే అది ఆయన తన బ్లాగులో ఉంచిన వెంటనే కాక కొద్ది సమయం తరువాత తొలగించారు. అప్పటికే అది మాలికలో ప్రచురితం ఐపోయింది. ఈ సమయం (సా॥5గం.)లో కూడా అదింకా కనిపిస్తూనే ఉంది. చదివే వారు చదువుతూనే ఉన్నారు. కాబట్టి నేను దానిని ఎత్తి నా బ్లాగులో చూపటంలో దోషం లేదనే భావిస్తున్నాను. (గమనిక:  కొండలరావు గారు తొలగించిన వ్యాఖ్య ఏప్రిల్ 15వ తారీఖున 9:45 ని. సమయంలొనూ కనిపిస్తూనే ఉంది మాలికలో. అంటే తొలగింపులను మన బ్లాగుల్లో చేసినా మాలిక పట్టించుకోదు! ఇది అందరమూ గమనించ వలసిన ముఖ్యవిషయం.  ఒకసారి మాలికలోనికి వచ్చేసిన వ్యాఖ్య కొట్టుకుపోవాలంటే కొన్ని రోజులు పట్టవచ్చును!)

నా వ్యాఖ్యనూ కొండలరావుగారు (కొంత తక్కువ సంయమనంతోనే అనుకోండి) చేసిన ప్రతివ్యాఖ్యనూ చదివి ఎవరికి తోచిన అభిప్రాయానికి వారు రావచ్చును. నా వైఖరిలో ఉన్నదో ఆయన సమాధానంలో ఉన్నదో సవినయత అన్నది ఎవరి కళ్లతో వారు చదువుకొని ఎవరి మనస్సులో వారు నిశ్చయించుకొన వచ్చును.

ఈ కీటోడైట్ గురించి నేను గమనించిన కొన్ని వ్యాసాలను ఇక్కడ పొందు పరుస్తున్నాను.

 (November 15, 2005) Ketogenic Diet Prevents Seizures By Enhancing Brain Energy Production, Increasing Neuron Stability

(November 17, 2015) Endurance athletes who 'go against the grain' become incredible fat-burners

(January 12, 2017) Melanoma mutation likes fat for fuel

(February 28, 2017) Could a ketogenic diet alleviate gout?

(February 27, 2017) Ketogenic diet shown safe, effective option for some with rare and severest form of epilepsy

(May 26, 2016) Fasting-like diet reduces multiple sclerosis symptoms

(Sep 5, 2017 Eat fat, live longer? Mouse study shows a high fat diet increases longevity, strength.

(Apr 14, 2016) Lower-carb diet slows growth of aggressive brain tumor in mouse modelsఇంకా చాలానే పరిశోధనా పత్రాలున్నాయి పరిశీలించవలసినవి.  వీలైనంత వరకూ దొరికిన వన్నీ కూడా ఇక్కడ పొందుపరుద్దామని అనుకుంటున్నాను. అందుచేత ఈటపా సమగ్రం కాదు. ఎప్పటికీ కాకపోవచ్చును. ఎప్పటికప్పుడు కొత్తలింకులు కలుపుతూ ఉంటాను కాబట్టి.

ఈ పరిశోధనాపత్రాలను గిరించి వీలైనంత సరళంగా తెలియజేయాలనే సంకల్పం ఐతే మంచిదే కాని అది నాకు వీలుపడక పోవచ్చును. ఇప్పటికే పనులవత్తిడి వలన ఊపిరి ఆడని పరిస్థితి. ఐనా ఉండబట్టలేక కొండలరావు గారికి ఒక ఉబోస ఇచ్చి చీవాట్లు తిన్నాను. ఇది ఒక పెద్ద చర్చ ఐతే నేను ఆఫీసుపనులు మానుకొని లేదా ఇంటిపనులు మానుకొని సమాధానాల మీద సమాధానాలు వ్రాస్తూ తప్పనిసరైన రక్షణాత్మకధోరణిలో వ్రాస్తూనే ఉండవలసి వస్తుంది. అలాంటి అవకాశం ఏమీ లేదు.

ముగించే ముందు ఒక మాట. కొండలరావు గారి రాబోయే సమాధానాన్నీ ఇక్కడ (అది వచ్చినప్పుడు) పొందుపరచటం అవసరం. అలా చేస్తాను కూడా. ఐతే ఈ వ్యవహారం పేరుతో ఆయనతో కాని మరొకరితో కాని చర్చలు చేస్తూ కూర్చోవటం కుదరదని చెప్పనవసరం లేదు.

13, ఏప్రిల్ 2018, శుక్రవారం

మగడో పెండ్లామో మాటిమాటికి


మగడో పెండ్లామో మాటిమాటికి
నగు గాని భోగాశ తెగదు దేహికి

ఎంత భోగించితే నీ దేహి కామము
కొంతతీరు ననిచెప్ప గూడని దాయె
నంతకంతకు పెరుగు నంతియె కాక
చింతించునే పరము చిత్తములోన

ఒకరికొకరు తామనే యూహయె కాని
యొకనాడును దేవుడే యూహకు రాడు
తగులుకొన్న వారలు తరలిన నైన
తెగదుగా భోగాశ దేహికి రామా

ఎన్నడో యొక దేహికి యీ భోగాశ
యన్నది దిగజారగ నాపై నీపై
తిన్నగా దృష్టి నిలిచి దివ్యపదమున
చెన్నొందు తిరుగుటుడిగి సృష్టిలోపల


నిన్ను నేను మరువకనిన్ను నేను మరువక నన్ను నీవు విడువక
యన్నా యీ‌యెడబా టన్న దెట్లు కలిగె

మనమధ్యన మాయ తెఱ మంచిది కాదయ్య
తనయంతట తానది మనమధ్యన దూఱిన
మనమిర్వురమును దాని పనిబట్టుట మేలు
మునుకొని నీవటు చేయుదువని నేను ప్రార్థింతు

నేలపైకి వచ్చుట నేను చేసిన తప్పు
యీలాగున కాలచక్రమింత కఠినమైన
జాలమును పన్ను టెఱుగ జాలనైతినే
యేలాగున నైన బయట కీడ్చుమని ప్రార్థింతు

మనుజులలో కలిగిన మహావిష్ణుదేవుడా
నను విడువని దేవుడా నారామచంద్రుడా
వెనుకటి వలె నిన్ను కలసి వేడ్కమై యుండ
కనికరించు మని యిదే‌ కడుగడు ప్రార్థింతు


ఇంతింతన రానట్టి దీతని మహిమఇంతింతన రానట్టి దీతని మహిమ
ఎంతవారి కైన భావ్య మీతని మహిమ

చెడుగు మీద పిడుగై చెలగెడు మహిమ అది
చెడినబ్రతుకు చిగురింప జేసెడు మహిమ
అడిగితే రాజ్యమిచ్చు నట్టిదా మహిమ అది
యడుగకయే రాజ్యమిచ్చు నట్టి దొడ్డమహిమ

యేవారి కైన సుఖమిచ్చెడు మహిమ అది
భావించిన భవరోగము బాపెడు మహిమ
సేవకుని బ్రహ్మనుగా జేసెడు మహిమ అది
దేవతలకు నిత్యసంభావనీయ మహిమ

ఇనకులేశుడు రాము డీతని పేరు ముక్తి
ధనము నిచ్చి ప్రోచు నీతని దివ్యమహిమ
మనుజుడై పుట్టిన మహావిష్ణు వితడు వీని
మనసార గొలువుడీ మంచి జరుగును


11, ఏప్రిల్ 2018, బుధవారం

నమ్మితే కలడు నీకునమ్మితే కలడు నీకు నారాయణుడు నీవు
నమ్మకున్న నీకు కలడు నారాయణుడు

నానా దిక్కుల గలడు నారాయణుడు తాను
నానా జీవుల గలడు నారాయణుడు
జ్ఞానరూపు డైనట్టి నారాయణుడు సృష్టి
లో నిండియున్నాడు కానరాకుండ

నామరూపముల కవలి నారాయణుడు కోటి
నామముల వెలుగొందు నారాయణుడు
నామరూపములు దాల్చి నారాయణుడు సీతా
రాముడై వచ్చె లోకరక్షణార్ధమై

ధారాళమైన సుఖము నారాయణుడు నీకు
కోరినంతగా నిచ్చు నారాయణుడు
వైరాగ్యము గలవారికి నారాయణుడు వారు
కోరునట్టి ముక్తినే కొసరెడు వాడు

చదువులచే ప్రజ్ఞ


చదువులచే ప్రజ్ఞ మీకు సంభవించుచో
చదివెడు వారందరకు సంభవించదేమి

తెలియుటకు తగినంత దేవుడొకనిలో
కలిగించక సత్త్వమును గ్రంథము లెన్ని
తలక్రిందులుగా చదివి తహతహలాడి
తెలియున దేమైనా కలదా చెపుడీ

మెలమెల్లగా జీవి మేదిని మీదను
పలు యుపాధుల లోన మెలగుచు తాను
కొలదికొలది తెలియుచు గూఢతత్త్వమును
తెలిసినవే చదువుపేర తెలియును మరల

పోరినంతనే చదువు బుధ్ధి కెక్కదు
మీరున్న స్థితిని బట్టి మీకెఱుకగును
శ్రీరాముని దయగల జీవిక్షణములో
నేరుగా మోక్షవిధ్య నేర్వగలుగును

9, ఏప్రిల్ 2018, సోమవారం

నరులకష్టము లన్ని నారాయణ


నరులకష్టము లన్ని నారాయణా నీవు
నరుడవై  తెలిసితివి నారాయణా

పరమపురషుడ వయ్యు నారాయణా గర్భ
    నరకమున జొచ్చితివి నారాయణా
దురితాత్ములను గూల్చ నారాయణా నీవు
    ధరమీద కలిగితివి నారాయణా
పరిణయవేళనే నారాయణా నీకు
    పరశురాముడు తగిలె నారాయణా
ధరనిచ్చుటకు మారు నారాయణా నిన్ను
    తరిమిరే యడవులకు నారాయణా

