12, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

నే నెవడయా నీ‌ తప్పు లెన్న

నే నెవడయా నీ‌ తప్పు లెన్న 
కానీ నన్నిటు చేయుట కాదా నీ తప్పు

పొరబాటున పుడమికి పోవ నొప్పి కొంటిని
అరమరికలు లేక నీ‌ వన్ని చెప్పి పంపితివా
ధరను చేరి చేరగనే తగులుకొనే అహమికను
మరి నీవు చెప్పలేదు మాట వరస కైనను

బలహీన మైన మనసు పాదు కొలిపి దానికి
బలమైన యింద్రియముల బలగ మిచ్చినావు
బలిమి మీరి యొడయుని బంధించదె బలగము
తెలిసి తెలిసి చేసితివని తెలియ లేనైతినిరా

పూని యెడము చేసితివని నేనను గాని ము
న్నేనాడూ లేని పోని యెడబాటే కలిగినది
పోనీ నీ వైన తెలిసి పోవలదని చెప్పవుగా
మానక దెప్పెదవు నిన్ను మరచి తిరిగి నానని

ఎన్నెన్నో తనువులెత్తి యెన్ని పాట్లు పడితిని
తిన్నగ నా తొంటి తీరు తెలిసి వచ్చె నేటికి
అన్నన్నా దోస మెవరి దైన నేమి యిన్నాళ్ళూ
మున్నున్న విధమున మురియుచు నిను కలిసితి


1 వ్యాఖ్య:

 1. >>కానీ నన్నిటు చేయుట కాదా నీ తప్పు

  కాదు, కాదు, తప్పు కానేరదు ఎన్నటికీ...

  >> మరి నీవు చెప్పలేదు మాట వరస కైనను

  చెప్పవలదు, చెప్పవలదు, చెప్పిననూ తెలియవలదు


  >> తెలిసి తెలిసి చేసితివని తెలియ లేనైతినిరా

  తెలియవలదు, తెలియవలదు, పరమగురుడి తెలివి తెలియవలదు


  >> మానక దెప్పెదవు నిన్ను మరచి తిరిగి నానని

  తిరుగుబోతు తిరగబోతు తిరిగిబోతు, మరపు మాట తప్పు తప్పు


  >> మున్నున్న విధమున మురియుచు నిను కలిసితి

  మురిపెము తిరిపెము కలిసిన ఆనందము, ఆనందమే ఆనందము


  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.