18, మే 2012, శుక్రవారం

ఈ చిన్నపూజకు నన్ను మన్నించవయ్యా

నిన్ను పూజించుకో నీయవయ్యా  యీ
చిన్నపూజకు నన్ను మన్నించవయ్యా
 
ఎవెరెవరో పూలు తెచ్చి యిచ్చినారు నీ పూజకు
ఎందుకొచ్చిన పూలయా యేమి పూజయా
అందాలు చిందు పూవు లంతలోనె వాడెనయా
అందుకే మనః పుష్ప మందుకోవయా నా
మనః పుష్ప మందుకోవయా
 
ఎవెరెవరో ధూపము తెచ్చి యిచ్చినారు నీ పూజకు
ఎందుకొచ్చిన  ధూపము యేమి పూజయా
పరిమళధూమములు గాలి వాలున తొలగేనయా
అందుకే సంస్కారసువాసన లందుకోవయా నా
సంస్కారసువాసన లందుకోవయా

ఎవెరెవరో పండ్లు తెచ్చి యిచ్చినారు నీ పూజకు
ఎందుకొచ్చిన  పంద్లయా యేమి పూజయా
అందేవి స్వాదువులని యరయ రాదాయెనయా
అందుకే పుణ్యఫలము లందుకోవయా నా
పుణ్యఫలము లందుకోవయా

1 వ్యాఖ్య:

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.