అడవి నసురుల వలన నారాయణా నీకు
    పడరాని పాట్లాయె నారాయణా
కడకొక్క తుంటరి నారాయణా సతికి
    నెడబాపెనే నిన్ను నారాయణా
కడచి వారాన్నిధిని నారాయణా తుళువ
    మడియించితివి నీవు నారాయణా
పుడమి నేలెడు వేళ నారాయణా సతిని
    విడువవలసి వచ్చె నారాయణా

ఈ రీతిగా నీకు నారాయణా పుడమి
    ఘోరాపదలు గలిగె నారాయణా
ధీరత్వమును జూపి నారాయణా ధర్మ
    వీరత్వమును జూపి నారాయణా
ఆరాధ్యదైవమై నారాయణా మాకు
    దారిచూపితి వయ్య నారాయణా
శ్రీరామచంద్రుడని నారాయణా నిన్ను
    నోరార పొగడెదము నారాయణా

8, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

ఎందరో రాజన్యు లెత్తలేని వింటిని


ఎందరో రాజన్యు లెత్తలేని వింటిని
అందగా డెత్తెనే యవలీలగ

శివుని తేజ మందు నిక్షిప్థమై యుండగ
యెవరెవరో వచ్చి దాని నెత్తనేర్తురే
చివరకు శ్రీరాముడై శ్రీమహావిష్ణువే
యవలీలగ నెత్తగలిగె నంతియె కాక

శివభక్తుడు జనకునింట శ్రీమహాలక్ష్మియే
అవతరించి సీతగా నలరారగ
నెవరికైన శివధనువు నెత్త వచ్చునే
అవలీలగ రాముడెత్తె హరి తానె గాన

హరిహరుల కబేధము నాత్మలో నెఱుగుడు
హరచాపము నెత్తెడు నరపతి గలడే
హరుడెత్తు హరియెత్తు నంతియె కాన
హరి రాముడై దాని నవలీలగ నెత్తె

ఎవరు చూచిరిఎవరు చూచిరి నరక మెటనున్నదో
యెవరు చూచిరి స్వర్గ మెందున్నదో

తనవారు లేనట్టి ధరణియే నరకమ్ము
పనిగొని వేధించు వారె యమభటులు
తన చిత్తక్షోభమే తనకు నరకశిక్ష
వినరయ్య నరకమన వేరొక్క టేడ

తనపురాకృతమున దైవమనుకూలమై
తనవారిజేసెనా ధరణిపై జనుల
తనయునికి స్వర్గమై తనరారు గాక
వినరయ్య స్వర్గమన వేరొక్క టేడ

జనులార దేవుడన జానకీపతి డని
మనసులో‌ నెఱిగిరా మరి చింత లేదు
కన నింక స్వర్గ నరకమ్ములే లేవు
వినరయ్య మోక్షమే‌ విశదమై యుండు


ఎంత మంచివాడ వయ్య యీశ్వరుడా


ఎంత మంచివాడ వయ్య యీశ్వరుడా మా
చింతలన్ని దీర్చినా వీశ్వరుడా యీశ్వరుడా

అందాల భూలోక మద్భుత మపురూపమని
చిందులు వేయుచుండ చిటికలోన
నెందుండి వచ్చు నీ యెనలేని కష్టాలని
కొందలపడు మాకు నీవు కూర్చితి వొక యాశను

మాకోసము దిగివచ్చి మాలోన తిరిగితివి
యేకష్టమైనను నెదురుకొంటివి
మాకు నీ చరితమే మంచిపాఠ మాయెను
మాకు నీ నామమే మంత్రరాజ మాయెను

ఏమయ్యా వెన్నుడా యెంతమంచి వాడవు
నీ మేలెన్నడు మేము మరువము
రాముడవై నీవు వచ్చి రక్షించి నావయ్య
యీ‌మానవజాతి చింత లిట్టె తీర్చితివి


7, ఏప్రిల్ 2018, శనివారం

పరమాద్భుతంబగు వేషముపరమాద్భుతం బగు వేషము పరమాత్ముని నరరూపము
నరజాతికి చిరకాలము స్మరణీయమా ఘనచరితము

సుర లందరు చనుదెంచి ఓ‌పరమాత్మ ఆ దశకంఠుని
పరిమార్చగ నరరూపము ధరియించవే యని వేడగ
కరుణించి యా సురజాతిని కరుణించి మానవజాతిని
హరి వచ్చెను సిరి సీతగా యరుదెంచగ తనవెంబడి

ఇనవంశ మందున రాముడై జనియించెను ఘనశ్యాముడు
మునిరాజుల ఘనమైన దీవన లందెను రఘుబాలుడు
ఘనరుద్రచాపము నెక్కిడి జనకాత్మజ సీతను పొందెను
తనతండ్రి యానతిమేరకు వనవాసదీక్షను పూనెను

హరిణాక్షి సీతను మ్రుచ్చిలి యరిగె నట పౌలస్త్యుడు
హరి కయోనిజ జాడను మరుతాత్మజు డెరిగింపగ
శరనిధి వైళమ దాటి ఆ దురితాత్ముని తెగటార్చెను
సురలందరు నుతియించగ ధరణిజతో ధరనేలెను

6, ఏప్రిల్ 2018, శుక్రవారం

రామకీర్తనమే రమ్యభాషణము


(దేవగాంధారి)

రామకీర్తనమే రమ్యభాషణము
నీ‌మాట లటులుండ నేర్వవలె

కామాసక్తత కామినులను జేరి
యేమని పొగడే వెల్లపుడు
కామము తీరేదా కాయము నిలిచేదా
రామ రామ విరక్తి కలుగదా

పామరత్వమున పరిపరివిధముల
సామాన్యులగు తామసుల
నేమని పొగడేవో మేమి గడించేవో
రామ రామ తుది నేమి మిగులునో

ఏమంత్రంబుల నెంతపఠించిన
నాముష్మిక మది యంతంతే
కామితమగు మోక్షము కలిగించవు
రామ రామ ఈ భ్రమలు మానుమా5, ఏప్రిల్ 2018, గురువారం

చిరునగవు మోమున చిందులాడుచుచిరునగవు మోమున చిందులాడుచు నుండు
కరుణామయుడ నన్ను కరుణించవే

యజ్ఞభావిత రామ యజ్ఞసంభవ రామ
యజ్ఞరక్షక రామ యజ్ఞేశ రామ
యజ్ఞవర్థన రామ యజ్ఞాంగ శ్రీరామ
విజ్ఞాపనము నీవు విని నన్ను బ్రోవవే

సర్వవిజ్జయ రామ సర్వమోహన రామ
సర్వార్థప్రద రామ సర్వేశ రామ
సర్వకారణ రామ సర్వజ్ఞ శ్రీరామ
సర్వవాగీశ్వరేశ్వర నన్ను బ్రోవవే

మునిజనాశ్రయ రామ ఘనవిక్రమ రామ
జనకజా పతి రామ జననాథ రామ
వనజనేత్ర రామ శిష్టేష్ట శ్రీరామ
ఘనదుఃఖవారక నను వేగ బ్రోవవే


4, ఏప్రిల్ 2018, బుధవారం

భూమిపై నాకింక పుట్టు వుండక చేసి


(అఠానా)

భూమిపై నాకింక పుట్టు వుండక చేసి
రామచంద్రా నీవు రక్షించవయ్య

కామాదులకు దాసగణములో వాడను
తామసుడను నేను ధర్మమ్ము లెఱుగను
సామాన్యుడను నేను నీమమ్ము లెఱుగను
నీ మహిమచే నాకు రామనామం బబ్బె

చిన్నతనము నుండి యన్నివేళలను
వెన్ను గాచుచు నన్ను విడువక రక్షించు
నిన్ను మదిలో నమ్మి యున్నాను నీకంటె
నెన్నడును హితునిగా నెన్న వేరొకరిని

నీ వీలాసము చేత నెగడు విశ్వంబున
జీవులు నీమాయ చింతించ నేర్తురే
భావించి లెస్సగా భవబంధ ముడుప
కావున నాపైన కరుణ జూపవయ్య


ముందు వెనుకలె కాక


ముందు వెనుకలె కాక యందరు హరిపద
మందుదు రిందుకు సందియమేల

వేరువేరు దారుల వేదపర్వత మెక్కు
వారందరు హరి వద్ద చేరెదరు
శ్రీరమణుని చేరు జీవుల మధ్యన
తారతమ్యా లెంచ దగునా మనకు

దానధర్మంబులు తాపసవృత్తులు
పూని యోగరత బుధ్ధులును
మానని వారును కానని వారును
మానక హరినే మరి చేరెదరు

పరమనిష్ఠగ రామభద్రుని గొలుచుచు
మరువక రామనామస్మరణమును
నరుడెవ్వ డుండు వాడు నారాయణుని
పరమపదమిదే పట్టుచున్నారు


ఒప్పులేమి లేవాయె తప్పులేమొ కొల్లలాయె


ఒప్పులేమి లేవాయె తప్పులేమొ కొల్లలాయె
నిప్పు డెమి చేయువాడ నీశ్వరుడా

తప్పునొప్పు తెలియ జెప్పు ధర్మాత్ము డెవడైన
నెప్పుడైన నొక్కమాట చెప్పినప్పుడు
తప్పుబట్టి యట్టివాని తరిమివేసితిని కాన
నిప్పు డెవరిని బోయి యేమని యడుగుదు

అక్కటా యీ తనువనగ నొక్క యోటి కుండ యని
యొక్కనాడు తలపనైతి నోరయ్యో మోసపోతి
చక్కగా శృంగారించి చనువిచ్చి గారవించి
చిక్కి కాలమునకు నేడు చింతించుచుంటిని

రామరామ యని యంటె రక్షింతు వని వింటి
నీమముగ నిపుడు నేను నామము చెప్పుచుంటి
యేమైన నీవే దక్క యెవరును లేరు కావ
నా మనవి విని నీవు నన్ను కాపాడ వయ్య


3, ఏప్రిల్ 2018, మంగళవారం

కల లెటువంటి వైన కనుటను మానేవా


కల లెటువంటి వైన కనుటను మానేవా
తెలవారి  నిజమైన కలలను కన్నావా

కలలోన యిలలోన కనబడు లోకమిదే
కలబడి దీనియందే గడపే వీవు
కలపైన పెత్తనము కానిపని యైనటులె
యిలపైన నీ గొప్ప యింతింతేను
 
కలవలె జీవితము కరిగిపోవుచు నుండు
తలచి నట్లుండు మన్న దానుండదు
కలిగిన బ్రతుకిది కలవంటిదే యన్న
తెలియ జీవుడె సుమ్మ కలగను వాడు

కలలు నిజములు కాని కరణిని జీవుల
కలలైన రాకపోకలు నని తెలియుము
కలలుడుగు రాముని కరుణ లభించిన
వలచి రాముని చేరవలయును నీవు


నవ్వులపాలు కాక


నవ్వులపాలు కాని నరు డెవ్వడంటే
యెవ్వడా రామునే యెంచునొ వాడే

గరువము కలిగె నేని కాలము నవ్వును
సిరులను వలచె నేని ధరనవ్వును
తరుణుల వలచె నేని దహనుడు నవ్వును
నరుడ నీ బ్రతు కిటుల నవ్వుల పాలు

తిరము యశమనుకొన్న దిక్కులు నవ్వును
పురుషుని మరువ ప్రకృతి నవ్వును
పరుల గొలిచు నేని హరియే నవ్వును
నరుడ నీ బ్రతు కిటుల నవ్వులపాలు

సుర లధికు లన్న పరమాత్మ నవ్వును
పురమును వలచిన బుధ్ధి నమ్మును
హరినే మరచె నేని యాత్మయె నవ్వును
నరుడ నీ బ్రతు కిటుల నవ్వులపాలుఏ మంత సద్బుధ్ధి యితరుల గొలుచుట


ఏ మంత సద్బుధ్ధి యితరుల గొలుచుట
రాముడు హరి యని తామెఱిగియును

తలపై సూర్యుడు ధగధగ లాడగ
వెలిగింతురే దివియలు తాము
ఫలహారములతోడ పరితృప్తు లగుదురె
యిల రాజాన్నము గలిగియును

నరపతి నేస్తుడై యరసి రక్షింపగ
నొరుల నెయ్యంబుల కురికెదరె
సురవిటపి తమ పెరటి చెట్టై యుండ
పరు లిచ్చు కాసులు వలచెదరె

జీవుల రక్షించు శ్రీహరి యుండగ
దేవురించెదరే దేవతల
మీవాడు హరి మరి మీరు తారకమంత్ర
భావనలో నుండి పండవలె


నీవాడను కాన నిన్నడిగెద కాకనీవాడను కాన నిన్నడిగెద గాక
యేవారి నడిగెద నీమాట

నీవ కర్తవు గాన నిన్నడుగెద గాక
యేవారి నడిగెద నీ మాట
కావలసినంతగ కావించిన సృష్టి
నీ వస లెందుకు నిలిపితి వయ్యా

నీవ భర్తవు గాన నిన్నడిగెద గా క
యేవారి నడిగెద నీ మాట
జీవులచే నీవు చేయించు పనులకు
జీవుల కర్తల చేసెద వేలయ్య

నీవ హర్తవు గాన నిన్నడిగెద గాక
యేవారి నడిగెద నీ మాట
జీవభావమణచి శ్రీరామ నీవీ
జీవు నెప్పుడు లో జేర్చెదవయ్య

1, ఏప్రిల్ 2018, ఆదివారం

ఇచ్చి నరాకృతిని(మోహన)

ఇచ్చి నరాకృతి నింతో యంతో
యిచ్చితివి భక్తి నివి చాలు రామా

నానామాటలు నాలుక నుంచక
నీ నామమునే నిలిపితి వయ్య
దానను మిక్కిలి ధన్యుడ నైతిని
నీ నిస్తులకృప నిర్వ్యాజము గద

తేలక నీ కలి తివుచు మాయల
రేలుబవళ్ళును మేలుగ నిన్నే
నాలో దలచే నయమగు బుధ్ధిని
కీలించితి విది చాలదె రామా

ఇకపై తనువుల నెత్తవలయునా
సకలేశ్వర నీ సంకల్పముచే
నిక నెటులైనను నెన్నడు నీభక్తి
మకరందాసక్తి మానగనీకుమా

29, మార్చి 2018, గురువారం

పడిన కష్ట మేదో నేను పడనే పడితి


పడిన కష్ట మేదో నేను పడనే పడితి ఈ
పడరాని యిడుము లింక పడనీయ కోయీ

అట లేని వేవైనా యిట నున్నవా యని
తటపటాయించక ధరకు దిగితిని
స్ఫుటమైన తెలివిడి మటుమాయ మాయె
కటువులాడక నన్ను కావవోయి

రాముడవై దీనుల రక్షించ నెంచి
నామమంత్రము నిచ్చి నావోయి
నా మొఱ విను చుండు నారాయణ నా
స్వామి నీ దయయే చాలునోయి

చెడిన జన్మము లేవొ చెడనే చెడెను
చెడిపోక నిలుచు దారి చెప్పవోయి
గడితేరి యికనైన ఘనుడ తొల్లింటికి
నడచి రానీవోయి నా స్వామీ28, మార్చి 2018, బుధవారం

రాకాసులను గూడ రాము డాకర్షించె


రాకాసులను గూడ రాము డాకర్షించె
చేకొనుమని యార్తితో చేరి రతనిని

చుప్పనాక యన్నది చూడను చక్కనిదా
చెప్పరాని చెడుగుల చీడ రాకాసి
అప్పటికిని అది యెక ఆడుది కాకున్నదా
చప్పున శ్రీరాముని చాల మోహించినది

మారీచుడున్నాడు మరి వాడు రాక్షసుడు
శ్రీరామవిభు ధర్మశీల మెఱిగెను
ఆ రావణుడు వచ్చి యదిలించి నందున
శ్రీరామబాణాహతి కోరిచేరినాడు

దర్మేతరులమధ్య ధర్మి విభీషణుడు
నిర్మలుడై యన్నకు నీతిచెప్పెను
దుర్మతి రావణుడు త్రోలగా పురినుండి
ధర్మావతారుని దరిజేరి మురిసెను


వినువారి విననిమ్ము వీనులవిందుగా(కల్యాణి)


వినువారి విననిమ్ము వీనులవిందుగా
నిను గొప్ప జేసెడి ఘనమైన పలుకులు

జననుత శ్రీరామచంద్రదేవ యని
మునిజననుత యని మోక్షదాయక యని
యనుదినమును నిన్ను మనసార భక్తులు
వినయమున పొగడ తనివి తీరెడు నట్లు

వేదరూపుడవని విజ్ఞానఖనివని
వేదాంతగోచర విమలసత్యమ వని
నీదైన తత్త్వము నిరతము యోగులు
లో దలచి  పొగడగ నాదమరచి యుండి

ఎల్లలోకములకు నీశుడ వీవని
తల్లివి తండ్రియు నెల్లర కీవని
చల్లగ పాడగ సాధుజనావళి
యుల్లము నుండి పెల్లుబుక నుత్సాహము


27, మార్చి 2018, మంగళవారం

దేవుడు రాముడు దేహాలయమున జీవుడు రాముని పూజారి


దేవాలయ మీ దేహమందు విక దేవుడెవ్వరో చెప్పవయా
దేవుడు రాముడు దేహాలయమున జీవుడు రాముని పూజారి

జీవులందిరి దేహము లందున దేవుడెందుకు నిలచునయా
జీవుడు దేవుని చిత్కళ గావున దేవుడు జీవుని విడువడయా
దేవుడు తనలో కొలువై యుండగ జీవున కెందుకు తిప్పలయా
దేవుడు తనలో కొలువైనాడని జీవుడు మరచుట ఛేతనయా

దేహాలయమే రామాలయమను యూహ చక్కగా నున్నదయా
ఊహాపోహము లనరాదయ్యా ఉన్న సంగతిని తెలిపితిని
దేహములోపల నుండు దేవుని తెలియు విధంబును చెప్పవయా
దేహమె నేనను భ్రాంతిని విడచిన దేవుని తెలియగ నగునయ్యా

ఎంతో చక్కని సత్యము చెప్పితి విందుకు ఋజువును చూపవయా
సంతోషమయా భగవద్గీతాశాస్త్రము ఋజువులు చూపునయా
చింతలుడిగి ఆ హృదయేశ్వరుని చింతించిన ఫలమేమిటయా
సంతత మటుల చింతించినచో చక్కగ మోక్షము కలుగునయా


26, మార్చి 2018, సోమవారం

ఏది ముఖ్యమో నీ కెఱుకగుట ముఖ్యము


ఏది ముఖ్యమో నీ కెఱుకగుట ముఖ్యము
నీ దైన యొఱుకయే నీకు ముఖ్యము

కనుగొనరాని వాని కనులజూచుట కాదు
మనసులో చూచుటే ముఖ్యము
తనమనసున స్వామి దయచేసి యున్నచో
తనకు లోక మేమంత ముఖ్యము

విరివిగా పూలు తెచ్చి విసిరితే సరిపోదు
మరి రాముని వాడగుటే ముఖ్యము
పరమప్రీతితో నిన్ను పరమాత్ముడు మెచ్చ
నరులమెప్ప దేమంత ముఖ్యము

దినదినము స్వామిపై దివ్యమైన కీర్తనలు
మునుకొని చెప్పుటే ముఖ్యము
తనస్వామికి తనపాట మనసుకు నచ్చుచో
గొనుగు లోక మేమంత ముఖ్యము


25, మార్చి 2018, ఆదివారం

శ్రీరామపట్టాభిషేక సంకీర్తనలు సంపన్నం ఐనవి


శ్రీరామభక్తమహాశయులారా

 ఉగాది పర్వదినం ఐన 18వ తారీఖునుండి ప్రారంభమైన శ్రీరామనవరాత్రాల సందర్భంగా శ్రీరామ పట్టాభిషేక ఘట్టాన్ని వివరిస్తూ విరచించబడి ఈ పట్టాభిషేక సంకీర్తనం నేటితో సంపన్నం ఐనది.

అందరి సౌకర్యం కోసమూ ఈ సంకీర్తనలను ప్రత్యేకంగా ఒక టపాగా పొందుపరచి చూపుతున్నాను. క్రింది పట్టికను గమనించండి. ఇందులో ఇవ్వబడిన కీర్తన సంఖ్య అనేది ఈ సంవత్సరంలో వచ్చిన కీర్తనల వరుససంఖ్య అని గమనించ ప్రార్థన.
452018-03-18ఈరోజు నుండి మహిత శ్రీరామ నవరాత్ర మారంభము
462018-03-18కనుడి సింహాసనంబున
472018-03-19పరమాత్ముడు రాముని పట్టాభిషేకము
482018-03-20రాజదండము దాల్చె రామచంద్రుడు
492018-03-21కానుకలను చదివించు చున్నారు
502018-03-22వనజాతేక్షణు పట్టాభిషేకము
512018-03-23తానేల చూడరాడయ్యా
522018-03-24కనుగొంటిమి కనుగొంటిమి
532018-03-24ప్రభువు రామచంద్రుని పట్టాభిషేక వేళ
542018-03-25తరింపజేయగ తారకబ్రహ్మము ధరపై వెలసినది


శ్రీరామపరబ్రహ్మార్పణమస్తు.

తరింపజేయగ తారకబ్రహ్మము ధరపై వెలసినది


తరింపజేయగ తారకబ్రహ్మము ధరపై వెలసినది
సురుచిరసుందర శ్రీరామాకృతి నరులకు తోచినది

అకారవాచ్యుడు బ్రహ్మయె జాంబవదాకృతితో నొప్ప
ఉకారవాచ్యుడు ఆంజనేయుడై యొప్పెను రుద్రుండు
మకారవాచ్యుడు సుగ్రీవుండై మార్తాండుడు వచ్చె
వికారరహితులు దేవతలిట్లు వెలసిరి ధరపైన

నాదము శత్రుఘ్నాకృతి దాల్చిన నారాయణ శంఖం
మోదముతో శ్రీనారాయణకళ పొడమెను లక్ష్మణుడై
అదిబిందువగు శ్రీహరి చక్రం బైనది భరతునిగా
మేదినిపై హరి వివిధవిభూతులు వెలసిన వీగతిని

మూలప్రకృతి సీతామాతగ పుడమిని కలిగినది
నేలకువచ్చిన విశుధ్ధబ్రహ్మము నిజము రామమూర్తి
ఈ లీలగ పట్టాభిషేక శుభ వేళను సభలోన
మేలుగ ప్రణవమె మనుజాకృతులను మేదిని పై వెలసె


24, మార్చి 2018, శనివారం

ప్రభువు రామచంద్రుని పట్టాభిషేక వేళ


ప్రభువు రామచంద్రుని పట్టాభిషేక వేళ
సభలోన సకలకళలు సందడి చేసె

కవులు మంచిపద్యాల కాకుత్థ్శకులవిభు
వివిధసుగుణముల నెన్ని వినుతిచేసిరి
అవనీతనూజ గొప్ప నందరకు నెఱుకగా
స్తవము చేసి సభ నెంతో సంతోషపరచిరి

సీతారాముల గాథ చిత్తంబు లలరింప
ప్రీతిమై నటులచట వివిధఘట్టములు
చాతుర్యము మీఱ చూపి సభలోని వారికి
చేతోమోదమును గూర్చి చెలగి ధన్యులైరి

మించి నట్టువరాండ్రు మెఱుపుతీవలకు
మంచిగా రామగాథ లెంచి పాడుచును
మంచి మంచి భంగిమల నంచితముగ జూపి
పంచిరి సభలోనున్న ప్రజకు సంతోషము


కనుగొంటిమి కనుగొంటిమి


జనకుని రాముని జనని సీతమ్మను
తనివార గద్దెపై కనుగొంటిమి

మన భాగ్య మింతింతన వచ్చునే లోక
జననీజనకుల నిటు కనుగొంటిమి
వినుతింతు రెవ్వాని విశ్వాత్మకుండని
మునులట్టి విభు నిదె కనుగొంటిమి

సకలలోకములకు సౌభాగ్య మొసగెడి
జననిని గద్దెపై కనుగొంటిమి
వినుతకృపాశీల విశ్వజననియని
మునులాడు తల్లిని కనుగొంటిమి

ఘనుడైన లోకావనశీలుడైన
యినకులవిభు నిదె కనుగొంటిమి
ఘనశీల లోకసంకటనాశిని యైన
జనకాత్మజ  నిదె కనుగొంటిమి
23, మార్చి 2018, శుక్రవారం

తానేల చూడరాడయ్యా


తానేల చూడరాడయ్యా దాశరథి పట్టాభిషేకము
పోనడచి యిడుములన్ని బ్రోచినట్టి వాని యున్నతి

శ్రీశచీపురందర ఋషి చింతదీర్చిన శీఘ్రశరుడు
దాశరధికి జరుగు వేడుక తనదు వేయి కనుల జూడ
ఆశతో నరుదెంచ కుండునె యాత డీ మునిబృందమందు
ఆశాధిపతుల గూడి యమితగుప్తు డగు గాక

మ్రుచ్చిలి తన పట్టణమును మ్రుచ్చిలి తన వాహనమును
హెచ్చిన గరువమున జేసి హింసించిన రావణుండు
చచ్చె నెవని వలన నట్టి జానకీ పతి వైభవమును
వచ్చి చూడక యుండు టనగ వశము కాదు ధనదునకన

సుదతుల చెఱబట్టు తులువను చూర్ణము కావించి నట్టి
విదితవిక్రము డైన రాముడు వేడ్క మిగుల గద్దె కెక్కగ
ముదితుడై తిలకించుటనై ముచ్చట పడకుండ వశమే
మృదులహృదయుడు ధనదపుత్రుం డెఱుకపడక నుండె గాని


22, మార్చి 2018, గురువారం

వనజాతేక్షణు పట్టాభిషేకము


కనివిని యెఱుగని ఘనసంరంభము
వనజాతేక్షణు పట్టాభిషేకము

మునుపు కశ్యపుడు పురందరునకు
మునులు దేవతలు పొగడుచుండగ
ఘనముగ పట్టము గట్టినప్పుడును
మినుముట్టినదా మించి యింతగా

సురసేనానిగ సుబ్బారాయని
హరుడు నిల్పి పట్టాభిషేకమును
జరిపి నప్పటి సంరంభంబును
సరిపోలెడు నన జాలమె దీనిని

అవి జరిగినది త్రివిష్టపంబున
అవలోకించుట యతిభాగ్యమన
భువిలో నిదియే పొలుపు మీఱినది
దివిజుల గొప్పకు తీసిపోని దిది


21, మార్చి 2018, బుధవారం

కానుకలను చదివించు చున్నారు


ఇదె  చూడుడీ రాజు లెందరో కానుకలను
చదివించు చున్నారు సార్వభౌమునకు

రతనాలు ముత్యములు రాసులుగా కొందరును
అతిమనోహరములగు పతకములు కొందరును
కుతుకముతో బంగారము కొండలుగా కొందరును
ప్రతిలేని రఘునాథుని పట్టాభిషేక వేళ

కానుకలుగ రాజ్యములే కరుణించు ప్రభువుకు
కానుకలను తెచ్చిరిదే ఘనులైన రాజులని
దావవేశ్వరుని తోడ వానరేశ్వరు డనగ
దానికేమి యిది సంప్రదాయమను నాతండును

రాకాసుల నడగజేసి లోకేశు లందరకును
ప్రాకటముగ చిత్తశాంతి పరగ కానుక జేసె
ఆ కడిది వీరున కిదె యందింతురు వేడుకతో
చేకొనుమని శక్తికొలది సాకేతరామునకు


20, మార్చి 2018, మంగళవారం

రాజదండము దాల్చె రామచంద్రుడు


భూజనులు పొగడ రాజన్యులు పొగడ
రాజదండము దాల్చె రామచంద్రుడు

పారావారమును గట్టి పౌలస్త్యుని గొట్టి
వీరాధివీరుడన్న బిరుదుపొందిన వాడు
నారాయణుడని ఋషులు నమ్ముకొన్న వాడు
ధారుణీసుతను గూడి పేరిమికాడై యుండి

కోదండరాముడు కొలువుకూటములోన
వేదమంత్రముల మధ్య వేడుకల మధ్య
శ్రీదయితుడైన ఆ ఆదినారాయణు డన
మేదినీతనయతో మురియుచు కూర్చుండి

మువురమ్మలు తమను మురియుచు దీవింప
వివిధ వాద్యముల మధ్య వేడుకల మధ్య
భవుడు నారాయణుడని ప్రస్తుతించినవాడు
అవనీసుతతోడ వేడ్క  నాసీనుడై యుండి19, మార్చి 2018, సోమవారం

పరమాత్ముడు రాముని పట్టాభిషేకము


అరయుడీ జనులు పట్టాభిషేకము
పరమాత్ముడు రాముని పట్టాభిషేకము

సకలనదీజలములు సకలవార్థిజలములు
అకళంకుడౌ తనకు నభిషేకము సేయ
వికచోత్పలనయనుడు వీరరాఘవమూర్తి
ప్రకటంబుగ  పట్టభద్రుడగుటను

వికటబుధ్ధి పౌలస్త్యు విరచినట్టి వీరుడు
సకలసురాసురజన సంపూజిత మూర్తి
సకలార్తినాశనుడౌ సర్వేశ్వరుండిదే
ప్రకటంబుగ  చక్రవర్తియగుటను


అంగజగురుని దివ్యావతారమైనట్టి
శృంగారరాముడు సింహాసనంబున
బంగారుతల్లి సీత ప్రక్కనే మెఱయగ
అంగీకరించిన పట్టాభిషేకమును

18, మార్చి 2018, ఆదివారం

కనుడి సింహాసనంబున


శ్రీరామచంద్రుడు చిన్మయు డీ నాడే
ఆరోహించె కనుడి సింహాసనంబును

ఉవిద సీతమ్మ తోడ నున్నాడు గద్దెపై
రవికులేశ్వరుడు సకలరాజపూజ్యుడై
సవినయనిజభ్రాతృ సమేతుడై కనుడిదె
పవమానసుతసేవ్యపాదుడై యున్నాడు

కనుడిదే మిత్రుడైన కపిరాజు సుగ్రీవుని
కనుడా యువరాజు నంగదుని వీరుని
కనుడు ఋక్షాగ్రగణ్యు జాంబవంతుని
ఇనకులేశ్వరుని సేవించుచును సభనిదే

ఇదే విభీషణుని లంకేశ్వరుని కనుగొనుడు
సదస్యులై రిదె కనుడు సకల ఋషులును
ముదితాత్ములు సాకేతపురవాసులను కనుడు
విదితయశుడు శ్రీరాముని పేరోలగమునందు


ఈరోజు నుండి మహిత శ్రీరామ నవరాత్ర మారంభము


ఈరోజు నుండి మహిత శ్రీరామ నవరాత్ర
మారంభమాయె భక్తులార మీకు హెచ్చరిక

శ్రీరామ దివ్యకథా పారాయణము తోడ
శ్రీరామదివ్యనామ చింతన తోడ
మీరెల్ల రేబవళ్ళు మీఱిన సద్భక్తితోడ
కారే కడు యోగ్యులు శ్రీరాముని కృపకు

శ్రీరాముడే మీకు జీవితాదర్శమైన
శ్రీరామకటాక్ష సిధ్ధి సత్యము
శ్రీరాముడే తల్లి శ్రీరాముడే తండ్రి
శ్రీరామ భక్తులకొక చింత యున్నదే

ఎడదనే చేయుడీ యెంతో పెద్ద పందిరి
వడిగ శ్రీరామకుటుంబమును నిల్పుడి
గడుపుడీ నవరాత్రఘనవ్రతాచరణంబున
విడుచునే బంధములు విప్పక శ్రీరాముడు


17, మార్చి 2018, శనివారం

ఈ విలంబి శుభంబుల నిచ్చు గాకఉ. రాముని పైన పద్యములు వ్రాయుట కంటెను భాగ్యమున్నదే
యామని వేళ పద్యముల నల్లుట కంటెను భాగ్యమున్నదే
యేమని చెప్పవచ్చు హృదయేశ్వరు డైన మహాత్ముడా పరం
ధాముని పైన పద్యము లుదారత నామని జెప్పు భాగ్యమున్
తే.గీ. చైత్రశుధ్ధపాడ్యమి నాడు చిన్మయుండు
భూమిజాయుక్తు డైనట్టి రామచంద్ర
మూర్తి పట్టాభిషిక్తుడై పుడమి నేలె
పరమధర్మావతారుడా భద్రమూర్తి
సీ.  శ్రీరామపట్టాభిషేకమహోత్సవ
    పర్వదిన ముగాది పర్వదినము
ప్రభువాయె నుగాది భద్రదినంబున
    ధర్మాత్ముడైనట్టి ధర్మరాజు
విఖ్యాతికెక్కిన విక్రామాదిత్యుడు
    గద్దె కెక్కిన దుగాది ఘనదినంబె
పట్టాభిషిక్తుడై ప్రభువాయె నుగాది
    దినమున శాతవాహనుడు గూడ
తే.గీసర్వవిధముల సకలరాజన్యసేవ్య
మానమై నవ్యవాసంతమహితశోభ
నెల్లవారల హృదయమ్ము లుల్లసిల్ల
నరుగుదెంచె విలంబి యుగాది యిపుడు
తే. రామచంద్రుని సత్కృపాప్రాప్తి గలిగి
సకలసౌఖ్యములను గూర్చజాలు గాక
ఈ విలంబి యనెడు పేర నెసగు నట్టి
కొత్తసంవత్సరము మన చిత్తములకు
తే. రాము డేలెడి భూమిలో రాజకీయ
పక్షులాడెడి యాటలు పాడుగాను
ఆంధ్రజనులకు సంతోష మతిశయించ
ఈ విలంబి శుభంబుల నిచ్చు గాక

( చందానగర్ లో జరిగిన నేటి కవిసమ్మేళనంలో ఈపద్యాలను చదవటం జరిగింది.)

ఓ రామచంద్రుడా ఒక మాట వినవోయి


ఓ రామచంద్రుడా ఒక మాట వినవోయి
నీరేజనేత్రుడా నిన్నే అడిగే నోయి

ఎన్నెన్నో తోలుతిత్తు లెంచియెంచి దూరితి
ఎన్నెన్నో పాపంబుల నెఱుగక నే జేసితి
ఎన్నెన్నో పున్నెంబుల నెఱుకతో జేసితి
ఎన్నాళ్ళిటు తిరుగుదు నెప్పటికి నిలకడ

ముక్కోటి దేవతల మున్ను నే కొలిచితి
దక్కిన ఫలములను మిక్కిలిగ మెక్కితి
మెక్కిన కొలది యాక లెక్కువౌట జూచితి
యెక్కడో తప్పు జరిగె నే నేమి చేయుదు

ఇన్నిన్ని పుట్టువులు నిన్ని పాపపుణ్యములు
ఇన్నిన్ని దైవతములు  నిన్నిబిన్నపథములు
అన్నియు నా కవసరమా నిన్నొక్కడినే నమ్మి
ఉన్నానది చాలునుగా  అన్నదియే నా ప్రశ్న

14, మార్చి 2018, బుధవారం

తనకు తానె బంధంబులు తగిలించుకొని

తనకు తానె బంధంబులు తగిలించుకొని
తన నెవరో కట్టి రనుట తప్పు తప్పు తప్పు

చెడునడతల వారితో స్నేహము చేసి
చెడి దురదృష్ట మనుచు నడలుకొనుట  తప్పు
నడమంత్రపు సిరులపైన నమ్మక ముంచి
చెడి విధిని తప్పుపట్టి చింతించుట తప్పు

వడిగల యొక సుడిలోన జడియక దుమికి
సుడియే పగబట్టిన దని శోకించుట తప్పు
పుడమిపై నెన్నేమార్లు పుట్టి చచ్చి కూడ
చెడ కుండిన భవమోహము జీవునిదే తప్పు

విడరాని దైవమును విడిచి వెఱ్ఱి యగుచు
దుడుకువై చెడి దేవుని  దూఱాడుట తప్పు
ఒడయడై రామచంద్రు డుర్వి భక్తులకు మోక్ష
మిడుచున్నా డని తెలియదా యెవరిదయ్య తప్పు


12, మార్చి 2018, సోమవారం

ఏమయ్యా అన్యాయము లెంత కాలముఏమయ్యా అన్యాయము లెంత కాలము
స్వామీ నీవైన వచ్చి చక్కజేయుము

మాటికి జై శ్రీరా మనుచు మంచి మంచి నటనలు
మాటికి తా మితరుల దుర్మార్గ మెంచి పలుకుటలు
మాటికి మా కోదార్పుల మాట సిరుల మూటలు
కోటలోన దూరి మాట కొల్ల జేసి నవ్వు లిపుడు

ఈ దొంగలగుంపుతో ఆ దొంగలగుంపు కలిసి
ఏ దొంగల నాటకము లెంతరక్తి కట్టించిరొ
ఏ దొంగల తోడ చెలిమి కెంతగ యత్నించిరో
ఈ దేశము నందు బుధ్ధి  నెఱుగని వాడెవ్వడు

ఏమయ్యా యీ యాంధ్రుల నింక చావు మందువా
రామచంద్ర నీవు దక్క రక్షించెడు వా రెవరు
తామసుల బారి నుండి ధర్మాత్ముల బ్రోవుము
కామా సజ్జనులము కడతేర్చు మిక మమ్ము


ఆంధ్రులకు ప్రస్తుతపరిస్థితుల్లో జీవించేహక్కు లేదనీ చెప్పరాదా?బోలెడు వాగ్దానాలు.

అబ్బో అబ్బో అనుకున్నా రంతా.

దగాపడ్డ ఆంద్రులపై ఇంతంతన రాని అభిమానం కురిపించారు.

గద్దెకెక్కారు.

ఓడ దాటాక బోడిమల్లయ్య అన్న సామెతను వినిపిస్తున్నారు.

ప్రత్యేకహోదా ఇస్తామన్నామా ?  ప్రస్తుతపరిస్థితుల్లో వీలుపడదు అన్నారు.

ఇంకా అదివీలుపడదు ఇది వీలు పడదు అంటూనే ఉన్నారు.

నిన్నో మొన్నో బీజేపీలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు ఏమన్నారూ?  అన్నింటికీ కేంద్రం సానుకూలంగా ఉందీ అని కదూ!

ఛీఛీ.

24 గంటలు చచ్చి గడిచాయో లేదో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో విశాఖకు రైల్వేజోన్ ఇవ్వటం వీలు పడదూ అని తేల్చేసారు నవ్వుతూ!

మోసం చేసి చిప్పచేతిలో పెట్టాయి ఆ దిక్కుమాలిన కాంగ్రెసూ ఈ బుధ్ధిమాలిన బీజేపీనూ.

ఇంకా మోసకారి మాటలే. ఇంకా దగాకోరు చేతలే.

ఏంచేసినా ఎలాగూ ఆంద్ర్హ్లులు బీజేపీని గద్దెకెక్కించరు కదా, వీళ్ళకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టికోకపోతే కొత్తగా పోయేదేమి ఉంటుందీ అనికదూ వెధవ కుళ్ళు బుధ్ధి ఈ బుధ్ధిమాలిన పార్టీకి?

అయ్యా, ఎందుకిలా రోజుకో ప్రాణాంతకమైన జోక్ పేలుస్తున్నారూ?

ఓ దుర్వారగర్వాంధ బీజేపీ  పార్టీ మహానుభావులారా!
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రులకు బ్రతికే హక్కులేదని ఒక తీర్మానం చేసెయ్యండి.

మా ప్రాప్తం ఇంతే అనుకుంటారు.

ఇష్టం ఐతే ఇలా నిత్యక్షోభను అనుభవిస్తూ ఈ అవమానకరభారతంలో పౌరులుగా బ్రతుకీడుస్తారు.

లేదా చస్తారు - పీడా పోతుంది.

లేదా,  తెగిస్తే ఈభారతావనిలో తమభాగం తాము పంచుకొని వేరేదేశం ఏర్పాటుచేసుకుంటారు.

అదీ అంత పిచ్చిపనేమీ కాదని ఆంధ్రులు అనుకొంటే అందుకు 'ప్రస్తుతపరిస్థితులే' కారణం అని అందరూ అనుకుంటారు లెండి.

బోలెడు వనరులు కల నేల - సముద్రం ఆంద్రుల సొత్తు.

ఆ వనరుల నన్నింటినీ నిర్ధాక్షిణ్యంగా ఈ ఉత్తరదేశపిచ్చి ఉన్నవాళ్ళు దోచుకుపోతూనే ఉన్నారు - పైసా వాటా కూడా ఇవ్వకుండా. నిజానికి అన్నింటిలోనూ ముందు అధమపక్షం 50% వాటా ఇచ్చి మరీ తీసుకొని వెళ్ళమనండి చాలు.

అంతర్యుధ్ధం వస్తుందా?

అయ్యబాబోయ్ అంతపని జరుగుతుందా? ఎంత ఘోరం ఎంతఘోరం!

బీద ఆంధ్ర ఓడిపోతుందా?

పెద్దమొత్తంలో ఆంధ్రులు చస్తారా?

చావనియ్యండయ్యా, ఈ బ్రతుక్కన్నా ఆ చావే గౌరవనీయమైనది కాదా?

చావుకు తెగించలేక ఇలాగే బ్రతుకీడ్చటం కుదరక ఎలాగూ బీదరికంలో మగ్గి చావక తప్పదు కదా? అలాంటప్ప్పుడు మీ హక్కులకోసం మీరు దెబ్బలాడండి.  అందుకు చావవలసి వస్తే అందరూ ఐనా సరే నిర్మొగమాటంగా చావండి. ఏమీ తప్పులేదు!

నిన్నో మొన్నో మన సుప్రీంకోర్టువారు ఒక తీర్పునిచ్చారు. చూసారా?

ఇంక జీవించే ఆశలేని వాడు గౌరవంగా మరణించాలని కోరుకోవటం సబబే నని.

గౌరవంగా అన్నిరాష్ట్రాలతో సమానంగా జీవించే హక్కు మీకు లేదని బీజేపీ వారు ఈరోజు చెబుతున్నారు. అన్నింటికీ సున్నపుబొట్లు పెట్టి వెక్కిరిస్తూనే మేం అంత మాట అనటం లేదూ అంటారు లెండి ఎలాగూ. కాని క్రియలో 100% వాళ్ళ చేతలకు అర్థం మీరు బ్రతికినా చచ్చినా మాకు ఒకటే అని చెప్పటమే.

అయ్యో అందరమూ చస్తె ఎలాగు, ఈ భూమి ఖాళీ ఐపోదా అని బెంగపడకండి. దానిలో జెండా పాతుకుందుకు వేరే వాళ్ళకు ఆసక్తి ఉండవచ్చును లెండి. అది మీకెందుకు?  మీ అనంతరం ఏం జరిగితే మీ కెందుకు?

అందుచేత బ్రతకాలో చావాలో ఇంకా నాన్చకుండా  తేల్చి చెప్పమనండి ముందు. ఎలాగూ మిమ్మల్ని చచ్చిన వాళ్ళ క్రిందో అంతకన్నా హీనంగానో చూస్తున్నారన్నది తెలుస్తూనే ఉన్నా, ఆ ముక్క బయటపడి చెబితే ఆ రువాత మీ ఆలోచన మీరు చేసుకుందుకు వీలుగా ఉంటుంది. ముసుగులో గ్రుద్దులాట లెందుకు అసహ్యంగా!

అయ్యా బీజేపీ వారూ, ఆముక్కేదో చెప్పేద్దురూ మీకు పుణ్యం ఉంటుంది!


11, మార్చి 2018, ఆదివారం

తవులుకొన్నది నిన్ను తలచుటలో రుచిని


తవులుకొన్నది నిన్ను తలచుటలో రుచిని
చవిలేని లోకవస్తుచయ మిదే  విడచినది

దివి నున్న వారలు భువి కేగు దెంఛుట
భువి నున్న వారలు దివి కేగు చుండుట
అవలోకనము సేసి యన్నిటికి మూలమై
భవపాశ మది యుంట భావించి రోసినది

కాలగతి ననుసరించి కలుగుచుండు సర్వము
కాలగతి చెందుటను కనులార జూచినది
కాలమున కనుకట్టే కాని సత్యము లేమి
మేలుగా గని మాయా జాలమును రోసినది

ఈ మహాసృష్టి నిట్లేర్పరచినది నీవే
రామచంద్ర దానికి రక్షకుడవు నీవే
ఈ మాయను దాటించే యీశ్వరుడవు నీవే
నా మన సిక నిన్నే నమ్ముకొని నిలచినది


10, మార్చి 2018, శనివారం

కోరి శ్రీరామచంద్రుని చేరి భజించరా


కోరి శ్రీరామచంద్రుని చేరి భజించరా
ఓరి వివేకహీనుడ చేరరా దితరుల

ఈరేడులోకాల  యిడుములు కడముట్ట
పారావారము గట్టి పౌలస్త్యు పడగొట్టి
వీరరాఘవుడన్న బిరుదుపొందిన వాని
నారదాదిమునినాథముఖ్య నుతుని

ఘోరభవాంబోధి గొబ్బున దాటించు
నేరుపు గలిగిన నిక్కపు మొనగాడు
ధారాళమైన కరుణ తనభక్తులందరను
తీరమును జేర్చు దేవుడైన వాని

వెంటరాని వారల వెంబడించి చెడక
నంటి రానట్టి సిరుల కలమటించి చెడక
తొంటి పదము జేరు త్రోవ జూపించు వాని
జంటబాయ కుండి నీ సర్వస్వ మతడని


9, మార్చి 2018, శుక్రవారం

విడిది సేయించరె


విడిది సేయించరె విశ్రాంతి గృహమున
తడయక జానకిని తరళాక్షులార

బడలినది మాతల్లి అడవు లన్నియు తిరిగి
వడలినది మాతల్లి పాడు రావణు చెర
కడగండ్లు మాతల్లి గడచి వచ్చినదమ్మ
పడరాని పాట్లన్ని పడిన సీతమ్మ

పదునాలు గేండ్లాయె పడతి యడవి కేగి
ఇదిగో యీనాటికి యెడబాటు తొలగెను
ముదితలార తల్లి ముందు మన ముంటిమి
సుదతి కిండోయమ్మ సుంత విశ్రాంతి

అడవుల.వింతల నడుగుట మానరె
విడువరె రావణు విషయ మింతటి తోడ
పడతికి విశ్రాంతి వలయును చెలులార
తడయక తల్లిని నడిపించరమ్మ

దొమ్మిసేసి రావణుని దుమ్ముసేసి వచ్చె నిదే


దొమ్మిసేసి రావణుని దుమ్ముసేసి వచ్చె నిదే
అమ్మలార రామునకు హారతు లీరే

నారాయణమూర్తి వీవె నరుడ వైనా వనుచు
పోరి రావణుని నీవు పొడిచేసి నా వనుచు
చేరి దేవతలు రేగి  జెజేలు కొట్టి రట
వారి దిష్టి తగిలినేమొ వనజాక్షునకు

మూడులోకముల నున్న ముదితలందరకును
పీడయై నట్టి తులువ పాడు రావణాసురుని
వాడిబాణాల జంపి నాడని మురిసి పొగడు
చేడియల దిష్టితగిలె నేడు విభునకు

నారలతో మునిరాజగు నాడు మునుల కనుల దిష్టి
చేరువనే యుండి యుధ్ధ మారసిన వారి  దిష్టి
ఊరేగి వచ్చు వేళ ఊరందరి జనుల దిష్టి
పేరుకొనెను దిష్టితీసి హారతు లీరే


8, మార్చి 2018, గురువారం

రాముని సేవించ రాదా ఓ నరుడా


రాముని సేవించ రాదా ఓ నరుడా
కాముని సేవించి కడతేరక

మోహనాంగుని నీవు మోహించి సేవింప
నూహింతువో రాము డుత్తము డందాన
మోహించి రాతని మునిపుంగవులు కూడ
పాహి యనుచు వాని భావింపరాదా

శ్రీమంతునే నీవు సేవించ దలచిన
రామచంద్రుని కన్న శ్రీమంతు డెవ్వడు
రాముని మోక్షసామ్రాజ్యలక్ష్మీపతిని
ప్రేమతో సేవించి పెంపొందరాదా

ఏడేడు జన్మల నెడబాయకుండెడు
వాడే కావలెనని వాదింతువో నీవు
కూడుకొన్న వారి వీడక రక్షించు
వాడన్న శ్రీరామభద్రుడొక్కడె కాదే


7, మార్చి 2018, బుధవారం

నుతించవే శ్రీరాముని నోటిగూటి చిలుకా


అతడిచ్చిన ఫలములే ఆరగించు చున్నావే
నుతించవే శ్రీరాముని నోటిగూటి చిలుకా

ప్రొద్దున లేచినది మొదలు నిధ్దురలో నొఱగుదాక
పెద్దలు పిన్నలును నిన్ను తద్దయు శ్లాఘించగ
ముద్దుముధ్దు మాటలతో మురిపాల పాటలతో
హద్దుపధ్దులేకుండ ఆడిపాడవే చిలుకా

అవల కివల కెగురుచుండు ఆటపాటల చిలుకా
యెవడు యునికి నిచ్చెనో యెవడు గూటి నిచ్చెనో
యెవడు పాట నిచ్చెనో యెవడు కూటి నిచ్చెనో
కవితలతో నా రాముని ఘనత పొగడవే చిలుకా

పాపాత్ముల తోడ నీవు పలుకాడకే చిలుకా
కోపాలసులుందురని గొంతు దాచకే చిలుకా
తాపత్రయశమనుడైన ధర్మావతారుడైన
నీ పాలిటి దేవునకై నీవు పాడవే చిలుకా


అతిమంచివాడవై యవతరించితివి


అతిమంచివాడవై యవతరించితివి
అతి చెడ్డవారల యంతు జూచితివి

అతిమంచి కొడుకువై యడగుటే తడవుగ
ప్రతివాక్యమాడక వనవాసమేగితివి
అతిమంచి యన్నవై యడగుటే తడవుగ
వెతలుదీర్చు పాదుక లిచ్చితివిగా భరతునకు

అతిగ ముల్లోకముల నారళ్ళు బెట్టువాని
నతికిరాతకుని రావణాసురుని తెగటార్చి
అతిశయించి వెలిగితివి ప్రతిలేని వీరుడవై
అతివ సీతమ్మదుఃఖ మంతరింప జేసితివి

అతిగొప్ప రాజువై యవని పాలించితివి
అతియుదారత భక్తు లందరను నీవు
చ్యుతిలేని పదమున కూర్చుండబెట్టెద వీవు
నుతియింతు నిన్ను నేను నోరార శ్రీరామ


పట్టుము హరిపాదము నెట్టుము యమపాశము


పట్టుము హరిపాదము నెట్టుము యమపాశము
పట్టుబట్టి మోక్షద్వార మిట్టే నీవు నెట్టుము

అడుగడుగున తోడుపడ హరియె రాముడై వచ్చె
పడిలేచుచు భవజలధిని పయనించెడు వాడ
వడివడిగ నీవు రామపాదములను చేరుము
జడతవిడచి నీవు కార్యసాధకుడవు కమ్ము

లేనిపోని శంకలకు లోనుగాక నీవిపుడు
ధ్యానించుము శ్రీరాముని ధర్మావతారుని
మానవులకు శ్రీరాముని మార్గమే శరణ్యము
జ్ఞానమోక్షములు రామచంద్రుడే యొసంగును

మరలమరల పుట్టనేల మరలమరల గిట్టనేల
మరలమరల దుష్పథముల మానక చరించనేల
నరుడా శ్రీరాముడే నారాయణుడని తెలిసి
పరుగుపరుగున రామ పాదసీమ చేరుము


6, మార్చి 2018, మంగళవారం

రామద్వేషుల వ్రాతలు చేతలు


రామద్వేషుల వ్రాతలు చేతలు
నామది కలచును కామారీ

హరి నెఱిగింపని యరకొర చదువులు
హరి బోనాడేడు నఱకొఱ బుధ్ధులు
నరులు కొందరు నానావిధముల
బరితెగించి దుర్భాషలాడెదరు

తిట్టుచు హరిని తిరిగెడు వారికి
పట్టుబట్టి శివ యెట్టులైన నిక
గట్టిగ బుధ్ధిని గరపవయా యీ
బెట్టిదులను తుదముట్టించవయా

హరిహరద్వేషుల కమంగళములును
హరిహరభక్తుల కన్ని శుభములును
పరమదయాపర పరమేశ్వర యీ
ధరపై వెలయగ దయచూపవయా


రావణుడే లేడా రాముడును లేడు


రావణుడే లేడా రాముడును లేడు
కావున రావణుని వలన కలిగెను మేలు

సీతాపతి తొల్లి నీకు చేరువ వాడై
యాతుధానుడై మిగుల నాతుర పడుచు
నీతి విడచె రావణుడు నిన్ను రప్పించగ
నాతని ధాటికి నెవ్వ రాగలేని దాయెను

వాడు నాడు రేగి వనితల చెఱబట్టు
వాడని బ్రహ్మాదిదేవతలు నిన్ను చేరి
వేడగ రావణుని పీడను తొలగింప
వేడుకగ రాముడవై వెలసితి వీవు

రామచరిత ముర్విపై రాజిల్లి మాబోటి
సామాన్యులకు నేర్పు సద్వర్తనమును
రామనామము పెద్ద రక్షగా నిలచి
సామాన్యులకు మోక్షసామ్రాజ్యమిచ్చు


5, మార్చి 2018, సోమవారం

శ్రీహరిచింతన లేనట్టి జీవిత మూహింపనే వలను కాకుండును


శ్రీహరిచింతన చేయని జీవిత
మూహింపనే వలను కాకుండును

నిరతము శ్రీరామ నిర్మల శుభనామ
స్మరణము గలిగిన సజ్జనులు
పరమభక్తులగు వారలబుధ్ధికి
హరిహరి స్వప్నము నందున నైనను

హరిపాదసేవన మందలి సుఖమును
తిరముగ తలచెడి ధీమంతులు
పరమాత్ముడే తమ పతియను వారలు
పరమభక్తులకు పరాకు నైనను

పదిపది జన్మలు వదలక రాముని
ముదమున గొల్చిన పుణ్మమున
సదమలురై హరి సాన్నిధ్యము గల
విదులకు నెంతటి విస్మృతి నైనను

బ్రహ్మాదులు తెలియు నట్టి వాడ వీవు


బ్రహ్మాదులు తెలియు నట్టి వాడ వీవు
బ్రహ్మపద మనుగ్రహించు వాడ వీవు

భ్రమ లుడిగిన విరాగులు భావించు వాడవు
తమలోన బ్రహ్మాదులు తలచు నట్టి వాడవు
అమరప్రముఖు లందరు నారాధించెడి వాడవు
విమలకమలాప్తకులప్రముఖుడ వగు రాముడ

తొలినుండి హృదయమందు తోచుచుండు వాడవు
వెలుగువై జీవుల  నడిపించు చుండు వాడవు
కలిబాధ నణచి  వైచి కాచుచుండు వాడవు
తులలేని పెన్నిధివై కలిగినట్టి రాముడ

శక్తిహీనులగు వారికి శక్తియైన వాడవు
రక్తిమీర గొలచు వారి రక్షించెడు వాడవు
భక్తవరుల నెపుడు పరిపాలించెడు వాడవు
యుక్తమైన వరములిచ్చి యూరడించు రాముడ


4, మార్చి 2018, ఆదివారం

కేసీఆర్ గారి అంతర్యం పై ఒక ఆలోచన.ఆంధ్రావాళ్ళు తమకు జరిగిన అన్యాయం పైన గోలగోల చేస్తున్నారు.
ఒకవేళ వాళ్ళకు తగిన మద్దతు దొరికితే ఆంధ్రులకు న్యాయం జరిగే అవకాశమూ ఉంది.

సరిగ్గా ఇప్పుడే, ఉన్నట్లుండి, ఒక గొప్ప ప్రకటన!

దేశంలోని రాజకీయం అంతా భ్రష్టుపట్టి పోయిందని కేసీయార్ గారూ హఠాత్తుగా రంకెలు వేస్తున్నారు.
దీని వెనుక ఆయనకొక ఆలోచన ఉంది.

చిన్న పామైనా పెద్దకర్రతో కొట్టమన్నారు.
ఆంద్రులు తమకు న్యాయం సాధించుకొనే అవకాశం నూటికి ఏ పదిశాతమో ఉండవచ్చును.
కానీ అది మాత్రం ఎందుకు పడనివ్వాలీ అని మనస్సులో అనుకొనే వాళ్ళూ ఉంటారు.

అటువంటి వారిలో కేసీఆర్ గారు ఒకరు అని అనుకొంటున్నాను.
అటువంటి వారికో కేసీఆర్ గారు ఒకరు కారు అనుకొందుకు అవకాశం ఏమీ లేదు కాబట్టే అలా అనుకోక తప్పదు.

రాజకీయులు అలా అలోచించే అవకాశం ఉంది తప్పకుండా.

కేసిఆర్ గారు తెలివైన వారు. అంటే చతురులు. నిర్మొగమాటంగా చెప్పాలంటే గొప్ప జిత్తులమారి.
ఆయన మాటల్లోని ఆంతర్యం తెలుసుకోండి.

రాజకీయవాతావరణంలో  ప్రస్తుతం ఆంధ్రా అనేది కేంద్రబిందువుగా సాగుతున్న చర్చను దారి మళ్ళించటమే ఆయన ఉద్దేశం.

అబ్బెబ్బే కవితగారూ కేసీఆర్ గారూ కూడా ఏదో ఆంద్రులకి వత్తాసు ఇస్తూనే మాట్లాడారే నిన్నమొన్ననే అని అనుకోవచ్చును.

రాజకీయులు మనస్సులో ఉన్న మాటనే మాట్లాడుతారన్న నియమమూ నమ్మకమూ ఏమన్నా ఉందా?

నోటితో నవ్వి నొసటితో వెక్కిరించటం రాజకీయులు చేయరనో చేయలేరనో అనుకునే అమాయక చక్రవర్తులకి ఒక దండం.

ఉభయప్రాంతాలకూ సమంగా న్యాయం జరిగేలా విభజన చేస్తాం చేస్తే గీస్తే అన్న కాంగ్రెసు, ఆంద్రులకు బుజ్జగింపు మాటలు ఎన్ని చెప్పలేదు? చివరికి చేసిందేమిటీ?

ఒక సమయంలో ఒక పెద్ద రాజకీయ దుమారం రేగితే దానిమీద చర్చను పలుచనచేయటానికి మరికొన్ని అదేస్థాయి రాజకీయ దుమారాలు సృష్టించటం ఒక మంచి దారి, వీలైతే మరింత పెద్ద రాజకీయ దుమారం రేగితే మొదటి అంంశం  చర్చనుండి ప్రక్కకు పోతుంది.

అందుకే, అలా ఆంద్రాపై జాతీయ రాజకీయరంగలో కొద్దోగొప్పోగా ఏర్పడుతున్న ఫోకస్ ఉన్నదే, దాన్ని పలుచన చేయాలన్నదే కేసీఆర్ గారి ఎత్తుగడ కావచ్చును తప్పకుండా.

జాతీయరాజకీయాల్లోనికి రానూ, నాకు ఆసక్తి లేదూ అని విస్పష్టంగానే లోగడ వాక్రుచ్చిన శ్రీమాన్ కేసీఆర్ గారికి  ఉన్నట్లుండి, జాతీయ రాజకీయాల్లోనికి రావాలని అనిపించటమూ అసలు భారతజాతికే దిశా దశా నిర్దేశం చేసి తరింపజేయాలన్న పుణ్యసంకల్పం కలగటమూ కేవలం ఉన్నట్లుండి హఠాత్తుగా బీజేపీ కాంగ్రెసు పార్టీలు రెండూ దొందూ దొందే అన్న జ్ఞానోదయం కావటం అని నమ్మటం కుదరదు.  ఎంతమాత్రమూ కుదరదు!

అందుకనే దేశరాజకీయాల్లో మూడో ఫ్రంటూ అదీ తన నాయకత్వమూ అంటూ పాట మొదలు పెట్టి ఆ చర్చతో ఆంద్రాపై జాతీయస్థాయి రాజకీయాల్లో ఫోకస్ తప్పిపోయేలా చేయాలన్నదే ఆయన ఆంతర్యం అని నమ్మవలసి వస్తోంది.

పవన్ కల్యాణ్ వంటి అమాయక చక్రవర్తులు తమను తాము రాజకీయ మేథావులుగా భావించుకొంటూ సంబరపడిపోతే పోవచ్చు కాక. సగటు భారతీయుడు ఇంత చిన్న విషయం గ్రహించలేడని అనుకోను. పొనీ సగటు ఆంద్రుడు ఇంంత అమాయకంగా  నమ్మి జైజై అనేస్తాడని అనుకోను.

వీర కేసీఆర్ అభిమానులూ, తాము రెండు పెద్దపార్టీలకూ వ్యతిరేకం కాబట్టి కేసీఆర్ గారికి స్వాగతం చెప్పటం కోసం తొందరపడిపోవాలనుకొనే కొన్ని చిల్లరపార్టీల చిన్నాపెద్దా నాయకులూ నేను అర్థం చేసుకున్న కోణంలో ఆలోచించటానికి ఇష్టపడక పోవచ్చును.

కాని ఈ కోణం కూడా తప్పక ఆలోచించదగినదే.

ఒక పులీ ఒక సింహమూ రెండూ కూడా అడవిని భక్షిస్తున్నాయే కాని రక్షించటం లేదని మరొక క్రూరమృగాన్ని అడవికి రాజును చేసినా పరిస్థితిలో ఏమీ మార్పు ఉండదు. స్వతహాగా రాజకీయులంతా క్రూరమృగాల్లాగే ఉన్నారు నేటి రాజకీయాల్లో ఎవర్నీ నమ్మే పరిస్థితి లేదు. అందరూ స్వార్థపరులే - పోనీ నూటికి తొంభైతొమ్మొది శాతం మంది ఐనా అదే బాపతు.

ఆంద్రులు ఒక్క విషయం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ కేసీఆర్ గారికి కేంద్రంలో చక్రం తిప్పే అవకాశం ఇస్తే ఆంద్రులకు బ్రతికే హక్కు కూడా లేదని బిల్లు పాస్ చేయగల సమర్థులు.  తెలంగాణా ఉద్యమం పేరుతో ఆంద్రులపై ఎన్నెన్నో అవాచ్యాలు మాట్లాడిన మహానుభావుడు తమపై నిజంగా సానుభూతి కలిగి ఉన్నాడనో, జాతీయరాజీకీయాలకు నిజాయితీనో నిస్వార్థతనో జోడిస్తాడనే అమాయకంగా నమ్మటం అంటే కొరివితో తలగోక్కోవటమే.  తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత.

2, మార్చి 2018, శుక్రవారం

శ్రీరాముని నామమే జిహ్వపై నిలువనీ


శ్రీరాముని నామమే జహ్వపై నిలువనీ
శ్రీరాముని రూపమే చిత్తమున వెలుగనీ

శ్రీరాముడు చాలు నాకు చింతలన్ని తీర్చగా
శ్రీరాముడు చాలు నాకు జీవనమ్ము కూర్చగా
శ్రీరాముడు చాలు నాకు సేమము చేకూర్చగా
శ్రీరాముడు చాలు నాకు క్షిప్రవరప్రసాదిగా

 శ్రీరాముడు నాకు మోక్షశ్రీ ననుగ్రహించగా
 ‎శ్రీరాముడు నాకెప్పుడు చేదోడై యుండగా
 ‎శ్రీరాముడు నా యందే స్థిరముగా నిలువగా
 ‎శ్రీరాముడు నాకు జయము సిధ్ధింప జేయగా

శ్రీరాముని వాడనగుచు చెలగెద నీ భువిని
శ్రీరాముని వాడనగుచు చేరెద నా దివిని
శ్రీరాముని యభయవర సిధ్ధి గలవాడను
శ్రీరాముని భక్తుడను శ్రీరాముని బంటును

ఓ మహానుభావ రామ యూరకుందువా


ఓ మహానుభావ రామ యూరకుందువా
తామసుడని వీనిపైన దయచూప నందువా

నీతిపథము లెఱుగడే నియమనిష్ఠ లెఱుగడే
ప్రీతిగ పెద్దలను సేవించుటే యెఱుగడే
కోతిబుధ్ధి వానిపైన కొసరుటేల దయయని
సీతాపతి నాపైన శీతకన్ను వేసితివా

వేదవిదుల నెఱుగడే వేదార్ధ మెఱుగడే
వేదాంత మెఱుగడే వేదములే యెఱుగడే
వేదవేద్యుడ నేనను విషయమే యెఱుగడే
యీ దురాచారు నేల చేదుకొందు నందువా

భవరుజాలక్షణముల వలన నిట్లైతి తండ్రి
యవలక్షణములు నా యాత్మలోనివా తండ్రి
భవదీయ సుతుడ గా కెవడనయ్య నా తండ్రి
రవిచంద్రవిలోచన రక్షించవయ్య నన్ను


1, మార్చి 2018, గురువారం

హరి సేవనమే యానందము


హరి చింతనమే హరి కీర్తనమే
హరి సేవనమే యానందము

నరులకు సురలకు గరుడోరగులకు
సురవిరోధులను సుజనులకు
హరున కింద్రునకు నజునకు నిత్యము
హరియే కారణ మానందమునకు

విషయము లిచ్చు వివిధసుఖములు
విషతుల్యము లని వివరించు
విషయవిరాగులు వేదమూర్తి హరి
విషయవిహరణా విమలశీలురకు

భక్తసులభుడని పరమాత్ముడని
రక్తి మీఱ శ్రీరామునితో
ముక్తి బేరమున మురియుచు మనసుల
యుక్తములని ముందొడ్డెడి వారికి


ఒడ్డున పడవేయ వయ్య ఓ రామచంద్ర


ఒడ్డున పడవేయ వయ్య ఓ రామచంద్ర నీ
బిడ్డను భవసాగరమున వేదనపడుచుంటిని

జీవున కేమిటికి వచ్చు చెప్పరాని వేదనలు
దేవుడవగు నీవు కాక తెలిసిన దెవరు
ఈ విశాలమైన జగతి నిందరు జీవులకును
నీవే తల్లివి తండ్రివి నీవే పరమాప్తుడవు

పుట్టిగిట్టి పుట్టిగిట్టి పుడమిపై వేమార్లు
గట్టిమేలేమి నేను పొందితినయ్యా
తుట్టతుదకు నాగతివై తోచితి వీవే
యెట్టివాడ నైన రక్షణీయుడ గానే

దీవించి ప్రోచునట్టి దేవునకే దయలేదా
జీవు డెన్నటికి యొడ్డు చేరుకొనును దేవా
కావున నాపైన దయ గట్టిగా చూపవలయు
ఓ విశ్వజనక న న్నుధ్ధరించవయ్య